89 προϊόντα σε Anco Orchids.Φίλτρο για: › Επαναφόρα φίλτρων

ΦΊΛΤΡΟ

Φίλτρο σε ύψος

Χρώμα

Ταξινόμηση κατά:

Vanda 10 Stem Diamond White

Αποστέλλονται σε 2 μέρες-α
Flower diamrt> 8 cm.
Height20 cm.
Supplier infoFFP
ΠοιότηταA1
Μονάδες?
Περιεχόμενα10
Αποθήκη?
Πακετάρισμα612

9,33

Vanda 10 Stem Maxi Blue

Αποστέλλονται σε 2 μέρες-α
Flower diamrt> 8 cm.
Height20 cm.
Supplier infoFFP
Μονάδες?
Περιεχόμενα10
Αποθήκη?
Πακετάρισμα612

5,09

Vanda 10 Stem Maxi Cerise

Αποστέλλονται σε 2 μέρες-α
Flower diamrt> 8 cm.
Height20 cm.
Supplier infoFFP
ΠοιότηταA1
Μονάδες?
Περιεχόμενα10
Αποθήκη?
Πακετάρισμα612

3,68

Vanda 10 Stem Princess Orange

Αποστέλλονται σε 2 μέρες-α
Flower diamrt> 4 cm.
Height18 cm.
Supplier infoFFP
ΠοιότηταA1
Μονάδες?
Περιεχόμενα10
Αποθήκη?
Πακετάρισμα612

5,80

Vanda 10 Stem Tayanee White

Αποστέλλονται σε 2 μέρες-α
Flower diamrt> 8 cm.
Supplier infoFFP
ΠοιότηταA1
Μονάδες?
Περιεχόμενα10
Αποθήκη?
Πακετάρισμα612

10,75

Vanda 16 Stem Angelite

Αποστέλλονται σε 2 μέρες-α
Flower diamrt> 11 cm.
Height40 cm.
Supplier infoFFP
ΠοιότηταA1
Μονάδες?
Περιεχόμενα16
Αποθήκη?
Πακετάρισμα634

4,07

Vanda 16 Stem Blue Magic

Αποστέλλονται σε 2 μέρες-α
Flower diamrt> 11 cm.
Height45 cm.
Supplier infoFFP
ΠοιότηταA1
Μονάδες?
Περιεχόμενα16
Αποθήκη?
Πακετάρισμα634

6,33

Vanda 16 Stem Candy Floss

Αποστέλλονται σε 2 μέρες-α
Flower diamrt> 10 cm.
Height25 cm.
Supplier infoFFP
ΠοιότηταA1
Μονάδες?
Περιεχόμενα16
Αποθήκη?
Πακετάρισμα634

4,07

Vanda 16 Stem Candy Pink

Αποστέλλονται σε 2 μέρες-α
Flower diamrt> 10 cm.
Height25 cm.
Supplier infoFFP
ΠοιότηταA1
Μονάδες?
Περιεχόμενα16
Αποθήκη?
Πακετάρισμα634

4,07

Vanda 16 Stem Chocolate Brown

Αποστέλλονται σε 2 μέρες-α
Flower diamrt> 10 cm.
Height20 cm.
Supplier infoFFP
ΠοιότηταA1
Μονάδες?
Περιεχόμενα16
Αποθήκη?
Πακετάρισμα634

10,29

Vanda 16 Stem Citronella

Αποστέλλονται σε 2 μέρες-α
Flower diamrt> 10 cm.
Height20 cm.
Supplier infoFFP
ΠοιότηταA1
Μονάδες?
Περιεχόμενα16
Αποθήκη?
Πακετάρισμα634

5,77

Vanda 16 Stem Exotic Purple

Αποστέλλονται σε 2 μέρες-α
Height25 cm.
Supplier infoFFP
ΠοιότηταA1
Μονάδες?
Περιεχόμενα16
Αποθήκη?
Πακετάρισμα634

