214 προϊόντα σε Plant Creations.Φίλτρο για: › Επαναφόρα φίλτρων

ΦΊΛΤΡΟ

Φίλτρο σε ύψος

Φίλτρο σε μέγεθος δοχείου

Χρώμα

Ταξινόμηση κατά:

Χρόνος που απομένει: ?

Arr. Boeketvaas - Roze/wit

Αποστέλλονται σε 1 μέρες-α
BloemkleurNIET VAN TOEPASSING
Height27 cm.
Pot size (cm)18
ΠροέλευσηNL
Μονάδες?
Περιεχόμενα3
Αποθήκη?
Πακετάρισμα999

-,--

Arr. Bolglas Hendrik - Roze/wit

Αποστέλλονται σε 1 μέρες-α
BloemkleurNIET VAN TOEPASSING
Height17 cm.
Pot size (cm)24
ΠοιότηταA1
ΠροέλευσηNL
Μονάδες?
Περιεχόμενα2
Αποθήκη?
Πακετάρισμα402

-,--

Arr. Bolmand Stems - Roze/wit

Αποστέλλονται σε 1 μέρες-α
BloemkleurNIET VAN TOEPASSING
Height25 cm.
Pot size (cm)19
ΠροέλευσηNL
Μονάδες?
Περιεχόμενα5
Αποθήκη?
Πακετάρισμα285

-,--

Arr. Bordeaux Vase - Roze/wit

Αποστέλλονται σε 1 μέρες-α
BloemkleurNIET VAN TOEPASSING
Height27 cm.
Pot size (cm)25
ΠοιότηταA1
ΠροέλευσηNL
Μονάδες?
Περιεχόμενα2
Αποθήκη?
Πακετάρισμα999

-,--

Arr. Cactus 938 - ceramics Vase White

Αποστέλλονται σε 1 μέρες-α
BloemkleurNIET VAN TOEPASSING
Height28 cm.
Pot size (cm)13
ΠοιότηταA1
ΠροέλευσηNL
Μονάδες?
Περιεχόμενα6
Αποθήκη?
Πακετάρισμα236

-,--

Arr. Cactus 944 - ceramics Ovaal

Αποστέλλονται σε 1 μέρες-α
BloemkleurNIET VAN TOEPASSING
Height24 cm.
Pot size (cm)22
ΠοιότηταA1
ΠροέλευσηNL
Μονάδες?
Περιεχόμενα4
Αποθήκη?
Πακετάρισμα344

-,--

Arr. Cactus 951 - 12cm + Ent

Αποστέλλονται σε 1 μέρες-α
BloemkleurNIET VAN TOEPASSING
Height16 cm.
Pot size (cm)12
ΠοιότηταA1
ΠροέλευσηNL
Μονάδες?
Περιεχόμενα6
Αποθήκη?
Πακετάρισμα206

-,--

Arr. Cactus 955 - Terra Cotta Schaal

Αποστέλλονται σε 1 μέρες-α
BloemkleurNIET VAN TOEPASSING
Height20 cm.
Pot size (cm)21
ΠοιότηταA1
ΠροέλευσηNL
Μονάδες?
Περιεχόμενα3
Αποθήκη?
Πακετάρισμα338

-,--

Arr. ceramics Gieter - Roze/wit

Αποστέλλονται σε 1 μέρες-α
BloemkleurNIET VAN TOEPASSING
Height18 cm.
Pot size (cm)25
ΠοιότηταA1
ΠροέλευσηNL
Μονάδες?
Περιεχόμενα6
Αποθήκη?
Πακετάρισμα251

-,--

Arr. ceramics Ribbel Rond - Roze/wit

Αποστέλλονται σε 1 μέρες-α
BloemkleurNIET VAN TOEPASSING
Height17 cm.
Pot size (cm)20
ΠροέλευσηNL
Μονάδες?
Περιεχόμενα3
Αποθήκη?
Πακετάρισμα338

-,--

Arr. ceramics Schaal White - Roze/wit

Αποστέλλονται σε 1 μέρες-α
BloemkleurNIET VAN TOEPASSING
Height18 cm.
Pot size (cm)25
ΠοιότηταA1
ΠροέλευσηNL
Μονάδες?
Περιεχόμενα2
Αποθήκη?
Πακετάρισμα338

-,--

Arr. ceramics Square - Roze/wit

Αποστέλλονται σε 1 μέρες-α
BloemkleurNIET VAN TOEPASSING
Height17 cm.
Pot size (cm)12
ΠροέλευσηNL
Μονάδες?
Περιεχόμενα6
Αποθήκη?
Πακετάρισμα999

-,--

Arr. ceramics Stone Grey - Roze/wit

Αποστέλλονται σε 1 μέρες-α
BloemkleurNIET VAN TOEPASSING
Height16 cm.
Pot size (cm)24
ΠροέλευσηNL
Μονάδες?
Περιεχόμενα2
Αποθήκη?
Πακετάρισμα338

-,--

Arr. Druppelvaas Xl - Pink

Αποστέλλονται σε 1 μέρες-α
BloemkleurNIET VAN TOEPASSING
Height50 cm.
Pot size (cm)30
ΠροέλευσηNL
Μονάδες?
Περιεχόμενα1
Αποθήκη?
Πακετάρισμα999

-,--

Arr. Glas Bose Birds

Αποστέλλονται σε 1 μέρες-α
BloemkleurNIET VAN TOEPASSING
Height25 cm.
Pot size (cm)19
ΠροέλευσηNL
Μονάδες?
Περιεχόμενα4
Αποθήκη?
Πακετάρισμα999

-,--

Arr. Glas Bose middle - Roze/wit

Αποστέλλονται σε 1 μέρες-α
BloemkleurNIET VAN TOEPASSING
Height17 cm.
Pot size (cm)19
ΠροέλευσηNL
Μονάδες?
Περιεχόμενα3
Αποθήκη?
Πακετάρισμα338

-,--

Arr. Glas Bose Vase - White

Αποστέλλονται σε 1 μέρες-α
BloemkleurNIET VAN TOEPASSING
Height25 cm.
Pot size (cm)19
ΠοιότηταA1
ΠροέλευσηNL
Μονάδες?
Περιεχόμενα4
Αποθήκη?
Πακετάρισμα999

-,--

Arr. Glas Rio Small - Roze/wit

Αποστέλλονται σε 1 μέρες-α
BloemkleurNIET VAN TOEPASSING
Height23 cm.
Pot size (cm)15
ΠροέλευσηNL
Μονάδες?
Περιεχόμενα6
Αποθήκη?
Πακετάρισμα999

-,--

Arr. Glas Schaal 25cm - Roze/wit

Αποστέλλονται σε 1 μέρες-α
BloemkleurNIET VAN TOEPASSING
Height20 cm.
Pot size (cm)25
ΠροέλευσηNL
Μονάδες?
Περιεχόμενα2
Αποθήκη?
Πακετάρισμα402

-,--

Arr. Glas Schaal 27cm - Roze/wit

Αποστέλλονται σε 1 μέρες-α
BloemkleurNIET VAN TOEPASSING
Height15 cm.
Pot size (cm)27
ΠοιότηταA1
ΠροέλευσηNL
Μονάδες?
Περιεχόμενα2
Αποθήκη?
Πακετάρισμα402

-,--

Arr. Glas Schaaltje - Roze/wit

Αποστέλλονται σε 1 μέρες-α
BloemkleurNIET VAN TOEPASSING
Height16 cm.
Pot size (cm)18
ΠοιότηταA1
ΠροέλευσηNL
Μονάδες?
Περιεχόμενα3
Αποθήκη?
Πακετάρισμα811

-,--

Arr. Glas Sphere - Roze/wit

Αποστέλλονται σε 1 μέρες-α
BloemkleurNIET VAN TOEPASSING
Height17 cm.
Pot size (cm)19
ΠοιότηταA1
ΠροέλευσηNL
Μονάδες?
Περιεχόμενα2
Αποθήκη?
Πακετάρισμα402

-,--

Arr. Glas Square Touw - White

Αποστέλλονται σε 1 μέρες-α
BloemkleurNIET VAN TOEPASSING
Height19 cm.
Pot size (cm)18
ΠροέλευσηNL
Μονάδες?
Περιεχόμενα6
Αποθήκη?
Πακετάρισμα999

-,--

Arr. Glas Taps Touw - White

Αποστέλλονται σε 1 μέρες-α
BloemkleurNIET VAN TOEPASSING
Height19 cm.
Pot size (cm)14
ΠροέλευσηNL
Μονάδες?
Περιεχόμενα6
Αποθήκη?
Πακετάρισμα999

-,--

Arr. Hout Rond Plants - Roze/wit

Αποστέλλονται σε 1 μέρες-α
BloemkleurNIET VAN TOEPASSING
Height34 cm.
Pot size (cm)23
ΠροέλευσηNL
Μονάδες?
Περιεχόμενα2
Αποθήκη?
Πακετάρισμα402

-,--

Arr. Kist Home En Living - Roze/wit

Αποστέλλονται σε 1 μέρες-α
BloemkleurNIET VAN TOEPASSING
Height23 cm.
Pot size (cm)20
ΠροέλευσηNL
Μονάδες?
Περιεχόμενα4
Αποθήκη?
Πακετάρισμα285

