Σε αυτή τη σελιδα θα βρείτε συνδέσμους για συχνές ερωτήσεις σε διάφορα μέρη της σελίδας αυτής.

Δεν είναι η ερώτηση σας εδώ ή η απάντηση είναι ανακριβής,μπορείτε να επικοινωνίσετε μαζί μας στο

Ποσότητες


Αγοράζοντας από το ίντερνετ


Ποιότητα

 • Ποια η σημασία της ΄΄ωριμότητας΄΄ του προϊόντος; Έχει να κάνει με το πόσο φρέσκα είναι;

  Maturity is the flower's openness stage at which the grower has cut the flower Example of Maturity stage 1: A rose is still very coarse (it is even possible for it to have been harvested too soon, which may result in it experiencing great difficulty in opening up). A lily is very coarse and it takes a long time before it takes on a colour. The same applies to most other types of flowers. Example of Maturity stages 2 and 3: The flower opens up a little bit and already shows a bit of colour. Example of Maturity level 4: The flower is reasonably open and displaying a great deal of colour. Example of Maturity level 5: The flower is open and the colours have fully developed.

 • Τι είναι ο βοτρύτης;

  Botrytis is a normal natural phenomenon which ensures flowers rot Botrytis Cinerea or Botrytis Rot (Botryotinia fuckeliana) is a parasite which can affect both seedlings as well as all other plant parts (leaves, flower parts, stem, fruit). This will take place via small wounds or fallen off flowers in case of high levels of humidity or wet crops. The mould will continue to grow on dying and dead plant material. It can therefore also affect live material. The effects sometimes aren't visible until much later on. In other words: botrytis is always present, but there are factors which make botrytis visible more quickly. If there was no botrytis, then flowers would never rot.

 • Πως μπορώ να καταλάβω την ποιότητα μέσω της ιστοσελίδας;

  You will recognise the quality by the hallmark All our products are of ‘A1' quality, unless we have expressly stated otherwise on our website. A common alternative quality with the rose group is ‘BENT'. This concerns roses of which the head is not positioned straight on the stem. These are popular products, as they enjoy a much more competitive price. The website also provides information on the length or height of the product, as well as the pot size and maturity in case of plants (whereby maturity 1 means very coarse and maturity 5 means ‘open'). Some growers have been qualified as FFP, MPS A, MPS B or MPS C. (http://www.my-mps.com and/or http://www.fairflowersfairplants.com) This will particularly tell you something about the way in which they grow (for example environmentally friendly). The name of the grower is also included, as some are so good/well known that customers specifically want to buy products from these growers.

 • Πότε τα λουλούδια είναι κατώτερης ποιότητας;

  The quality of flowers is dependent on the humidity The quality of Dutch products decreases when humidity levels are very high and the grower doesn't need to use the heating. Warm days and nights are disastrous for flowers. Not having to use the heating is a good thing for the grower, as the associated costs are enormous. Only you and we will be hindered by this. Not using the heating will increase humidity levels in the greenhouses. The grower should really be using "dry heating" with the windows open, but this has become impossibly expensive. The quality of imported products often reduces during the rainy season. Many growers in countries like Kenya don't have a heating system to remove the moisture from the flowers. You will notice a high level of humidity when you, for example, take a carton of milk out of the fridge and this remains moist on the outside. Roses with many petals retain a great deal of moisture. This greatly increases the risk of the flowers rotting from the inside out. Heemskerk has invested in an optimally conditioned area. We store our products at a relative humidity (RH) level of 84% (botrytis will have a free hand above 87%), but we can't influence what happens in the rest of the chain.


