0 προϊόντα σε Garden Roses.Φίλτρο για: › Επαναφόρα φίλτρων

ΦΊΛΤΡΟ

Χρώμα

Ταξινόμηση κατά:

Χρόνος που απομένει: ?

Garden Roses – Handle with Care

The Garden Rose is a very exclusive product with several specific features which are important for you to be aware of when working with a Garden Rose.

The Garden Rose is a beautiful, full flower with an intense scent. At the same time, it is very vulnerable and soft. These factors contribute to the limited lifespan of this exclusive flower. Due to the Garden Rose’s delicate features and growth environment, the purity of each flower cannot be guaranteed. Handling Garden Roses with the utmost care and attention will ensure the fullest longevity and quality of the rose. Plucking petals from the Garden Rose is a common practice. Please be aware that quality and sustainability standards of more common rose varieties cannot be compared to that of a Garden Rose.
;