-,--

Arr. Kist Metalen Huis - Roze/wit

Αποστέλλονται σε 1 μέρες-α
BloemkleurNIET VAN TOEPASSING
Height20 cm.
Pot size (cm)14
ΠροέλευσηNL
Μονάδες?
Περιεχόμενα8
Αποθήκη?
Πακετάρισμα338

-,--

Arr. Kist Since 1965 L - White

Αποστέλλονται σε 1 μέρες-α
BloemkleurNIET VAN TOEPASSING
Height18 cm.
Pot size (cm)26
ΠροέλευσηNL
Μονάδες?
Περιεχόμενα4
Αποθήκη?
Πακετάρισμα285

-,--

Arr. Kist Touw - Roze/wit

Αποστέλλονται σε 1 μέρες-α
BloemkleurNIET VAN TOEPASSING
Height19 cm.
Pot size (cm)22
Μονάδες?
Περιεχόμενα4
Αποθήκη?
Πακετάρισμα338

-,--

Arr. Kruiwagen - Roze/wit

Αποστέλλονται σε 1 μέρες-α
BloemkleurNIET VAN TOEPASSING
Height23 cm.
Pot size (cm)30
ΠροέλευσηNL
Μονάδες?
Περιεχόμενα4
Αποθήκη?
Πακετάρισμα338

-,--

Arr. Mb 0406 - Candyjar Pink

Αποστέλλονται σε 1 μέρες-α
BloemkleurNIET VAN TOEPASSING
Height30 cm.
Pot size (cm)20
ΠοιότηταA1
ΠροέλευσηNL
Μονάδες?
Περιεχόμενα5
Αποθήκη?
Πακετάρισμα285

-,--

Arr. Mb0201 - Bolglaasje Echeveria

Αποστέλλονται σε 1 μέρες-α
BloemkleurNIET VAN TOEPASSING
Height18 cm.
Pot size (cm)16
ΠοιότηταA1
ΠροέλευσηNL
Μονάδες?
Περιεχόμενα5
Αποθήκη?
Πακετάρισμα338

-,--

Arr. Mb0202 - Cilinder 2 Mini Echeveria

Αποστέλλονται σε 1 μέρες-α
BloemkleurNIET VAN TOEPASSING
Height14 cm.
Pot size (cm)16
ΠοιότηταA1
ΠροέλευσηNL
Μονάδες?
Περιεχόμενα6
Αποθήκη?
Πακετάρισμα338

-,--

Arr. Mb0203 - Cilinder Small Echeveria

Αποστέλλονται σε 1 μέρες-α
BloemkleurNIET VAN TOEPASSING
Height32 cm.
Pot size (cm)10/10,5
ΠοιότηταA1
ΠροέλευσηNL
Μονάδες?
Περιεχόμενα8
Αποθήκη?
Πακετάρισμα999

-,--

Arr. Mb0204 - Bolvaas Mixed

Αποστέλλονται σε 1 μέρες-α
BloemkleurNIET VAN TOEPASSING
Height21 cm.
Pot size (cm)20
ΠοιότηταA1
ΠροέλευσηNL
Μονάδες?
Περιεχόμενα5
Αποθήκη?
Πακετάρισμα285

-,--

Arr. Mb0205 - Cilinder Small Echeveria

Αποστέλλονται σε 1 μέρες-α
BloemkleurNIET VAN TOEPASSING
Height13 cm.
Pot size (cm)16
ΠοιότηταA1
ΠροέλευσηNL
Μονάδες?
Περιεχόμενα6
Αποθήκη?
Πακετάρισμα285

-,--

Arr. Mb0206 - Cilinder Xl Mini Echeveria

Αποστέλλονται σε 1 μέρες-α
BloemkleurNIET VAN TOEPASSING
Height22 cm.
Pot size (cm)20
ΠοιότηταA1
ΠροέλευσηNL
Μονάδες?
Περιεχόμενα4
Αποθήκη?
Πακετάρισμα285

-,--

Arr. Mb0207 - Candyjar Xxl

Αποστέλλονται σε 1 μέρες-α
BloemkleurNIET VAN TOEPASSING
Height38 cm.
Pot size (cm)19
ΠοιότηταA1
ΠροέλευσηNL
Μονάδες?
Περιεχόμενα5
Αποθήκη?
Πακετάρισμα285

-,--

Arr. Mb0401 - Cilinder Kalanchoe

Αποστέλλονται σε 1 μέρες-α
BloemkleurNIET VAN TOEPASSING
Height18 cm.
Pot size (cm)18
ΠοιότηταA1
ΠροέλευσηNL
Μονάδες?
Περιεχόμενα5
Αποθήκη?
Πακετάρισμα285

-,--

Arr. Mb0402 - Bolglas Pink

Αποστέλλονται σε 1 μέρες-α
BloemkleurNIET VAN TOEPASSING
Height17 cm.
Pot size (cm)20
ΠοιότηταA1
ΠροέλευσηNL
Μονάδες?
Περιεχόμενα5
Αποθήκη?
Πακετάρισμα285

-,--

Arr. Mb0403 - Cilinder Small Hoog Pink

Αποστέλλονται σε 1 μέρες-α
BloemkleurNIET VAN TOEPASSING
Height25 cm.
Pot size (cm)15
ΠοιότηταA1
ΠροέλευσηNL
Μονάδες?
Περιεχόμενα6
Αποθήκη?
Πακετάρισμα338

-,--

Arr. Mb0404 - Glas Cilinder Xl Pink

Αποστέλλονται σε 1 μέρες-α
BloemkleurNIET VAN TOEPASSING
Height22 cm.
Pot size (cm)20
ΠοιότηταA1
ΠροέλευσηNL
Μονάδες?
Περιεχόμενα4
Αποθήκη?
Πακετάρισμα285

-,--

Arr. Mb0404 - Glas Cilinder Xl Pink

Αποστέλλονται σε 1 μέρες-α
BloemkleurNIET VAN TOEPASSING
Height20 cm.
Pot size (cm)22
ΠοιότηταA1
ΠροέλευσηNL
Μονάδες?
Περιεχόμενα5
Αποθήκη?
Πακετάρισμα285

-,--

Arr. Mb0405 - Glasvaas Dik Pink

Αποστέλλονται σε 1 μέρες-α
BloemkleurNIET VAN TOEPASSING
Height21 cm.
Pot size (cm)20
ΠοιότηταA1
ΠροέλευσηNL
Μονάδες?
Περιεχόμενα4
Αποθήκη?
Πακετάρισμα285

-,--

Arr. Schors Rond - Roze/wit

Αποστέλλονται σε 1 μέρες-α
BloemkleurNIET VAN TOEPASSING
Height25 cm.
Pot size (cm)17
ΠροέλευσηNL
Μονάδες?
Περιεχόμενα6
Αποθήκη?
Πακετάρισμα338

-,--

Arr. Snoep Pot - Wit/roze

Αποστέλλονται σε 1 μέρες-α
BloemkleurNIET VAN TOEPASSING
Height21 cm.
Pot size (cm)17
ΠροέλευσηNL
Μονάδες?
Περιεχόμενα4
Αποθήκη?
Πακετάρισμα344

-,--

Arr. Succulent 963 - Terra Cotta

Αποστέλλονται σε 1 μέρες-α
BloemkleurNIET VAN TOEPASSING
Height15 cm.
Pot size (cm)14
ΠοιότηταA1
ΠροέλευσηNL
Μονάδες?
Περιεχόμενα6
Αποθήκη?
Πακετάρισμα236

-,--

Arr. T004 - Glas Vase Square Roses

Αποστέλλονται σε 1 μέρες-α
BloemkleurNIET VAN TOEPASSING
Height24 cm.
Pot size (cm)13
Μονάδες?
Περιεχόμενα6
Αποθήκη?
Πακετάρισμα250

-,--

Arr. T005 - ceramics Potje Lilac

Αποστέλλονται σε 1 μέρες-α
BloemkleurNIET VAN TOEPASSING
Height19 cm.
Pot size (cm)14
Μονάδες?
Περιεχόμενα6
Αποθήκη?
Πακετάρισμα236

-,--

Arr. T601 - Streep Pot

Αποστέλλονται σε 1 μέρες-α
BloemkleurNIET VAN TOEPASSING
Height20 cm.
Pot size (cm)13
Μονάδες?
Περιεχόμενα6
Αποθήκη?
Πακετάρισμα250

-,--

Arr. T902 - Coverpot Lilac Sansevierea

Αποστέλλονται σε 1 μέρες-α
BloemkleurNIET VAN TOEPASSING
Height27 cm.
Pot size (cm)14
Μονάδες?
Περιεχόμενα6
Αποθήκη?
Πακετάρισμα236

-,--

Arr. T903 - Glas Square Senecio

Αποστέλλονται σε 1 μέρες-α
BloemkleurNIET VAN TOEPASSING
Height26 cm.
Pot size (cm)12
Μονάδες?
Περιεχόμενα3
Αποθήκη?
Πακετάρισμα250

-,--

Arr. T904 - Glasvaas Tulipa

Αποστέλλονται σε 1 μέρες-α
BloemkleurNIET VAN TOEPASSING
Height30 cm.
Pot size (cm)15
Μονάδες?
Περιεχόμενα6
Αποθήκη?
Πακετάρισμα968

-,--

Arr. Tc1702 - Glas Konisch Lime

Αποστέλλονται σε 1 μέρες-α
BloemkleurNIET VAN TOEPASSING
Height23 cm.
Pot size (cm)15
Μονάδες?
Περιεχόμενα6
Αποθήκη?
Πακετάρισμα344