Τιμολόγηση

 • Γιατί τα λουλούδια που έχουν ήδη ζητηθεί φαίνονται να είναι πιο ακροιβά σε σύγκριση με την ιστοσελίδα (webshop);

  The product is auctioned in various different quantities at various different times. Suppose a grower auctions off 100 containers of the same types of flower (same length and weight). The auctioneer will allow the first buyer to only purchase 1 container*, which is particularly interesting for the very small buyer who doesn't need any more. In this example at the price of € 0,90 per stem. The auctioneer will subsequently state that the next buyer needs to buy a minimum of 2 containers (which is known as option 2). The very smallest traders already won't be able to participate at this stage. The next two buyers will each take 2 containers for, for example, € 0,89 per stem. The subsequent minimum number of containers to be purchased is 3 (option 3). More potential buyers will now be out of the running and there is a chance the price will reduce even further. If things don't progress quickly enough, the auctioneer will continue to increase the number of containers to be purchased (option 6 or option 9). And finally the auctioneer will say: "And now the remainder!" or rather: whoever buys now, must take all the remaining containers. This is usually only left to the major buyers. There will certainly be a good chance that this buyer will be able to buy the "remainder" of the batch for considerably less (for example only € 0,72). The pricing strategy in this example situation is often evident in falling markets. In case of a rising market, or with a scarce product (more demand than supply), you will often find that the first buyer will have enjoyed the best price. For example, he will have paid € 0,90, the next € 0,92, the third € 0,93 and so on. *The auctioneer will start off with 1 container, as the auction is a cooperation for growers. And the auction is trying to realise the highest possible price for these growers.

 • Πως καθορίζεται η τιμή στο ρολόι(πλειστηριασμό);

  Prices are determined by supply and demand. Flowers are really live products, with a limited life span. Factors like the time of year, temperature and the quantity of light determine the exact moment when these flowers should be made available to the public. Cold temperatures and limited light will result in much fewer flowers than warm and light weather. Everyone knows that Christmas, Valentine's Day and Mother's Day result in a high level of demand. Yet these occasions do often coincide with the "cold and dark" season. The logical result is a major demand and limited supply. In short, high prices. On the flip side of the coin, many people go on holiday in the middle of summer, whilst the weather is very ‘growth friendly'. Result: limited demand and major supplies. Low prices.

 • Γιατί υπάρχουν διαφορετικές τιμές για το ίδιο ακριβώς προϊόν;

  The products will subsequently be purchased by several parties You will normally be better off purchasing a product in large quantities. However, this certainly isn't the case with large quantities of the same flowers. In order to keep up with demand, the buyer will need to purchase various different quantities from different suppliers and on different days. Suddenly demand will rise drastically, whilst supplies remain the same.

 • Ειναι οι ειδικές προσφορές (special offers) κατώτερης ποιότητας;

  "Special offers" are not of a lesser quality by definition "Special offers" are very competitively priced products compared to the usual clock price. We use these products to give our customers the opportunity to really benefit from a true bargain (although the maximum quantity per customer is limited, to ensure as many customers as possible can make use of it). "Special offers" are therefore definitely not of a lesser quality!

 • Γιατί το σύστημα της δημοπρασίας γίνεται μέσω της ’ολλανδικής δημοπρασίας’ ;

  Flowers are auctioned via the Dutch auction system, as they are live products. Clock purchasing works via the Dutch auction system. At a flower auction a system is opted for which starts with a price which is too high, which subsequently continues to go down. Whoever stops this auction is the buyer (he therefore offered the highest price at that specific moment). So buying at flower auctions therefore works in the exact opposite way as other auctions (like the art auctions Christie's and Sotheby's) where the auctioneer will constantly ask for higher bids. These auctions don't start until the first bid is in.

 • Γιατί η τιμή αυξάνεται με πολύ μεγάλες παραγγελίες;

  The products are then purchased from several parties. Normally, you're better off if you purchases a product in large quantities. In case of large quantities of flowers of the same , this is not the case. To be able to deliver the buyer must purchase multiple parties from multiple growers and on different days. The question suddenly becomes very large, while the supply remains the same.


Μεταφορά και χειρισμός