6,33

Vanda 16 Stem Lava

Αποστέλλονται σε 2 μέρες-α
Flower diamrt> 10 cm.
Height20 cm.
Supplier infoFFP
ΠοιότηταA1
Μονάδες?
Περιεχόμενα16
Αποθήκη?
Πακετάρισμα634

8,60

Vanda 16 Stem Lavender Tesselata

Αποστέλλονται σε 2 μέρες-α
Flower diamrt> 10 cm.
Height15 cm.
Supplier infoFFP
ΠοιότηταA1
Μονάδες?
Περιεχόμενα16
Αποθήκη?
Πακετάρισμα634

4,07

Vanda 16 Stem Lipstick

Αποστέλλονται σε 2 μέρες-α
Flower diamrt> 11 cm.
Height20 cm.
Supplier infoFFP
ΠοιότηταA1
Μονάδες?
Περιεχόμενα16
Αποθήκη?
Πακετάρισμα634

5,20

Vanda 16 Stem Pink Magic

Αποστέλλονται σε 2 μέρες-α
Flower diamrt> 10 cm.
Height30 cm.
Supplier infoFFP
ΠοιότηταA1
Μονάδες?
Περιεχόμενα16
Αποθήκη?
Πακετάρισμα634

4,64

Vanda 16 Stem Pink Tesselata

Αποστέλλονται σε 2 μέρες-α
Flower diamrt> 10 cm.
Height20 cm.
Supplier infoFFP
ΠοιότηταA1
Μονάδες?
Περιεχόμενα16
Αποθήκη?
Πακετάρισμα634

4,07

Vanda 16 Stem Retro Red

Αποστέλλονται σε 2 μέρες-α
Flower diamrt> 10 cm.
Height20 cm.
Supplier infoFFP
ΠοιότηταA1
Μονάδες?
Περιεχόμενα16
Αποθήκη?
Πακετάρισμα634

11,42

Vanda 16 Stem Rosy

Αποστέλλονται σε 2 μέρες-α
Flower diamrt> 10 cm.
Height30 cm.
Supplier infoFFP
ΠοιότηταA1
Μονάδες?
Περιεχόμενα16
Αποθήκη?
Πακετάρισμα634

4,07

Vanda 16 Stem Ruby Pink

Αποστέλλονται σε 2 μέρες-α
Flower diamrt> 10 cm.
Height20 cm.
Supplier infoFFP
ΠοιότηταA1
Μονάδες?
Περιεχόμενα16
Αποθήκη?
Πακετάρισμα634

4,07

Vanda 16 Stem Sandy Spot

Αποστέλλονται σε 2 μέρες-α
Flower diamrt> 12 cm.
Height25 cm.
Supplier infoFFP
ΠοιότηταA1
Μονάδες?
Περιεχόμενα16
Αποθήκη?
Πακετάρισμα634

5,77

Vanda 16 Stem Spotty Aubergine

Αποστέλλονται σε 2 μέρες-α
Flower diamrt> 10 cm.
Height25 cm.
Supplier infoFFP
ΠοιότηταA1
Μονάδες?
Περιεχόμενα16
Αποθήκη?
Πακετάρισμα634

5,20

Vanda 16 Stem Tweed Blue

Αποστέλλονται σε 2 μέρες-α
Flower diamrt> 10 cm.
Height30 cm.
Supplier infoFFP
ΠοιότηταA1
Μονάδες?
Περιεχόμενα16
Αποθήκη?
Πακετάρισμα634

4,64

Vanda 16 Stem Violet Blue 175

Αποστέλλονται σε 2 μέρες-α
Flower diamrt> 10 cm.
Supplier infoFFP
ΠοιότηταA1
Μονάδες?
Περιεχόμενα16
Αποθήκη?
Πακετάρισμα634

4,07

Vanda 16 Stem Yellow Henna

Αποστέλλονται σε 2 μέρες-α
Flower diamrt> 11 cm.
Height30 cm.
Supplier infoFFP
ΠοιότηταA1
Μονάδες?
Περιεχόμενα16
Αποθήκη?
Πακετάρισμα634