-,--

Arr. Tc1703 Glasvaas Konisch Xl

Αποστέλλονται σε 1 μέρες-α
BloemkleurNIET VAN TOEPASSING
Height24 cm.
Pot size (cm)19
Μονάδες?
Περιεχόμενα2
Αποθήκη?
Πακετάρισμα250

-,--

Arr. Tc1706 - ceramics Vase Lime

Αποστέλλονται σε 1 μέρες-α
BloemkleurNIET VAN TOEPASSING
Height25 cm.
Pot size (cm)19
Μονάδες?
Περιεχόμενα5
Αποθήκη?
Πακετάρισμα236

-,--

Arr. Timo 1709 - Glas Square Pink

Αποστέλλονται σε 1 μέρες-α
BloemkleurNIET VAN TOEPASSING
Height19 cm.
Pot size (cm)13
Μονάδες?
Περιεχόμενα6
Αποθήκη?
Πακετάρισμα968

-,--

Arr. Timo 1710 - Glas Konisch Pink

Αποστέλλονται σε 1 μέρες-α
BloemkleurNIET VAN TOEPASSING
Height16 cm.
Pot size (cm)15
Μονάδες?
Περιεχόμενα6
Αποθήκη?
Πακετάρισμα344

-,--

Arr. Timo 1711 - Glas Konisch Xl Pink

Αποστέλλονται σε 1 μέρες-α
BloemkleurNIET VAN TOEPASSING
Height24 cm.
Pot size (cm)19
Μονάδες?
Περιεχόμενα2
Αποθήκη?
Πακετάρισμα250

-,--

Arr. Timo 1712 - ceramics Vase Pink

Αποστέλλονται σε 1 μέρες-α
BloemkleurNIET VAN TOEPASSING
Height18 cm.
Pot size (cm)13
Μονάδες?
Περιεχόμενα6
Αποθήκη?
Πακετάρισμα208

-,--

Arr. Timo 1713 - ceramics Ovaal Pink

Αποστέλλονται σε 1 μέρες-α
BloemkleurNIET VAN TOEPASSING
Height21 cm.
Pot size (cm)17
Μονάδες?
Περιεχόμενα5
Αποθήκη?
Πακετάρισμα250

-,--

Arr. Timo 1714 - ceramics Vase Xl

Αποστέλλονται σε 1 μέρες-α
BloemkleurNIET VAN TOEPASSING
Height28 cm.
Pot size (cm)16
Μονάδες?
Περιεχόμενα5
Αποθήκη?
Πακετάρισμα236

-,--

Arr. Tp003 - ceramics Petit Kolibri

Αποστέλλονται σε 1 μέρες-α
BloemkleurNIET VAN TOEPASSING
Height24 cm.
Pot size (cm)11
Μονάδες?
Περιεχόμενα8
Αποθήκη?
Πακετάρισμα208

-,--

Arr. Waterkan - Roze/wit

Αποστέλλονται σε 1 μέρες-α
BloemkleurNIET VAN TOEPASSING
Height20 cm.
Pot size (cm)20
ΠροέλευσηNL
Μονάδες?
Περιεχόμενα6
Αποθήκη?
Πακετάρισμα338

-,--

Arr. Windlicht Xl Touw - Roze/wit

Αποστέλλονται σε 1 μέρες-α
BloemkleurNIET VAN TOEPASSING
Height28 cm.
Pot size (cm)20
Μονάδες?
Περιεχόμενα2
Αποθήκη?
Πακετάρισμα402

-,--

Arr. Zinc Rond Touw Oren - Roze/wit

Αποστέλλονται σε 1 μέρες-α
BloemkleurNIET VAN TOEPASSING
Height36 cm.
Pot size (cm)23
ΠροέλευσηNL
Μονάδες?
Περιεχόμενα4
Αποθήκη?
Πακετάρισμα285

-,--

Arr. Zinc Tas Roze/wit

Αποστέλλονται σε 1 μέρες-α
BloemkleurNIET VAN TOEPASSING
Height20 cm.
Pot size (cm)24
ΠοιότηταA1
ΠροέλευσηNL
Μονάδες?
Περιεχόμενα5
Αποθήκη?
Πακετάρισμα338

-,--

Arr. Zinc Wok - Roze/wit

Αποστέλλονται σε 1 μέρες-α
BloemkleurNIET VAN TOEPASSING
Height17 cm.
Pot size (cm)25
ΠοιότηταA1
ΠροέλευσηNL
Μονάδες?
Περιεχόμενα2
Αποθήκη?
Πακετάρισμα402

-,--

Arr. Zinc Wok Xl - Pink

Αποστέλλονται σε 1 μέρες-α
BloemkleurNIET VAN TOEPASSING
Height22 cm.
Pot size (cm)33
ΠοιότηταA1
ΠροέλευσηNL
Μονάδες?
Περιεχόμενα1
Αποθήκη?
Πακετάρισμα800

-,--

Arr. Zinc Wok Xl -wit

Αποστέλλονται σε 1 μέρες-α
BloemkleurNIET VAN TOEPASSING
Height22 cm.
Pot size (cm)33
ΠοιότηταA1
ΠροέλευσηNL
Μονάδες?
Περιεχόμενα1
Αποθήκη?
Πακετάρισμα800

-,--

Arr.. Bollenmix - ceramics Schaal

Αποστέλλονται σε 1 μέρες-α
BloemkleurNIET VAN TOEPASSING
Height15 cm.
Pot size (cm)25
Μονάδες?
Περιεχόμενα2
Αποθήκη?
Πακετάρισμα401

-,--

Arr.. Bollenmix 0144 - Cilinder Hoog

Αποστέλλονται σε 1 μέρες-α
BloemkleurNIET VAN TOEPASSING
Height25 cm.
Pot size (cm)15
ΠοιότηταA1
ΠροέλευσηNL
Μονάδες?
Περιεχόμενα6
Αποθήκη?
Πακετάρισμα338

-,--

Arr.. Bollenmix 7001 - Zinc Rechthoek Xl

Αποστέλλονται σε 1 μέρες-α
BloemkleurNIET VAN TOEPASSING
Height20 cm.
Pot size (cm)40
Ripeness1-2
ΠοιότηταA1
ΠροέλευσηNL
Μονάδες?
Περιεχόμενα1
Αποθήκη?
Πακετάρισμα800

-,--

Arr.. Bollenmix 7107 - Jute In Metaal

Αποστέλλονται σε 1 μέρες-α
BloemkleurNIET VAN TOEPASSING
Height26 cm.
Pot size (cm)35
Ripeness1-2
ΠοιότηταA1
ΠροέλευσηNL
Μονάδες?
Περιεχόμενα1
Αποθήκη?
Πακετάρισμα800

-,--

Arr.. Bollenmix 7115 - Zinc Emmer Xl

Αποστέλλονται σε 1 μέρες-α
BloemkleurNIET VAN TOEPASSING
Height33 cm.
Pot size (cm)26
Ripeness1-2
ΠοιότηταA1
ΠροέλευσηNL
Μονάδες?
Περιεχόμενα1
Αποθήκη?
Πακετάρισμα800

-,--

Arr.. Bollenmix 7117 - Zinc Schaal Xl

Αποστέλλονται σε 1 μέρες-α
BloemkleurNIET VAN TOEPASSING
Height19 cm.
Pot size (cm)33
Ripeness1-2
ΠοιότηταA1
ΠροέλευσηNL
Μονάδες?
Περιεχόμενα1
Αποθήκη?
Πακετάρισμα800

-,--

Arr.. Bollenmix 7117 - Zinc Schaal Xl

Αποστέλλονται σε 1 μέρες-α
BloemkleurNIET VAN TOEPASSING
Height19 cm.
Pot size (cm)33
Μονάδες?
Περιεχόμενα1
Αποθήκη?
Πακετάρισμα800

-,--

Arr.. Bollenmix 7901 - Basket Gevlochten

Αποστέλλονται σε 1 μέρες-α
BloemkleurNIET VAN TOEPASSING
Height23 cm.
Pot size (cm)35
Ripeness1-2
ΠοιότηταA1
ΠροέλευσηNL
Μονάδες?
Περιεχόμενα1
Αποθήκη?
Πακετάρισμα800

-,--

Arr.. Bollenmix Bm7112 - Zinc Teil Xl

Αποστέλλονται σε 1 μέρες-α
BloemkleurNIET VAN TOEPASSING
Height24 cm.
Pot size (cm)37
Μονάδες?
Περιεχόμενα1
Αποθήκη?
Πακετάρισμα999

-,--

Arr.. Bollenmix Mb0105 - Basket Rechthoek

Αποστέλλονται σε 1 μέρες-α
BloemkleurNIET VAN TOEPASSING
Height22 cm.
Pot size (cm)26
Μονάδες?
Περιεχόμενα4
Αποθήκη?
Πακετάρισμα338

-,--

Arr.. Bollenmix Mb0141 - Sphere Glaasje S

Αποστέλλονται σε 1 μέρες-α
BloemkleurNIET VAN TOEPASSING
Height16 cm.
Pot size (cm)15
ΠοιότηταA1
ΠροέλευσηNL
Μονάδες?
Περιεχόμενα6
Αποθήκη?
Πακετάρισμα338

