93 προϊόντα σε PT-Creations.Φίλτρο για: › Επαναφόρα φίλτρων

ΦΊΛΤΡΟ

Φίλτρο σε ύψος

Φίλτρο σε μέγεθος δοχείου

Χρώμα

Ταξινόμηση κατά:

Alsm148 Arrangementen Planten In Schaal

Αποστέλλονται σε 1 μέρες-α
Height26 cm.
Pot size (cm)21
ΠοιότηταA1
ΠροέλευσηNL
Μονάδες?
Περιεχόμενα2
Αποθήκη?
Πακετάρισμα814

-,--

Alsm149 Arrangementen Planten In Schaal

Αποστέλλονται σε 1 μέρες-α
Height24 cm.
Pot size (cm)25
ΠοιότηταA1
ΠροέλευσηNL
Μονάδες?
Περιεχόμενα2
Αποθήκη?
Πακετάρισμα335

-,--

Alsm188 Arrangementen Planten In Schaal

Αποστέλλονται σε 1 μέρες-α
Height14 cm.
Pot size (cm)17
ΠοιότηταA1
ΠροέλευσηNL
Μονάδες?
Περιεχόμενα3
Αποθήκη?
Πακετάρισμα813

-,--

Alsm189 Arrangementen Planten In Schaal

Αποστέλλονται σε 1 μέρες-α
Height14 cm.
Pot size (cm)17
ΠοιότηταA1
ΠροέλευσηNL
Μονάδες?
Περιεχόμενα3
Αποθήκη?
Πακετάρισμα813

-,--

Alsm248 Arrangementen Planten In Schaal

Αποστέλλονται σε 1 μέρες-α
Height30 cm.
Pot size (cm)19
ΠοιότηταA1
ΠροέλευσηNL
Μονάδες?
Περιεχόμενα3
Αποθήκη?
Πακετάρισμα335

-,--

Alsm249 Arrangementen Planten In Schaal

Αποστέλλονται σε 1 μέρες-α
Height30 cm.
Pot size (cm)19
ΠοιότηταA1
ΠροέλευσηNL
Μονάδες?
Περιεχόμενα3
Αποθήκη?
Πακετάρισμα335

-,--

Alsm250 Arrangementen Planten In Schaal

Αποστέλλονται σε 1 μέρες-α
Height20 cm.
Pot size (cm)17
ΠοιότηταA1
ΠροέλευσηNL
Μονάδες?
Περιεχόμενα6
Αποθήκη?
Πακετάρισμα817

-,--

Alsm251 Arrangementen Planten In Schaal

Αποστέλλονται σε 1 μέρες-α
Height20 cm.
Pot size (cm)17
ΠοιότηταA1
ΠροέλευσηNL
Μονάδες?
Περιεχόμενα6
Αποθήκη?
Πακετάρισμα817

-,--

Alsm255 Arrangementen Planten In Schaal

Αποστέλλονται σε 1 μέρες-α
Height35 cm.
Pot size (cm)23
ΠοιότηταA1
ΠροέλευσηNL
Μονάδες?
Περιεχόμενα5
Αποθήκη?
Πακετάρισμα285

-,--

Alsm267 Arrangementen Planten In Schaal

Αποστέλλονται σε 1 μέρες-α
Height18 cm.
Pot size (cm)20
Transport height20 cm.
ΠοιότηταA1
ΠροέλευσηNL
Μονάδες?
Περιεχόμενα2
Αποθήκη?
Πακετάρισμα402

-,--

Alsm271 Arrangementen Planten In Schaal

Αποστέλλονται σε 1 μέρες-α
Height18 cm.
Pot size (cm)20
Transport height20 cm.
ΠοιότηταA1
ΠροέλευσηNL
Μονάδες?
Περιεχόμενα2
Αποθήκη?
Πακετάρισμα402

-,--

Alsm319 Arrangementen Planten In Schaal

Αποστέλλονται σε 1 μέρες-α
Height45 cm.
Pot size (cm)24
ΠοιότηταA1
ΠροέλευσηNL
Μονάδες?
Περιεχόμενα2
Αποθήκη?
Πακετάρισμα335

-,--

Alsm360 Arrangementen Planten In Schaal

Αποστέλλονται σε 1 μέρες-α
Height18 cm.
Pot size (cm)24
ΠοιότηταA1
ΠροέλευσηNL
Μονάδες?
Περιεχόμενα1
Αποθήκη?
Πακετάρισμα800

