0 προϊόντα σε Rose Amor.Φίλτρο για: › Επαναφόρα φίλτρων

ΦΊΛΤΡΟ

Χρώμα

Ταξινόμηση κατά:

Χρόνος που απομένει: ?

Rose Amor

These stunning preserved roses are produced from a specifically selected species of real roses grown in Ecuador. Once harvested they are then treated to stabilize the growth process. The natural sap of the rose is replaced with a mix of glycerin, water and colouring. This treatment ensures that the rose maintains its natural soft, silky petals and bright colour. Expand your colour pallet with these stunning roses and enjoy them endlessly! Your preserved roses will treat you to years of enjoyment if they are kept from direct exposure to sunlight, moisture and if extremely high and low temperatures are avoided.

;