-,--

Arr.. Bollenmix Mb0142 - Cilinder Laag

Αποστέλλονται σε 1 μέρες-α
BloemkleurNIET VAN TOEPASSING
Height14 cm.
Pot size (cm)16
ΠοιότηταA1
ΠροέλευσηNL
Μονάδες?
Περιεχόμενα6
Αποθήκη?
Πακετάρισμα338

-,--

Arr.. Bollenmix Mb0143 - Cilinder Small Hoog

Αποστέλλονται σε 1 μέρες-α
BloemkleurNIET VAN TOEPASSING
Height30 cm.
Pot size (cm)10/10,5
ΠοιότηταA1
ΠροέλευσηNL
Μονάδες?
Περιεχόμενα8
Αποθήκη?
Πακετάρισμα999

-,--

Arr.. Bollenmix Mb0145 - Cilinder Xl

Αποστέλλονται σε 1 μέρες-α
BloemkleurNIET VAN TOEPASSING
Height22 cm.
Pot size (cm)20
ΠοιότηταA1
ΠροέλευσηNL
Μονάδες?
Περιεχόμενα4
Αποθήκη?
Πακετάρισμα285

-,--

Arr.. Bridle Crown Mb0116 - Basket Square

Αποστέλλονται σε 1 μέρες-α
BloemkleurNIET VAN TOEPASSING
Height25 cm.
Pot size (cm)18
Μονάδες?
Περιεχόμενα6
Αποθήκη?
Πακετάρισμα285

-,--

Arr.. Bridle Crown Mb0117 - Basket Rechthoek

Αποστέλλονται σε 1 μέρες-α
BloemkleurNIET VAN TOEPASSING
Height21 cm.
Pot size (cm)17
Μονάδες?
Περιεχόμενα4
Αποθήκη?
Πακετάρισμα338

-,--

Arr.. Bridle Crown Mb0124 - Bolglaasje S

Αποστέλλονται σε 1 μέρες-α
BloemkleurNIET VAN TOEPASSING
Height18 cm.
Pot size (cm)15
ΠοιότηταA1
ΠροέλευσηNL
Μονάδες?
Περιεχόμενα5
Αποθήκη?
Πακετάρισμα338

-,--

Arr.. Bridle Crown Mb0126 - Glas Hoog Dik

Αποστέλλονται σε 1 μέρες-α
BloemkleurNIET VAN TOEPASSING
Height31 cm.
Pot size (cm)19
Μονάδες?
Περιεχόμενα5
Αποθήκη?
Πακετάρισμα285

-,--

Arr.. Bridle Crown Mb0127 - Bolglas Xl

Αποστέλλονται σε 1 μέρες-α
BloemkleurNIET VAN TOEPASSING
Height21 cm.
Pot size (cm)24
Μονάδες?
Περιεχόμενα3
Αποθήκη?
Πακετάρισμα285

-,--

Arr.. Bridle Crown Mb0129 - Glas Curly

Αποστέλλονται σε 1 μέρες-α
BloemkleurNIET VAN TOEPASSING
Height17 cm.
Pot size (cm)17
ΠοιότηταA1
ΠροέλευσηNL
Μονάδες?
Περιεχόμενα6
Αποθήκη?
Πακετάρισμα338

-,--

Arr.. Hyacint - Birch Rond

Αποστέλλονται σε 1 μέρες-α
BloemkleurNIET VAN TOEPASSING
Height22 cm.
Pot size (cm)27
ΠροέλευσηNL
Μονάδες?
Περιεχόμενα1
Αποθήκη?
Πακετάρισμα800

-,--

Arr.. Hyacint - Windlicht Met Touw

Αποστέλλονται σε 1 μέρες-α
BloemkleurNIET VAN TOEPASSING
Height20 cm.
Pot size (cm)15
ΠροέλευσηNL
Μονάδες?
Περιεχόμενα6
Αποθήκη?
Πακετάρισμα338

-,--

Arr.. Hyacint 6004 - Basket Wilg Xl

Αποστέλλονται σε 1 μέρες-α
BloemkleurNIET VAN TOEPASSING
Height22 cm.
Pot size (cm)31
Μονάδες?
Περιεχόμενα1
Αποθήκη?
Πακετάρισμα800

-,--

Arr.. Hyacint 6316 - Houtkrans Compact

Αποστέλλονται σε 1 μέρες-α
BloemkleurNIET VAN TOEPASSING
Height21 cm.
Pot size (cm)20
Μονάδες?
Περιεχόμενα3
Αποθήκη?
Πακετάρισμα338

-,--

Arr.. Hyacint 6317 - Druivenhout Brown 36cm

Αποστέλλονται σε 1 μέρες-α
BloemkleurNIET VAN TOEPASSING
Height20 cm.
Pot size (cm)36
Μονάδες?
Περιεχόμενα1
Αποθήκη?
Πακετάρισμα800

-,--

Arr.. Hyacint 6320 - Jute Bag M

Αποστέλλονται σε 1 μέρες-α
BloemkleurNIET VAN TOEPASSING
Height25 cm.
Pot size (cm)17
Μονάδες?
Περιεχόμενα3
Αποθήκη?
Πακετάρισμα401

-,--

Arr.. Hyacint 6322 - ceramics Kano White

Αποστέλλονται σε 1 μέρες-α
BloemkleurNIET VAN TOEPASSING
Height20 cm.
Pot size (cm)25
Μονάδες?
Περιεχόμενα3
Αποθήκη?
Πακετάρισμα401

-,--

Arr.. Hyacint 6365 - Hout Heart Xl Grey

Αποστέλλονται σε 1 μέρες-α
BloemkleurNIET VAN TOEPASSING
Height27 cm.
Pot size (cm)21
Μονάδες?
Περιεχόμενα1
Αποθήκη?
Πακετάρισμα800

-,--

Arr.. Hyacint 6365 - Hout Heart Xl White

Αποστέλλονται σε 1 μέρες-α
BloemkleurNIET VAN TOEPASSING
Height27 cm.
Pot size (cm)21
Μονάδες?
Περιεχόμενα1
Αποθήκη?
Πακετάρισμα800

-,--

Arr.. Hyacint 6368 - Stems Square

Αποστέλλονται σε 1 μέρες-α
BloemkleurNIET VAN TOEPASSING
Height17 cm.
Pot size (cm)23
Μονάδες?
Περιεχόμενα2
Αποθήκη?
Πακετάρισμα401

-,--

Arr.. Hyacint 7370 - Cement Xl No Place

Αποστέλλονται σε 1 μέρες-α
BloemkleurNIET VAN TOEPASSING
Height16 cm.
Pot size (cm)18
Ripeness1-2
Μονάδες?
Περιεχόμενα2
Αποθήκη?
Πακετάρισμα401

-,--

Arr.. Hyacint 8050 - Zinc Teil

Αποστέλλονται σε 1 μέρες-α
BloemkleurNIET VAN TOEPASSING
Height30 cm.
Pot size (cm)16
Ripeness1-2
ΠοιότηταA1
ΠροέλευσηNL
Μονάδες?
Περιεχόμενα1
Αποθήκη?
Πακετάρισμα800

-,--

Arr.. Hyacint 8054 - Schaal Dream

Αποστέλλονται σε 1 μέρες-α
BloemkleurNIET VAN TOEPASSING
Height17 cm.
Pot size (cm)20
Μονάδες?
Περιεχόμενα3
Αποθήκη?
Πακετάρισμα338

-,--

Arr.. Hyacint Hl16279 - ceramics No5 Vase

Αποστέλλονται σε 1 μέρες-α
BloemkleurNIET VAN TOEPASSING
Height27 cm.
Pot size (cm)14
Μονάδες?
Περιεχόμενα6
Αποθήκη?
Πακετάρισμα236

-,--

Arr.. Muscari 7112 - Hout Wreath Brown

Αποστέλλονται σε 1 μέρες-α
BloemkleurNIET VAN TOEPASSING
Height13 cm.
Pot size (cm)33
Ripeness1-2
ΠοιότηταA1
ΠροέλευσηNL
Μονάδες?
Περιεχόμενα1
Αποθήκη?
Πακετάρισμα800

-,--

Arr.. Muscari 7115 - Jute Bag M

Αποστέλλονται σε 1 μέρες-α
BloemkleurNIET VAN TOEPASSING
Height24 cm.
Pot size (cm)18
Ripeness1-2
ΠοιότηταA1
ΠροέλευσηNL
Μονάδες?
Περιεχόμενα3
Αποθήκη?
Πακετάρισμα401

-,--

Arr.. Muscari 7130 - Vogeldrinkbak M

Αποστέλλονται σε 1 μέρες-α
BloemkleurNIET VAN TOEPASSING
Height15 cm.
Pot size (cm)25
Ripeness1-2
ΠοιότηταA1
ΠροέλευσηNL
Μονάδες?
Περιεχόμενα3
Αποθήκη?
Πακετάρισμα338

-,--

Arr.. Muscari 7131 - Vogeldrinkbak Xl

Αποστέλλονται σε 1 μέρες-α
BloemkleurNIET VAN TOEPASSING
Height16 cm.
Pot size (cm)31
Ripeness1-2
ΠοιότηταA1
ΠροέλευσηNL
Μονάδες?
Περιεχόμενα2
Αποθήκη?
Πακετάρισμα338