4,64

Vanda 20 Stem Diamond White

Αποστέλλονται σε 2 μέρες-α
Flower diamrt> 8 cm.
Height20 cm.
Supplier infoFFP
ΠοιότηταA1
Μονάδες?
Περιεχόμενα20
Αποθήκη?
Πακετάρισμα634

9,28

Vanda 20 Stem Maxi Cerise

Αποστέλλονται σε 2 μέρες-α
Flower diamrt> 8 cm.
Height20 cm.
Supplier infoFFP
ΠοιότηταA1
Μονάδες?
Περιεχόμενα20
Αποθήκη?
Πακετάρισμα634

3,63

Vanda 20 Stem Princess Orange

Αποστέλλονται σε 2 μέρες-α
Flower diamrt> 4 cm.
Height18 cm.
Supplier infoFFP
ΠοιότηταA1
Μονάδες?
Περιεχόμενα20
Αποθήκη?
Πακετάρισμα634

5,75

Vanda 20 Stem Tayanee White

Αποστέλλονται σε 2 μέρες-α
Flower diamrt> 8 cm.
Height20 cm.
Supplier infoFFP
ΠοιότηταA1
Μονάδες?
Περιεχόμενα20
Αποθήκη?
Πακετάρισμα634

10,70

Vanda 8 Stem Angelite

Αποστέλλονται σε 2 μέρες-α
Flower diamrt> 11 cm.
Height40 cm.
Supplier infoFFP
ΠοιότηταA1
Μονάδες?
Περιεχόμενα8
Αποθήκη?
Πακετάρισμα612

4,13

Vanda 8 Stem Blue Magic

Αποστέλλονται σε 2 μέρες-α
Flower diamrt> 11 cm.
Height40 cm.
Supplier infoFFP
ΠοιότηταA1
Μονάδες?
Περιεχόμενα8
Αποθήκη?
Πακετάρισμα612

6,39

Vanda 8 Stem Candy Floss

Αποστέλλονται σε 2 μέρες-α
Flower diamrt> 10 cm.
Height25 cm.
Supplier infoFFP
ΠοιότηταA1
Μονάδες?
Περιεχόμενα8
Αποθήκη?
Πακετάρισμα612

4,13

Vanda 8 Stem Candy Pink

Αποστέλλονται σε 2 μέρες-α
Flower diamrt> 10 cm.
Height25 cm.
Supplier infoFFP
ΠοιότηταA1
Μονάδες?
Περιεχόμενα8
Αποθήκη?
Πακετάρισμα612

4,13

Vanda 8 Stem Chocolate Brown

Αποστέλλονται σε 2 μέρες-α
Flower diamrt> 10 cm.
Height20 cm.
Supplier infoFFP
ΠοιότηταA1
Μονάδες?
Περιεχόμενα8
Αποθήκη?
Πακετάρισμα612

10,35

Vanda 8 Stem Citronella

Αποστέλλονται σε 2 μέρες-α
Flower diamrt> 10 cm.
Height20 cm.
Supplier infoFFP
ΠοιότηταA1
Μονάδες?
Περιεχόμενα8
Αποθήκη?
Πακετάρισμα612

5,83

Vanda 8 Stem Exotic Purple

Αποστέλλονται σε 2 μέρες-α
Flower diamrt> 11 cm.
Height25 cm.
Supplier infoFFP
ΠοιότηταA1
Μονάδες?
Περιεχόμενα8
Αποθήκη?
Πακετάρισμα612

6,39

Vanda 8 Stem Lava

Αποστέλλονται σε 2 μέρες-α
Flower diamrt> 10 cm.
Height20 cm.
Supplier infoFFP
ΠοιότηταA1
Μονάδες?
Περιεχόμενα8
Αποθήκη?
Πακετάρισμα612