-,--

Alsm361 Arrangementen Planten In Schaal

Αποστέλλονται σε 1 μέρες-α
Height19 cm.
Pot size (cm)35
ΠοιότηταA1
ΠροέλευσηNL
Μονάδες?
Περιεχόμενα1
Αποθήκη?
Πακετάρισμα800

-,--

Alsm365 Arrangementen Planten In Schaal

Αποστέλλονται σε 1 μέρες-α
Height37 cm.
Pot size (cm)22
ΠοιότηταA1
ΠροέλευσηNL
Μονάδες?
Περιεχόμενα2
Αποθήκη?
Πακετάρισμα402

-,--

Alsm366 Arrangementen Planten In Schaal

Αποστέλλονται σε 1 μέρες-α
Height19 cm.
Pot size (cm)35
ΠοιότηταA1
ΠροέλευσηNL
Μονάδες?
Περιεχόμενα1
Αποθήκη?
Πακετάρισμα800

-,--

Alsm367 Arrangementen Planten In Schaal

Αποστέλλονται σε 1 μέρες-α
Height18 cm.
Pot size (cm)31
ΠοιότηταA1
ΠροέλευσηNL
Μονάδες?
Περιεχόμενα1
Αποθήκη?
Πακετάρισμα800

-,--

Alsm369 Arrangementen Planten In Schaal

Αποστέλλονται σε 1 μέρες-α
Height21 cm.
Pot size (cm)16
ΠοιότηταA1
ΠροέλευσηNL
Μονάδες?
Περιεχόμενα5
Αποθήκη?
Πακετάρισμα338

-,--

Alsm371 Arrangementen Planten In Schaal

Αποστέλλονται σε 1 μέρες-α
Height30 cm.
Pot size (cm)23
ΠοιότηταA1
ΠροέλευσηNL
Μονάδες?
Περιεχόμενα1
Αποθήκη?
Πακετάρισμα800

-,--

Alsm48 Arrangementen Planten In Schaal

Αποστέλλονται σε 1 μέρες-α
Height26 cm.
Pot size (cm)21
ΠοιότηταA1
ΠροέλευσηNL
Μονάδες?
Περιεχόμενα2
Αποθήκη?
Πακετάρισμα814

-,--

Ptbb1034 Arrangementen Tete A Tete

Αποστέλλονται σε 1 μέρες-α
Height25 cm.
Pot size (cm)19
ΠοιότηταA1
ΠροέλευσηNL
Μονάδες?
Περιεχόμενα6
Αποθήκη?
Πακετάρισμα285

-,--

Ptbb1049 Arrangementen Tete A Tete

Αποστέλλονται σε 1 μέρες-α
Height16 cm.
Pot size (cm)24
ΠοιότηταA1
ΠροέλευσηNL
Μονάδες?
Περιεχόμενα4
Αποθήκη?
Πακετάρισμα335

-,--

Ptbb1058 Arrangementen Tete A Tete

Αποστέλλονται σε 1 μέρες-α
Height21 cm.
Pot size (cm)17
ΠοιότηταA1
ΠροέλευσηNL
Μονάδες?
Περιεχόμενα3
Αποθήκη?
Πακετάρισμα813

-,--

Ptbb1078 Arrangementen Tete A Tete

Αποστέλλονται σε 1 μέρες-α
Height19 cm.
Pot size (cm)15
ΠοιότηταA1
ΠροέλευσηNL
Μονάδες?
Περιεχόμενα5
Αποθήκη?
Πακετάρισμα338

-,--

Ptbb1079 Arrangementen Tete A Tete

Αποστέλλονται σε 1 μέρες-α
Height21 cm.
Pot size (cm)19
ΠοιότηταA1
ΠροέλευσηNL
Μονάδες?
Περιεχόμενα5
Αποθήκη?
Πακετάρισμα285

-,--

Ptbb1087 Arrangementen Tete A Tete

Αποστέλλονται σε 1 μέρες-α
Height18 cm.
Pot size (cm)30
Transport height30 cm.
ΠοιότηταA1
ΠροέλευσηNL
Μονάδες?
Περιεχόμενα1
Αποθήκη?
Πακετάρισμα800

-,--

Ptbb1098 Arrangementen Tete A Tete

Αποστέλλονται σε 1 μέρες-α
Height20 cm.
Pot size (cm)25
ΠοιότηταA1
ΠροέλευσηNL
Μονάδες?
Περιεχόμενα1
Αποθήκη?
Πακετάρισμα800