-,--

Arr.. Muscari 7133 - Vogelpotje

Αποστέλλονται σε 1 μέρες-α
BloemkleurNIET VAN TOEPASSING
Height18 cm.
Pot size (cm)13
Ripeness1-2
ΠοιότηταA1
ΠροέλευσηNL
Μονάδες?
Περιεχόμενα6
Αποθήκη?
Πακετάρισμα236

-,--

Arr.. Muscari 7139 - ceramics Bloempot

Αποστέλλονται σε 1 μέρες-α
BloemkleurNIET VAN TOEPASSING
Height21 cm.
Pot size (cm)22
Ripeness1-2
ΠοιότηταA1
ΠροέλευσηNL
Μονάδες?
Περιεχόμενα2
Αποθήκη?
Πακετάρισμα402

-,--

Arr.. Muscari 7141 - ceramics Pot Ijzer

Αποστέλλονται σε 1 μέρες-α
BloemkleurNIET VAN TOEPASSING
Height16 cm.
Pot size (cm)18
Ripeness1-2
ΠοιότηταA1
ΠροέλευσηNL
Μονάδες?
Περιεχόμενα6
Αποθήκη?
Πακετάρισμα306

-,--

Arr.. Muscari 7175 - Schors Rechthoek

Αποστέλλονται σε 1 μέρες-α
BloemkleurNIET VAN TOEPASSING
Height17 cm.
Pot size (cm)16
Ripeness1-2
ΠοιότηταA1
ΠροέλευσηNL
Μονάδες?
Περιεχόμενα6
Αποθήκη?
Πακετάρισμα338

-,--

Arr.. Muscari 8121 - Boomstam Ovaal

Αποστέλλονται σε 1 μέρες-α
BloemkleurNIET VAN TOEPASSING
Height15 cm.
Pot size (cm)22
Ripeness1-2
ΠοιότηταA1
ΠροέλευσηNL
Μονάδες?
Περιεχόμενα3
Αποθήκη?
Πακετάρισμα401

-,--

Arr.. Muscari 8124 - Berkentak Met Touw

Αποστέλλονται σε 1 μέρες-α
BloemkleurNIET VAN TOEPASSING
Height15 cm.
Pot size (cm)19
Ripeness1-2
ΠοιότηταA1
ΠροέλευσηNL
Μονάδες?
Περιεχόμενα6
Αποθήκη?
Πακετάρισμα338

-,--

Arr.. Muscari 8139 - Zinc Rond Grey

Αποστέλλονται σε 1 μέρες-α
BloemkleurNIET VAN TOEPASSING
Height16 cm.
Pot size (cm)18
Μονάδες?
Περιεχόμενα6
Αποθήκη?
Πακετάρισμα236

-,--

Arr.. Muscari 8151 - Potje Terra Cotta Hengsel

Αποστέλλονται σε 1 μέρες-α
BloemkleurNIET VAN TOEPASSING
Height19 cm.
Pot size (cm)15
Ripeness1-2
ΠοιότηταA1
ΠροέλευσηNL
Μονάδες?
Περιεχόμενα6
Αποθήκη?
Πακετάρισμα306

-,--

Arr.. Muscari 8159 - ceramics 3 Potjes

Αποστέλλονται σε 1 μέρες-α
BloemkleurNIET VAN TOEPASSING
Height16 cm.
Pot size (cm)34
Ripeness1-2
ΠοιότηταA1
ΠροέλευσηNL
Μονάδες?
Περιεχόμενα2
Αποθήκη?
Πακετάρισμα401

-,--

Arr.. Muscari Mu7108 - Schorsbeker

Αποστέλλονται σε 1 μέρες-α
BloemkleurNIET VAN TOEPASSING
Height18 cm.
Pot size (cm)13
Ripeness1-2
ΠοιότηταA1
ΠροέλευσηNL
Μονάδες?
Περιεχόμενα6
Αποθήκη?
Πακετάρισμα236

-,--

Arr.. Muscari Mu7128 - Zinken Schaal Xl

Αποστέλλονται σε 1 μέρες-α
BloemkleurNIET VAN TOEPASSING
Height15 cm.
Pot size (cm)36
Ripeness1-2
ΠοιότηταA1
ΠροέλευσηNL
Μονάδες?
Περιεχόμενα1
Αποθήκη?
Πακετάρισμα800

-,--

Arr.. Muscari Mu7153 - Theepotje L

Αποστέλλονται σε 1 μέρες-α
BloemkleurNIET VAN TOEPASSING
Height14 cm.
Pot size (cm)22
Ripeness1-2
ΠοιότηταA1
ΠροέλευσηNL
Μονάδες?
Περιεχόμενα6
Αποθήκη?
Πακετάρισμα338

-,--

Arr.. Muscari Mu8101 - Glas Rond 14cm

Αποστέλλονται σε 1 μέρες-α
BloemkleurNIET VAN TOEPASSING
Height15 cm.
Pot size (cm)17
Ripeness1-2
ΠοιότηταA1
ΠροέλευσηNL
Μονάδες?
Περιεχόμενα8
Αποθήκη?
Πακετάρισμα999

-,--

Arr.. Muscari Mu8147 - Cement Heart Rechthoek

Αποστέλλονται σε 1 μέρες-α
BloemkleurNIET VAN TOEPASSING
Height19 cm.
Pot size (cm)21
Ripeness1-2
ΠοιότηταA1
ΠροέλευσηNL
Μονάδες?
Περιεχόμενα4
Αποθήκη?
Πακετάρισμα401

-,--

Arr.. Muscari Mu8157 - Theepotje

Αποστέλλονται σε 1 μέρες-α
BloemkleurNIET VAN TOEPASSING
Height13 cm.
Pot size (cm)17
Μονάδες?
Περιεχόμενα6
Αποθήκη?
Πακετάρισμα999

-,--

Arr.. Muscari Mu8160 - Wilg Vogelkooi

Αποστέλλονται σε 1 μέρες-α
BloemkleurNIET VAN TOEPASSING
Height30 cm.
Pot size (cm)22
Ripeness1-2
ΠοιότηταA1
ΠροέλευσηNL
Μονάδες?
Περιεχόμενα3
Αποθήκη?
Πακετάρισμα338

-,--

Arr.. Narcis - Basket Flowers

Αποστέλλονται σε 1 μέρες-α
BloemkleurNIET VAN TOEPASSING
Height25 cm.
Pot size (cm)28
ΠροέλευσηNL
Μονάδες?
Περιεχόμενα1
Αποθήκη?
Πακετάρισμα800

-,--

Arr.. Narcis - Hout Boomstam 2 Gaats

Αποστέλλονται σε 1 μέρες-α
BloemkleurNIET VAN TOEPASSING
Height12 cm.
Pot size (cm)26
ΠροέλευσηNL
Μονάδες?
Περιεχόμενα3
Αποθήκη?
Πακετάρισμα338

-,--

Arr.. Narcis - Hout Boomstam 3 Gaats

Αποστέλλονται σε 1 μέρες-α
BloemkleurNIET VAN TOEPASSING
Height13 cm.
Pot size (cm)36
ΠροέλευσηNL
Μονάδες?
Περιεχόμενα3
Αποθήκη?
Πακετάρισμα285

-,--

Arr.. Narcis - Houten Loopkar

Αποστέλλονται σε 1 μέρες-α
BloemkleurNIET VAN TOEPASSING
Height23 cm.
Pot size (cm)30
ΠροέλευσηNL
Μονάδες?
Περιεχόμενα3
Αποθήκη?
Πακετάρισμα285

-,--

Arr.. Narcis - Houten Schijf Rond

Αποστέλλονται σε 1 μέρες-α
BloemkleurNIET VAN TOEPASSING
Height17 cm.
Pot size (cm)30
ΠροέλευσηNL
Μονάδες?
Περιεχόμενα1
Αποθήκη?
Πακετάρισμα800

-,--

Arr.. Narcis - Waterput

Αποστέλλονται σε 1 μέρες-α
BloemkleurNIET VAN TOEPASSING
Height26 cm.
Pot size (cm)29
ΠροέλευσηNL
Μονάδες?
Περιεχόμενα1
Αποθήκη?
Πακετάρισμα800

-,--

Arr.. Narcis 7000 - Glas Rand Dik Green

Αποστέλλονται σε 1 μέρες-α
BloemkleurNIET VAN TOEPASSING
Height20 cm.
Pot size (cm)19
Μονάδες?
Περιεχόμενα3
Αποθήκη?
Πακετάρισμα401

-,--

Arr.. Narcis 7004 - Gaasmand Jute

Αποστέλλονται σε 1 μέρες-α
Height29 cm.
Pot size (cm)24
Ripeness1-2
ΠοιότηταA1
ΠροέλευσηNL
Μονάδες?
Περιεχόμενα2
Αποθήκη?
Πακετάρισμα402

-,--

Arr.. Narcis 7112 - Hout Wreath Brown

Αποστέλλονται σε 1 μέρες-α
BloemkleurNIET VAN TOEPASSING
Height15 cm.
Pot size (cm)30
Ripeness1-2
ΠοιότηταA1
ΠροέλευσηNL
Μονάδες?
Περιεχόμενα1
Αποθήκη?
Πακετάρισμα800

-,--

Arr.. Narcis 7113 - Schors Emmer M

Αποστέλλονται σε 1 μέρες-α
BloemkleurNIET VAN TOEPASSING
Height26 cm.
Pot size (cm)18
Ripeness1-2
ΠοιότηταA1
ΠροέλευσηNL
Μονάδες?
Περιεχόμενα4
Αποθήκη?
Πακετάρισμα404