8,66

Vanda 8 Stem Lavender Tesselata

Αποστέλλονται σε 2 μέρες-α
Flower diamrt> 10 cm.
Supplier infoFFP
ΠοιότηταA1
Μονάδες?
Περιεχόμενα8
Αποθήκη?
Πακετάρισμα612

4,13

Vanda 8 Stem Lipstick

Αποστέλλονται σε 2 μέρες-α
Flower diamrt> 11 cm.
Height20 cm.
Supplier infoFFP
ΠοιότηταA1
Μονάδες?
Περιεχόμενα8
Αποθήκη?
Πακετάρισμα612

5,26

Vanda 8 Stem Pink Magic

Αποστέλλονται σε 2 μέρες-α
Flower diamrt> 10 cm.
Height30 cm.
Supplier infoFFP
ΠοιότηταA1
Μονάδες?
Περιεχόμενα8
Αποθήκη?
Πακετάρισμα612

4,70

Vanda 8 Stem Pink Tesselata

Αποστέλλονται σε 2 μέρες-α
Flower diamrt> 10 cm.
Height20 cm.
Supplier infoFFP
ΠοιότηταA1
Μονάδες?
Περιεχόμενα8
Αποθήκη?
Πακετάρισμα612

4,13

Vanda 8 Stem Retro Red

Αποστέλλονται σε 2 μέρες-α
Flower diamrt> 10 cm.
Height20 cm.
Supplier infoFFP
ΠοιότηταA1
Μονάδες?
Περιεχόμενα8
Αποθήκη?
Πακετάρισμα612

11,48

Vanda 8 Stem Rosy

Αποστέλλονται σε 2 μέρες-α
Flower diamrt> 10 cm.
Height30 cm.
Supplier infoFFP
ΠοιότηταA1
Μονάδες?
Περιεχόμενα8
Αποθήκη?
Πακετάρισμα612

4,13

Vanda 8 Stem Ruby Pink

Αποστέλλονται σε 2 μέρες-α
Flower diamrt> 10 cm.
Height20 cm.
Supplier infoFFP
ΠοιότηταA1
Μονάδες?
Περιεχόμενα8
Αποθήκη?
Πακετάρισμα612

4,13

Vanda 8 Stem Spotty Aubergine

Αποστέλλονται σε 2 μέρες-α
Flower diamrt> 10 cm.
Height20 cm.
Supplier infoFFP
ΠοιότηταA1
Μονάδες?
Περιεχόμενα8
Αποθήκη?
Πακετάρισμα612

5,26

Vanda 8 Stem Tweed Blue

Αποστέλλονται σε 2 μέρες-α
Flower diamrt> 10 cm.
Height30 cm.
Supplier infoFFP
ΠοιότηταA1
Μονάδες?
Περιεχόμενα8
Αποθήκη?
Πακετάρισμα612

4,70

Vanda 8 Stem Violet Blue 175

Αποστέλλονται σε 2 μέρες-α
Flower diamrt> 10 cm.
Supplier infoFFP
ΠοιότηταA1
Μονάδες?
Περιεχόμενα8
Αποθήκη?
Πακετάρισμα612

4,13

Vanda 8 Stem Yellow Henna

Αποστέλλονται σε 2 μέρες-α
Flower diamrt> 11 cm.
Height30 cm.
Supplier infoFFP
ΠοιότηταA1
Μονάδες?
Περιεχόμενα8
Αποθήκη?
Πακετάρισμα612

4,70

Vanda Bright Pink

Αποστέλλονται σε 2 μέρες-α
Height25 cm.
Supplier infoFFP
ΠοιότηταA1
Μονάδες?
Περιεχόμενα16
Αποθήκη?
Πακετάρισμα631

0,57

Vanda In Steek Buis Zonder Flower 30

Αποστέλλονται σε 2 μέρες-α
ΠοιότηταA1
Μονάδες?
Περιεχόμενα300
Αποθήκη?
Πακετάρισμα631