-,--

Ptbb1126 Arrangementen Tete A Tete

Αποστέλλονται σε 1 μέρες-α
Height19 cm.
Pot size (cm)34
ΠοιότηταA1
ΠροέλευσηNL
Μονάδες?
Περιεχόμενα1
Αποθήκη?
Πακετάρισμα800

-,--

Ptbb1131 Arrangementen Tete A Tete

Αποστέλλονται σε 1 μέρες-α
Height19 cm.
Pot size (cm)25
ΠοιότηταA1
ΠροέλευσηNL
Μονάδες?
Περιεχόμενα1
Αποθήκη?
Πακετάρισμα800

-,--

Ptbb1136 Arrangementen Tete A Tete

Αποστέλλονται σε 1 μέρες-α
Height25 cm.
Pot size (cm)33
ΠοιότηταA1
ΠροέλευσηNL
Μονάδες?
Περιεχόμενα1
Αποθήκη?
Πακετάρισμα800

-,--

Ptbb1402 Arrangementen Muscari

Αποστέλλονται σε 1 μέρες-α
Height16 cm.
Pot size (cm)17
ΠοιότηταA1
ΠροέλευσηNL
Μονάδες?
Περιεχόμενα6
Αποθήκη?
Πακετάρισμα335

-,--

Ptbb1424 Arrangementen Muscari

Αποστέλλονται σε 1 μέρες-α
Height18 cm.
Pot size (cm)14
ΠοιότηταA1
ΠροέλευσηNL
Μονάδες?
Περιεχόμενα6
Αποθήκη?
Πακετάρισμα817

-,--

Ptbb1435 Arrangementen Muscari

Αποστέλλονται σε 1 μέρες-α
Height20 cm.
Pot size (cm)22
ΠοιότηταA1
ΠροέλευσηNL
Μονάδες?
Περιεχόμενα3
Αποθήκη?
Πακετάρισμα335

-,--

Ptbb1445 Arrangementen Muscari

Αποστέλλονται σε 1 μέρες-α
Height19 cm.
Pot size (cm)18
ΠοιότηταA1
ΠροέλευσηNL
Μονάδες?
Περιεχόμενα6
Αποθήκη?
Πακετάρισμα285

-,--

Ptbb1450 Arrangementen Muscari

Αποστέλλονται σε 1 μέρες-α
Height21 cm.
Pot size (cm)18
ΠοιότηταA1
ΠροέλευσηNL
Μονάδες?
Περιεχόμενα6
Αποθήκη?
Πακετάρισμα285

-,--

Ptbb1456 Arrangementen Muscari

Αποστέλλονται σε 1 μέρες-α
Height26 cm.
Pot size (cm)22
ΠοιότηταA1
ΠροέλευσηNL
Μονάδες?
Περιεχόμενα5
Αποθήκη?
Πακετάρισμα335

-,--

Ptbb1458 Arrangementen Muscari

Αποστέλλονται σε 1 μέρες-α
Height35 cm.
Pot size (cm)17
ΠοιότηταA1
ΠροέλευσηNL
Μονάδες?
Περιεχόμενα6
Αποθήκη?
Πακετάρισμα285

-,--

Ptbb1502 Muscari 'white Magic'

Αποστέλλονται σε 1 μέρες-α
Height16 cm.
Pot size (cm)14
ΠοιότηταA1
ΠροέλευσηNL
Μονάδες?
Περιεχόμενα6
Αποθήκη?
Πακετάρισμα338

-,--

Ptbb1504 Muscari 'white Magic'

Αποστέλλονται σε 1 μέρες-α
Height29 cm.
Pot size (cm)16
ΠοιότηταA1
ΠροέλευσηNL
Μονάδες?
Περιεχόμενα4
Αποθήκη?
Πακετάρισμα335

-,--

Ptbb1505 Muscari 'white Magic'

Αποστέλλονται σε 1 μέρες-α
Height16 cm.
Pot size (cm)19
ΠοιότηταA1
ΠροέλευσηNL
Μονάδες?
Περιεχόμενα6
Αποθήκη?
Πακετάρισμα285

-,--

Ptbb1506 Muscari 'white Magic'

Αποστέλλονται σε 1 μέρες-α
Height20 cm.
Pot size (cm)17
ΠοιότηταA1
ΠροέλευσηNL
Μονάδες?
Περιεχόμενα4
Αποθήκη?
Πακετάρισμα338

-,--

Ptbb1508 Muscari 'white Magic'

Αποστέλλονται σε 1 μέρες-α
Height14 cm.
Pot size (cm)17
ΠοιότηταA1
ΠροέλευσηNL
Μονάδες?
Περιεχόμενα3
Αποθήκη?
Πακετάρισμα813