-,--

Arr.. Narcis 7129 - Zinc Mixed Grey

Αποστέλλονται σε 1 μέρες-α
BloemkleurNIET VAN TOEPASSING
Height16 cm.
Pot size (cm)13
Μονάδες?
Περιεχόμενα14
Αποθήκη?
Πακετάρισμα338

-,--

Arr.. Narcis 7138 - ceramics Potje White

Αποστέλλονται σε 1 μέρες-α
BloemkleurNIET VAN TOEPASSING
Height20 cm.
Pot size (cm)14
Ripeness1-2
ΠοιότηταA1
ΠροέλευσηNL
Μονάδες?
Περιεχόμενα6
Αποθήκη?
Πακετάρισμα236

-,--

Arr.. Narcis 7141 - ceramics Pot Ijzer

Αποστέλλονται σε 1 μέρες-α
BloemkleurNIET VAN TOEPASSING
Height18 cm.
Pot size (cm)17
Ripeness1-2
ΠοιότηταA1
ΠροέλευσηNL
Μονάδες?
Περιεχόμενα6
Αποθήκη?
Πακετάρισμα306

-,--

Arr.. Narcis 7173 - Kistje Rechthoek

Αποστέλλονται σε 1 μέρες-α
BloemkleurNIET VAN TOEPASSING
Height18 cm.
Pot size (cm)17
Μονάδες?
Περιεχόμενα6
Αποθήκη?
Πακετάρισμα338

-,--

Arr.. Narcis 7175 - Hout Rechth Schors

Αποστέλλονται σε 1 μέρες-α
BloemkleurNIET VAN TOEPASSING
Height19 cm.
Pot size (cm)17
Ripeness1-2
ΠοιότηταA1
ΠροέλευσηNL
Μονάδες?
Περιεχόμενα6
Αποθήκη?
Πακετάρισμα338

-,--

Arr.. Narcis 7177 - Hout Gereedschapskist

Αποστέλλονται σε 1 μέρες-α
BloemkleurNIET VAN TOEPASSING
Height18 cm.
Pot size (cm)33
Μονάδες?
Περιεχόμενα3
Αποθήκη?
Πακετάρισμα338

-,--

Arr.. Narcis 8121 - Boomstam Ovaal M

Αποστέλλονται σε 1 μέρες-α
BloemkleurNIET VAN TOEPASSING
Height16 cm.
Pot size (cm)22
Ripeness1-2
ΠοιότηταA1
ΠροέλευσηNL
Μονάδες?
Περιεχόμενα3
Αποθήκη?
Πακετάρισμα401

-,--

Arr.. Narcis 8124 - Berkentak Met Touw

Αποστέλλονται σε 1 μέρες-α
BloemkleurNIET VAN TOEPASSING
Height20 cm.
Pot size (cm)21
Ripeness1-2
ΠοιότηταA1
ΠροέλευσηNL
Μονάδες?
Περιεχόμενα6
Αποθήκη?
Πακετάρισμα338

-,--

Arr.. Narcis 8151 - Potje Terra Cotta Hengsel

Αποστέλλονται σε 1 μέρες-α
BloemkleurNIET VAN TOEPASSING
Height20 cm.
Pot size (cm)15
Ripeness1-2
ΠοιότηταA1
ΠροέλευσηNL
Μονάδες?
Περιεχόμενα6
Αποθήκη?
Πακετάρισμα306

-,--

Arr.. Narcis 8153 - Cement Gieter Terra

Αποστέλλονται σε 1 μέρες-α
BloemkleurNIET VAN TOEPASSING
Height23 cm.
Pot size (cm)24
Ripeness1-2
ΠοιότηταA1
ΠροέλευσηNL
Μονάδες?
Περιεχόμενα4
Αποθήκη?
Πακετάρισμα401

-,--

Arr.. Narcis 8159 - ceramics 3 Potjes

Αποστέλλονται σε 1 μέρες-α
BloemkleurNIET VAN TOEPASSING
Height15 cm.
Pot size (cm)34
Ripeness1-2
ΠοιότηταA1
ΠροέλευσηNL
Μονάδες?
Περιεχόμενα2
Αποθήκη?
Πακετάρισμα401

-,--

Arr.. Narcis Mb0108 - Berkenschijf

Αποστέλλονται σε 1 μέρες-α
BloemkleurNIET VAN TOEPASSING
Height18 cm.
Pot size (cm)21
Μονάδες?
Περιεχόμενα4
Αποθήκη?
Πακετάρισμα285

-,--

Arr.. Narcis Mb0112 - Basket Rand Hoog

Αποστέλλονται σε 1 μέρες-α
BloemkleurNIET VAN TOEPASSING
Height26 cm.
Pot size (cm)25
ΠοιότηταA1
ΠροέλευσηNL
Μονάδες?
Περιεχόμενα3
Αποθήκη?
Πακετάρισμα285

-,--

Arr.. Narcis Mb0113 - Basket Rand Xxl

Αποστέλλονται σε 1 μέρες-α
BloemkleurNIET VAN TOEPASSING
Height31 cm.
Pot size (cm)32
ΠοιότηταA1
ΠροέλευσηNL
Μονάδες?
Περιεχόμενα1
Αποθήκη?
Πακετάρισμα800

-,--

Arr.. Narcis Mb0114 - Basket Rand Laag Xl

Αποστέλλονται σε 1 μέρες-α
BloemkleurNIET VAN TOEPASSING
Height21 cm.
Pot size (cm)40
Μονάδες?
Περιεχόμενα1
Αποθήκη?
Πακετάρισμα800

-,--

Arr.. Narcis Mb0120 - Glasvaas Hoog

Αποστέλλονται σε 1 μέρες-α
BloemkleurNIET VAN TOEPASSING
Height30 cm.
Pot size (cm)19
Μονάδες?
Περιεχόμενα5
Αποθήκη?
Πακετάρισμα285

-,--

Arr.. Narcis Mb0121 - Glas Coupe Xl

Αποστέλλονται σε 1 μέρες-α
BloemkleurNIET VAN TOEPASSING
Height28 cm.
Pot size (cm)26
ΠοιότηταA1
ΠροέλευσηNL
Μονάδες?
Περιεχόμενα2
Αποθήκη?
Πακετάρισμα999

-,--

Arr.. Narcis Mb0138 - Cilinder Plateau Xl

Αποστέλλονται σε 1 μέρες-α
BloemkleurNIET VAN TOEPASSING
Height28 cm.
Pot size (cm)24
Μονάδες?
Περιεχόμενα1
Αποθήκη?
Πακετάρισμα800

-,--

Arr.. Narcis Nt7004 - Jute Tas Xxxl

Αποστέλλονται σε 1 μέρες-α
BloemkleurNIET VAN TOEPASSING
Height34 cm.
Pot size (cm)27
Ripeness1-2
Μονάδες?
Περιεχόμενα1
Αποθήκη?
Πακετάρισμα800

-,--

Arr.. Narcis Nt7106 - Hout Square Heart

Αποστέλλονται σε 1 μέρες-α
BloemkleurNIET VAN TOEPASSING
Height18 cm.
Pot size (cm)15
Ripeness1-2
ΠοιότηταA1
ΠροέλευσηNL
Μονάδες?
Περιεχόμενα6
Αποθήκη?
Πακετάρισμα338

-,--

Arr.. Narcis Nt7111 - Hout Rechtboek Brown

Αποστέλλονται σε 1 μέρες-α
BloemkleurNIET VAN TOEPASSING
Height17 cm.
Pot size (cm)35
Ripeness1-2
Μονάδες?
Περιεχόμενα1
Αποθήκη?
Πακετάρισμα800

-,--

Arr.. Narcis Nt7115 - Jute Bag M

Αποστέλλονται σε 1 μέρες-α
BloemkleurNIET VAN TOEPASSING
Height24 cm.
Pot size (cm)18
Ripeness1-2
ΠοιότηταA1
ΠροέλευσηNL
Μονάδες?
Περιεχόμενα3
Αποθήκη?
Πακετάρισμα401

-,--

Arr.. Narcis Nt7116 - Jute Bag Xl

Αποστέλλονται σε 1 μέρες-α
BloemkleurNIET VAN TOEPASSING
Height26 cm.
Pot size (cm)22
Ripeness1-2
Μονάδες?
Περιεχόμενα1
Αποθήκη?
Πακετάρισμα800

-,--

Arr.. Narcis Nt7120 - Glas Cilinder 15cm

Αποστέλλονται σε 1 μέρες-α
BloemkleurNIET VAN TOEPASSING
Height26 cm.
Pot size (cm)15
Ripeness1-2
ΠοιότηταA1
ΠροέλευσηNL
Μονάδες?
Περιεχόμενα3
Αποθήκη?
Πακετάρισμα999

-,--

Arr.. Narcis Nt7123 - Berken Pot

Αποστέλλονται σε 1 μέρες-α
BloemkleurNIET VAN TOEPASSING
Height32 cm.
Pot size (cm)25
Ripeness1-2
Μονάδες?
Περιεχόμενα2
Αποθήκη?
Πακετάρισμα401