0,17

Vanda Kanchana Angelite

Αποστέλλονται σε 2 μέρες-α
Flower diamrt> 11 cm.
Height35 cm.
Supplier infoFFP
ΠοιότηταA1
Μονάδες?
Περιεχόμενα16
Αποθήκη?
Πακετάρισμα631

0,57

Vanda Kanchana Magic Blue

Αποστέλλονται σε 2 μέρες-α
Flower diamrt> 11 cm.
Height40 cm.
Supplier infoFFP
ΠοιότηταA1
Μονάδες?
Περιεχόμενα16
Αποθήκη?
Πακετάρισμα631

0,85

Vanda Kanchana Magic Pink

Αποστέλλονται σε 2 μέρες-α
Flower diamrt> 10 cm.
Height25 cm.
Supplier infoFFP
ΠοιότηταA1
Μονάδες?
Περιεχόμενα16
Αποθήκη?
Πακετάρισμα631

0,64

Vanda Lavender Tesselata

Αποστέλλονται σε 2 μέρες-α
Flower diamrt> 10 cm.
Height15 cm.
Supplier infoFFP
ΠοιότηταA1
Μονάδες?
Περιεχόμενα16
Αποθήκη?
Πακετάρισμα631

0,49

Vanda Mixed Box 8 Stems

Αποστέλλονται σε 2 μέρες-α
Supplier infoFFP
ΠοιότηταA1
Μονάδες?
Περιεχόμενα8
Αποθήκη?
Πακετάρισμα612

6,53

Vanda Natcha Princess Orange

Αποστέλλονται σε 2 μέρες-α
Flower diamrt> 4 cm.
Height15 cm.
Supplier infoFFP
ΠοιότηταA1
Μονάδες?
Περιεχόμενα25
Αποθήκη?
Πακετάρισμα631

0,62

Vanda Nitaya Candy Pink

Αποστέλλονται σε 2 μέρες-α
Flower diamrt> 10 cm.
Height30 cm.
Supplier infoFFP
ΠοιότηταA1
Μονάδες?
Περιεχόμενα16
Αποθήκη?
Πακετάρισμα631

0,57

Vanda Nitaya Tweed Blue

Αποστέλλονται σε 2 μέρες-α
Height30 cm.
Supplier infoFFP
ΠοιότηταA1
Μονάδες?
Περιεχόμενα16
Αποθήκη?
Πακετάρισμα631

0,64

Vanda Sumathi Magic Fuchsia

Αποστέλλονται σε 2 μέρες-α
Flower diamrt> 11 cm.
Height30 cm.
Supplier infoFFP
ΠοιότηταA1
Μονάδες?
Περιεχόμενα16
Αποθήκη?
Πακετάρισμα631

1,06

Vanda Sunanda Chocolate Brown

Αποστέλλονται σε 2 μέρες-α
Flower diamrt> 10 cm.
Height28 cm.
Supplier infoFFP
ΠοιότηταA1
Μονάδες?
Περιεχόμενα16
Αποθήκη?
Πακετάρισμα631

1,34

Vanda Sunanda Citronella

Αποστέλλονται σε 2 μέρες-α
Height20 cm.
Supplier infoFFP
ΠοιότηταA1
Μονάδες?
Περιεχόμενα16
Αποθήκη?
Πακετάρισμα631

0,78

Vanda Sunanda Exotic Purple

Αποστέλλονται σε 2 μέρες-α
Flower diamrt> 11 cm.
Height25 cm.
Supplier infoFFP
ΠοιότηταA1
Μονάδες?
Περιεχόμενα16
Αποθήκη?
Πακετάρισμα631

0,99

Vanda Sunanda Lipstick

Αποστέλλονται σε 2 μέρες-α
Flower diamrt> 10 cm.
Height25 cm.
Supplier infoFFP
ΠοιότηταA1
Μονάδες?
Περιεχόμενα16
Αποθήκη?
Πακετάρισμα631