-,--

Arr.. Narcis Nt7127 - Zinc Schaal 22cm

Αποστέλλονται σε 1 μέρες-α
BloemkleurNIET VAN TOEPASSING
Height14 cm.
Pot size (cm)22
Ripeness1-2
Μονάδες?
Περιεχόμενα1
Αποθήκη?
Πακετάρισμα800

-,--

Arr.. Narcis Nt7131 - Vogelschaal Xl

Αποστέλλονται σε 1 μέρες-α
BloemkleurNIET VAN TOEPASSING
Height16 cm.
Pot size (cm)31
Ripeness1-2
Μονάδες?
Περιεχόμενα2
Αποθήκη?
Πακετάρισμα338

-,--

Arr.. Narcis Nt7133 - Vogelpotje

Αποστέλλονται σε 1 μέρες-α
BloemkleurNIET VAN TOEPASSING
Height15 cm.
Pot size (cm)13
Ripeness1-2
ΠοιότηταA1
ΠροέλευσηNL
Μονάδες?
Περιεχόμενα6
Αποθήκη?
Πακετάρισμα236

-,--

Arr.. Narcis Nt7139 - Bloempot Xl

Αποστέλλονται σε 1 μέρες-α
BloemkleurNIET VAN TOEPASSING
Height26 cm.
Pot size (cm)22
Ripeness1-2
ΠοιότηταA1
ΠροέλευσηNL
Μονάδες?
Περιεχόμενα2
Αποθήκη?
Πακετάρισμα402

-,--

Arr.. Narcis Nt7140 - ceramics Gaas Duo

Αποστέλλονται σε 1 μέρες-α
BloemkleurNIET VAN TOEPASSING
Height20 cm.
Pot size (cm)30
Ripeness1-2
ΠοιότηταA1
ΠροέλευσηNL
Μονάδες?
Περιεχόμενα3
Αποθήκη?
Πακετάρισμα338

-,--

Arr.. Narcis Nt7141 - ceramics Ijzer

Αποστέλλονται σε 1 μέρες-α
BloemkleurNIET VAN TOEPASSING
Height20 cm.
Pot size (cm)17
Ripeness1-2
ΠοιότηταA1
ΠροέλευσηNL
Μονάδες?
Περιεχόμενα6
Αποθήκη?
Πακετάρισμα306

-,--

Arr.. Narcis Nt7149 - Old Look Schaal

Αποστέλλονται σε 1 μέρες-α
BloemkleurNIET VAN TOEPASSING
Height17 cm.
Pot size (cm)23
Ripeness1-2
ΠοιότηταA1
ΠροέλευσηNL
Μονάδες?
Περιεχόμενα2
Αποθήκη?
Πακετάρισμα402

-,--

Arr.. Narcis Nt7151 - Old Look Pot S

Αποστέλλονται σε 1 μέρες-α
BloemkleurNIET VAN TOEPASSING
Height22 cm.
Pot size (cm)16
Μονάδες?
Περιεχόμενα6
Αποθήκη?
Πακετάρισμα306

-,--

Arr.. Narcis Nt7153 - Theepotje L

Αποστέλλονται σε 1 μέρες-α
BloemkleurNIET VAN TOEPASSING
Height14 cm.
Pot size (cm)22
Ripeness1-2
Μονάδες?
Περιεχόμενα6
Αποθήκη?
Πακετάρισμα338

-,--

Arr.. Narcis Nt7166 - Kist Square Heart

Αποστέλλονται σε 1 μέρες-α
BloemkleurNIET VAN TOEPASSING
Height23 cm.
Pot size (cm)14
Ripeness1-2
ΠοιότηταA1
ΠροέλευσηNL
Μονάδες?
Περιεχόμενα6
Αποθήκη?
Πακετάρισμα338

-,--

Arr.. Narcis Nt7167 - Kist Rechthoek Heart

Αποστέλλονται σε 1 μέρες-α
BloemkleurNIET VAN TOEPASSING
Height18 cm.
Pot size (cm)21
Ripeness1-2
ΠοιότηταA1
ΠροέλευσηNL
Μονάδες?
Περιεχόμενα4
Αποθήκη?
Πακετάρισμα401

-,--

Arr.. Narcis Nt8100 - Weckpotje

Αποστέλλονται σε 1 μέρες-α
BloemkleurNIET VAN TOEPASSING
Height16 cm.
Pot size (cm)13
Ripeness1-2
ΠοιότηταA1
ΠροέλευσηNL
Μονάδες?
Περιεχόμενα6
Αποθήκη?
Πακετάρισμα306

-,--

Arr.. Narcis Nt8101 - Glas Rond 14cm

Αποστέλλονται σε 1 μέρες-α
BloemkleurNIET VAN TOEPASSING
Height15 cm.
Pot size (cm)17
Ripeness1-2
ΠοιότηταA1
ΠροέλευσηNL
Μονάδες?
Περιεχόμενα8
Αποθήκη?
Πακετάρισμα999

-,--

Arr.. Narcis Nt8103 - Glas Stoer

Αποστέλλονται σε 1 μέρες-α
BloemkleurNIET VAN TOEPASSING
Height23 cm.
Pot size (cm)24
Ripeness1-2
ΠοιότηταA1
ΠροέλευσηNL
Μονάδες?
Περιεχόμενα2
Αποθήκη?
Πακετάρισμα338

-,--

Arr.. Narcis Nt8109 - Glas Schaal 25cm

Αποστέλλονται σε 1 μέρες-α
BloemkleurNIET VAN TOEPASSING
Height17 cm.
Pot size (cm)25
Ripeness1-2
ΠοιότηταA1
ΠροέλευσηNL
Μονάδες?
Περιεχόμενα2
Αποθήκη?
Πακετάρισμα338

-,--

Arr.. Narcis Nt8111 - Glas Bronzen Rand

Αποστέλλονται σε 1 μέρες-α
BloemkleurNIET VAN TOEPASSING
Height25 cm.
Pot size (cm)18
Ripeness1-2
ΠοιότηταA1
ΠροέλευσηNL
Μονάδες?
Περιεχόμενα5
Αποθήκη?
Πακετάρισμα999

-,--

Arr.. Narcis Nt8125 - Hout Boomstam

Αποστέλλονται σε 1 μέρες-α
BloemkleurNIET VAN TOEPASSING
Height17 cm.
Pot size (cm)29
Ripeness1-2
ΠοιότηταA1
ΠροέλευσηNL
Μονάδες?
Περιεχόμενα1
Αποθήκη?
Πακετάρισμα800

-,--

Arr.. Narcis Nt8138 - Zinc Rond Grey

Αποστέλλονται σε 1 μέρες-α
BloemkleurNIET VAN TOEPASSING
Height21 cm.
Pot size (cm)25
Ripeness1-2
Μονάδες?
Περιεχόμενα2
Αποθήκη?
Πακετάρισμα402

-,--

Arr.. Narcis Nt8147 - Cement Heart Rechthoek

Αποστέλλονται σε 1 μέρες-α
BloemkleurNIET VAN TOEPASSING
Height19 cm.
Pot size (cm)21
Ripeness1-2
ΠοιότηταA1
ΠροέλευσηNL
Μονάδες?
Περιεχόμενα4
Αποθήκη?
Πακετάρισμα401

-,--

Arr.. Narcis Nt8157 - Theepotje Small

Αποστέλλονται σε 1 μέρες-α
BloemkleurNIET VAN TOEPASSING
Height15 cm.
Pot size (cm)16
Ripeness1-2
ΠοιότηταA1
ΠροέλευσηNL
Μονάδες?
Περιεχόμενα6
Αποθήκη?
Πακετάρισμα999

-,--

Arr.. Narcis Nt8160 - Wilg Vogelkooi

Αποστέλλονται σε 1 μέρες-α
BloemkleurNIET VAN TOEPASSING
Height30 cm.
Pot size (cm)22
Ripeness1-2
ΠοιότηταA1
ΠροέλευσηNL
Μονάδες?
Περιεχόμενα3
Αποθήκη?
Πακετάρισμα338

-,--

Arr.. Narsic 8143 - Zinc Gereedschapset

Αποστέλλονται σε 1 μέρες-α
BloemkleurNIET VAN TOEPASSING
Height28 cm.
Pot size (cm)23
Ripeness1-2
ΠοιότηταA1
ΠροέλευσηNL
Μονάδες?
Περιεχόμενα4
Αποθήκη?
Πακετάρισμα338

-,--

Arr.. Prim. Mixed - Hout Natuur Rechthoek

Αποστέλλονται σε 1 μέρες-α
BloemkleurNIET VAN TOEPASSING
Height18 cm.
Pot size (cm)26
Ripeness1-2
ΠοιότηταA1
ΠροέλευσηNL
Μονάδες?
Περιεχόμενα3
Αποθήκη?
Πακετάρισμα338

-,--

Arr.. Primula T1538 - ceramics Schaal Pink

Αποστέλλονται σε 1 μέρες-α
BloemkleurNIET VAN TOEPASSING
Height15 cm.
Pot size (cm)17
Μονάδες?
Περιεχόμενα5
Αποθήκη?
Πακετάρισμα338

-,--

Arr.. Primula Tpr888 - Basalt Schaal

Αποστέλλονται σε 1 μέρες-α
BloemkleurNIET VAN TOEPASSING
Height25 cm.
Pot size (cm)20
Μονάδες?
Περιεχόμενα3
Αποθήκη?
Πακετάρισμα338