0,71

Vanda Sunanda Magenta Glitter

Αποστέλλονται σε 2 μέρες-α
Flower diamrt> 10 cm.
Height20 cm.
Supplier infoFFP
ΠοιότηταA1
Μονάδες?
Περιεχόμενα16
Αποθήκη?
Πακετάρισμα631

0,64

Vanda Sunanda Pink Sprinkles

Αποστέλλονται σε 2 μέρες-α
Height25 cm.
Supplier infoFFP
ΠοιότηταA1
Μονάδες?
Περιεχόμενα16
Αποθήκη?
Πακετάρισμα631

0,57

Vanda Sunanda Retro Red

Αποστέλλονται σε 2 μέρες-α
Flower diamrt> 10 cm.
Height20 cm.
Supplier infoFFP
ΠοιότηταA1
Μονάδες?
Περιεχόμενα16
Αποθήκη?
Πακετάρισμα631

1,48

Vanda Tayanee Cerise

Αποστέλλονται σε 2 μέρες-α
Flower diamrt> 8 cm.
Height20 cm.
Supplier infoFFP
ΠοιότηταA1
Μονάδες?
Περιεχόμενα25
Αποθήκη?
Πακετάρισμα631

0,40

Vanda Tayanee Diamond White

Αποστέλλονται σε 2 μέρες-α
Flower diamrt> 8 cm.
Height20 cm.
Supplier infoFFP
ΠοιότηταA1
Μονάδες?
Περιεχόμενα25
Αποθήκη?
Πακετάρισμα631

0,97

Vanda Tayanee Maxi Blue

Αποστέλλονται σε 2 μέρες-α
Height20 cm.
Supplier infoFFP
ΠοιότηταA1
Μονάδες?
Περιεχόμενα25
Αποθήκη?
Πακετάρισμα631

0,55

Vanda Tayanee Maxi Cerise

Αποστέλλονται σε 2 μέρες-α
Height20 cm.
Supplier infoFFP
ΠοιότηταA1
Μονάδες?
Περιεχόμενα25
Αποθήκη?
Πακετάρισμα631

0,40

Vanda Tayanee White

Αποστέλλονται σε 2 μέρες-α
Flower diamrt> 8 cm.
Height20 cm.
Supplier infoFFP
ΠοιότηταA1
Μονάδες?
Περιεχόμενα25
Αποθήκη?
Πακετάρισμα631

1,11

Vanda Tweed Blue 12 +

Αποστέλλονται σε 2 μέρες-α
Flower diamrt> 11 cm.
Height25 cm.
Nr. flower/pot12
Supplier infoFFP
ΠοιότηταA1
Μονάδες?
Περιεχόμενα16
Αποθήκη?
Πακετάρισμα634

6,90

Vanda Yellow Henna

Αποστέλλονται σε 2 μέρες-α
Flower diamrt> 10 cm.
Height25 cm.
Supplier infoFFP
ΠοιότηταA1
Μονάδες?
Περιεχόμενα16
Αποθήκη?
Πακετάρισμα631

0,64

Vanda Yimwhan Black Spot

Αποστέλλονται σε 2 μέρες-α
Height15 cm.
Supplier infoFFP
ΠοιότηταA1
Μονάδες?
Περιεχόμενα16
Αποθήκη?
Πακετάρισμα631

0,92

Vanda Yimwhan Blue Spotty 175

Αποστέλλονται σε 2 μέρες-α
Flower diamrt> 10 cm.
Height20 cm.
Supplier infoFFP
ΠοιότηταA1
Μονάδες?
Περιεχόμενα16
Αποθήκη?
Πακετάρισμα631

0,64

Vanda Yimwhan Copper 315

Αποστέλλονται σε 2 μέρες-α
Flower diamrt> 10 cm.
Height15 cm.
Supplier infoFFP
ΠοιότηταA1
Μονάδες?
Περιεχόμενα16
Αποθήκη?
Πακετάρισμα631

0,64

Vanda Yimwhan Dark Dotty

Αποστέλλονται σε 2 μέρες-α
Height25 cm.
Supplier infoFFP
ΠοιότηταA1
Μονάδες?
Περιεχόμενα16
Αποθήκη?
Πακετάρισμα631

0,57

Vanda Yimwhan Deep Blush

Αποστέλλονται σε 2 μέρες-α
Flower diamrt> 10 cm.
Height15 cm.
Supplier infoFFP
ΠοιότηταA1
Μονάδες?
Περιεχόμενα16
Αποθήκη?
Πακετάρισμα631

0,49

Vanda Yimwhan Mini Orange

Αποστέλλονται σε 2 μέρες-α
Flower diamrt> 3 cm.
Height15 cm.
Supplier infoFFP
ΠοιότηταA1
Μονάδες?
Περιεχόμενα25
Αποθήκη?
Πακετάρισμα631

0,33

Vanda Yimwhan Pink Tesselata

Αποστέλλονται σε 2 μέρες-α
Flower diamrt> 10 cm.
Height15 cm.
Supplier infoFFP
ΠοιότηταA1
Μονάδες?
Περιεχόμενα16
Αποθήκη?
Πακετάρισμα631

0,57

Vanda Yimwhan Purple 212

Αποστέλλονται σε 2 μέρες-α
Flower diamrt> 10 cm.
Height15 cm.
Supplier infoFFP
ΠοιότηταA1
Μονάδες?
Περιεχόμενα16
Αποθήκη?
Πακετάρισμα631

0,57

Vanda Yimwhan Rasberry Midi

Αποστέλλονται σε 2 μέρες-α
Height15 cm.
Supplier infoFFP
ΠοιότηταA1
Μονάδες?
Περιεχόμενα16
Αποθήκη?
Πακετάρισμα631

0,49

Vanda Yimwhan Salmon

Αποστέλλονται σε 2 μέρες-α
Height20 cm.
Supplier infoFFP
ΠοιότηταA1
Μονάδες?
Περιεχόμενα16
Αποθήκη?
Πακετάρισμα631

0,78

Vanda Yimwhan Spotty Aubergine

Αποστέλλονται σε 2 μέρες-α
Flower diamrt> 10 cm.
Height20 cm.
Supplier infoFFP
ΠοιότηταA1
Μονάδες?
Περιεχόμενα16
Αποθήκη?
Πακετάρισμα631

0,71

Vanda Yimwhan Sugar Flush

Αποστέλλονται σε 2 μέρες-α
Flower diamrt> 11 cm.
Height15 cm.
Supplier infoFFP
ΠοιότηταA1
Μονάδες?
Περιεχόμενα16
Αποθήκη?
Πακετάρισμα631

0,57

Vanda Yimwhan Two Tone Pink

Αποστέλλονται σε 2 μέρες-α
Height20 cm.
Supplier infoFFP
ΠοιότηταA1
Μονάδες?
Περιεχόμενα16
Αποθήκη?
Πακετάρισμα631

0,92

Vanda Yimwhan Violet Blue 299

Αποστέλλονται σε 2 μέρες-α
Flower diamrt> 10 cm.
Height18 cm.
Supplier infoFFP
ΠοιότηταA1
Μονάδες?
Περιεχόμενα16
Αποθήκη?
Πακετάρισμα631

0,64

Vanda Yimwhan Violet Blue Spotty

Αποστέλλονται σε 2 μέρες-α
Flower diamrt> 10 cm.
Height20 cm.
Supplier infoFFP
ΠοιότηταA1
Μονάδες?
Περιεχόμενα16
Αποθήκη?
Πακετάρισμα631

0,78

Vanda Yimwhan Wirat Pink

Αποστέλλονται σε 2 μέρες-α
Flower diamrt> 11 cm.
Height30 cm.
Supplier infoFFP
ΠοιότηταA1
Μονάδες?
Περιεχόμενα16
Αποθήκη?
Πακετάρισμα631

0,48

;