-,--

Arr.. Primula Tpr900 - Houtvaas No3

Αποστέλλονται σε 1 μέρες-α
BloemkleurNIET VAN TOEPASSING
Height19 cm.
Pot size (cm)15
Μονάδες?
Περιεχόμενα5
Αποθήκη?
Πακετάρισμα236

-,--

Arr.. Primula Tpr901 - Zinken Schaal Pink

Αποστέλλονται σε 1 μέρες-α
BloemkleurNIET VAN TOEPASSING
Height16 cm.
Pot size (cm)20
Μονάδες?
Περιεχόμενα4
Αποθήκη?
Πακετάρισμα338

-,--

Arr.. Primula Tpr903 - Gaas ceramics

Αποστέλλονται σε 1 μέρες-α
BloemkleurNIET VAN TOEPASSING
Height20 cm.
Pot size (cm)17
Μονάδες?
Περιεχόμενα4
Αποθήκη?
Πακετάρισμα250

-,--

Arr.. Primula Tpr905 - Zinc Huisje Pink

Αποστέλλονται σε 1 μέρες-α
BloemkleurNIET VAN TOEPASSING
Height25 cm.
Pot size (cm)15
Μονάδες?
Περιεχόμενα6
Αποθήκη?
Πακετάρισμα338

-,--

Arr.. Primula Tpr905 - Zinc Huisje Pink

Αποστέλλονται σε 1 μέρες-α
BloemkleurNIET VAN TOEPASSING
Height25 cm.
Pot size (cm)15
Μονάδες?
Περιεχόμενα6
Αποθήκη?
Πακετάρισμα338

-,--

Arr.. Primula Tpr906 - ceramics Ovaal Mixed

Αποστέλλονται σε 1 μέρες-α
BloemkleurNIET VAN TOEPASSING
Height20 cm.
Pot size (cm)19
Μονάδες?
Περιεχόμενα5
Αποθήκη?
Πακετάρισμα250

-,--

Arr.. Primula Tpr907 - Zinken Gieter Pink

Αποστέλλονται σε 1 μέρες-α
BloemkleurNIET VAN TOEPASSING
Height30 cm.
Pot size (cm)33
Μονάδες?
Περιεχόμενα5
Αποθήκη?
Πακετάρισμα338

-,--

Arr.. Primula Tpr910 - Spring Bucket

Αποστέλλονται σε 1 μέρες-α
BloemkleurNIET VAN TOEPASSING
Height27 cm.
Pot size (cm)18
Μονάδες?
Περιεχόμενα5
Αποθήκη?
Πακετάρισμα344

-,--

Arr.. Primula Tpr911 - Glas Bowl

Αποστέλλονται σε 1 μέρες-α
BloemkleurNIET VAN TOEPASSING
Height17 cm.
Pot size (cm)20
Μονάδες?
Περιεχόμενα3
Αποθήκη?
Πακετάρισμα338

-,--

Arr.. Primula Tpr912 - Hout Trio Potjes

Αποστέλλονται σε 1 μέρες-α
BloemkleurNIET VAN TOEPASSING
Height20 cm.
Pot size (cm)31
Μονάδες?
Περιεχόμενα5
Αποθήκη?
Πακετάρισμα999

-,--

Arr.. Primula Tpr914 - Beton Ovaal Xl Lemon

Αποστέλλονται σε 1 μέρες-α
BloemkleurNIET VAN TOEPASSING
Height24 cm.
Pot size (cm)38
Μονάδες?
Περιεχόμενα2
Αποθήκη?
Πακετάρισμα250

-,--

Arr.. Primula Tpr915 - Zinken Gieter Lemon

Αποστέλλονται σε 1 μέρες-α
BloemkleurNIET VAN TOEPASSING
Height30 cm.
Pot size (cm)33
Μονάδες?
Περιεχόμενα5
Αποθήκη?
Πακετάρισμα338

-,--

Arr.. Primula Tpr916 - Woodpot No.3

Αποστέλλονται σε 1 μέρες-α
BloemkleurNIET VAN TOEPASSING
Height23 cm.
Pot size (cm)16
Μονάδες?
Περιεχόμενα5
Αποθήκη?
Πακετάρισμα236

-,--

Arr.. Primula Tpr917 - Beton Pot Lemon

Αποστέλλονται σε 1 μέρες-α
BloemkleurNIET VAN TOEPASSING
Height23 cm.
Pot size (cm)17
Μονάδες?
Περιεχόμενα4
Αποθήκη?
Πακετάρισμα250

-,--

Arr.. Primula Tpr918 - Zinc Bucket Lemon

Αποστέλλονται σε 1 μέρες-α
BloemkleurNIET VAN TOEPASSING
Height26 cm.
Pot size (cm)20
Μονάδες?
Περιεχόμενα5
Αποθήκη?
Πακετάρισμα344

-,--

Arr.. Primula Tpr920 - Glas Konisch Lemon

Αποστέλλονται σε 1 μέρες-α
BloemkleurNIET VAN TOEPASSING
Height25 cm.
Pot size (cm)19
Μονάδες?
Περιεχόμενα2
Αποθήκη?
Πακετάρισμα250

-,--

Arr.. Primula Tpr921 - Zinc Huisje Lemon

Αποστέλλονται σε 1 μέρες-α
BloemkleurNIET VAN TOEPASSING
Height25 cm.
Pot size (cm)15
Μονάδες?
Περιεχόμενα6
Αποθήκη?
Πακετάρισμα338

-,--

Arr.. Primula Tpr923 - ceramics Ovaal Lemon

Αποστέλλονται σε 1 μέρες-α
BloemkleurNIET VAN TOEPASSING
Height22 cm.
Pot size (cm)18
Μονάδες?
Περιεχόμενα5
Αποθήκη?
Πακετάρισμα250

-,--

Arr.. Primula Tpr924 - Zinc Schaal Lemon

Αποστέλλονται σε 1 μέρες-α
BloemkleurNIET VAN TOEPASSING
Height19 cm.
Pot size (cm)20
Μονάδες?
Περιεχόμενα4
Αποθήκη?
Πακετάρισμα338

-,--

Arr.. Primula Tpr925 - Hout Trio Potjes Lemon

Αποστέλλονται σε 1 μέρες-α
BloemkleurNIET VAN TOEPASSING
Height23 cm.
Pot size (cm)32
Μονάδες?
Περιεχόμενα4
Αποθήκη?
Πακετάρισμα338

-,--

Green Bird 100 - Voeder Mini Wreath

Αποστέλλονται σε 1 μέρες-α
BloemkleurNIET VAN TOEPASSING
Height10 cm.
Pot size (cm)25
Μονάδες?
Περιεχόμενα6
Αποθήκη?
Πακετάρισμα338

-,--

Green Bird 105 - Voeder Wreath

Αποστέλλονται σε 1 μέρες-α
BloemkleurNIET VAN TOEPASSING
Height13 cm.
Pot size (cm)30
Μονάδες?
Περιεχόμενα5
Αποθήκη?
Πακετάρισμα256

-,--

Green Bird 110 - Voeder Wreath Deluxe

Αποστέλλονται σε 1 μέρες-α
BloemkleurNIET VAN TOEPASSING
Height13 cm.
Pot size (cm)32
Μονάδες?
Περιεχόμενα5
Αποθήκη?
Πακετάρισμα256

-,--

Green Bird 120 - Voeder Minibol

Αποστέλλονται σε 1 μέρες-α
BloemkleurNIET VAN TOEPASSING
Height25 cm.
Pot size (cm)22
Μονάδες?
Περιεχόμενα5
Αποθήκη?
Πακετάρισμα338

-,--

Green Bird 140 - Guus Voederbol

Αποστέλλονται σε 1 μέρες-α
BloemkleurNIET VAN TOEPASSING
Height20 cm.
Pot size (cm)22
Μονάδες?
Περιεχόμενα5
Αποθήκη?
Πακετάρισμα338

-,--

Green Bird 220 - Voeder Eend

Αποστέλλονται σε 1 μέρες-α
BloemkleurNIET VAN TOEPASSING
Height32 cm.
Pot size (cm)55
Μονάδες?
Περιεχόμενα1
Αποθήκη?
Πακετάρισμα800

-,--

Vv1803 - Vogelhuis Small

Αποστέλλονται σε 1 μέρες-α
BloemkleurNIET VAN TOEPASSING
Height16 cm.
Pot size (cm)26
Μονάδες?
Περιεχόμενα6
Αποθήκη?
Πακετάρισμα285

-,--

Vv1804 - Plateau Rechthoek M

Αποστέλλονται σε 1 μέρες-α
BloemkleurNIET VAN TOEPASSING
Height9 cm.
Pot size (cm)25
Μονάδες?
Περιεχόμενα4
Αποθήκη?
Πακετάρισμα338

-,--

Vv1805 - Berken Plateau Rechthoek L

Αποστέλλονται σε 1 μέρες-α
BloemkleurNIET VAN TOEPASSING
Height10 cm.
Pot size (cm)36
Μονάδες?
Περιεχόμενα1
Αποθήκη?
Πακετάρισμα800

-,--

Vv1807 - Terra Cotta Potje

Αποστέλλονται σε 1 μέρες-α
BloemkleurNIET VAN TOEPASSING
Height21 cm.
Pot size (cm)10/10,5
Μονάδες?
Περιεχόμενα6
Αποθήκη?
Πακετάρισμα212

-,--

;