-,--

Ptbb1511 Muscari 'white Magic'

Αποστέλλονται σε 1 μέρες-α
Height19 cm.
Pot size (cm)21
ΠοιότηταA1
ΠροέλευσηNL
Μονάδες?
Περιεχόμενα4
Αποθήκη?
Πακετάρισμα285

-,--

Ptbb1524 Muscari 'white Magic'

Αποστέλλονται σε 1 μέρες-α
Height14 cm.
Pot size (cm)11
ΠοιότηταA1
ΠροέλευσηNL
Μονάδες?
Περιεχόμενα10
Αποθήκη?
Πακετάρισμα410

-,--

Ptbb1526 Muscari 'white Magic'

Αποστέλλονται σε 1 μέρες-α
Height16 cm.
Pot size (cm)22
ΠοιότηταA1
ΠροέλευσηNL
Μονάδες?
Περιεχόμενα5
Αποθήκη?
Πακετάρισμα338

-,--

Ptex4802 Arrangementen Planten In Schaal H%

Αποστέλλονται σε 1 μέρες-α
Height25 cm.
Pot size (cm)22
ΠοιότηταA1
ΠροέλευσηNL
Μονάδες?
Περιεχόμενα2
Αποθήκη?
Πακετάρισμα402

-,--

Pti4205 Arrangementen Planten In Schaal

Αποστέλλονται σε 1 μέρες-α
Height14 cm.
Pot size (cm)7
ΠοιότηταA1
ΠροέλευσηNL
Μονάδες?
Περιεχόμενα12
Αποθήκη?
Πακετάρισμα810

-,--

Pti4206 Arrangementen Planten In Schaal

Αποστέλλονται σε 1 μέρες-α
Height19 cm.
Pot size (cm)12
ΠοιότηταA1
ΠροέλευσηNL
Μονάδες?
Περιεχόμενα6
Αποθήκη?
Πακετάρισμα810

-,--

Pti4211 Arrangementen Planten In Schaal

Αποστέλλονται σε 1 μέρες-α
Height36 cm.
Pot size (cm)16
ΠοιότηταA1
ΠροέλευσηNL
Μονάδες?
Περιεχόμενα3
Αποθήκη?
Πακετάρισμα813

-,--

Pti4212 Arrangementen Planten In Schaal

Αποστέλλονται σε 1 μέρες-α
Height49 cm.
Pot size (cm)20
Transport height20 cm.
ΠοιότηταA1
ΠροέλευσηNL
Μονάδες?
Περιεχόμενα2
Αποθήκη?
Πακετάρισμα402

-,--

Pti4214 Arrangementen Planten In Schaal

Αποστέλλονται σε 1 μέρες-α
Height33 cm.
Pot size (cm)20
Transport height20 cm.
ΠοιότηταA1
ΠροέλευσηNL
Μονάδες?
Περιεχόμενα2
Αποθήκη?
Πακετάρισμα402

-,--

Pti4216 Arrangementen Planten In Schaal

Αποστέλλονται σε 1 μέρες-α
Height59 cm.
Pot size (cm)24
ΠοιότηταA1
ΠροέλευσηNL
Μονάδες?
Περιεχόμενα2
Αποθήκη?
Πακετάρισμα335

-,--

Pti4218 Arrangementen Planten In Schaal

Αποστέλλονται σε 1 μέρες-α
Height54 cm.
Pot size (cm)32
ΠοιότηταA1
ΠροέλευσηNL
Μονάδες?
Περιεχόμενα3
Αποθήκη?
Πακετάρισμα335

-,--

Pti4222 Arrangementen Planten In Schaal

Αποστέλλονται σε 1 μέρες-α
Height19 cm.
Pot size (cm)20
Transport height20 cm.
ΠοιότηταA1
ΠροέλευσηNL
Μονάδες?
Περιεχόμενα5
Αποθήκη?
Πακετάρισμα335

-,--

Pti4230 Arrangementen Planten In Schaal

Αποστέλλονται σε 1 μέρες-α
Height36 cm.
Pot size (cm)15
ΠοιότηταA1
ΠροέλευσηNL
Μονάδες?
Περιεχόμενα4
Αποθήκη?
Πακετάρισμα817

-,--

Pti4236 Arrangementen Planten In Schaal

Αποστέλλονται σε 1 μέρες-α
Height47 cm.
Pot size (cm)24
ΠοιότηταA1
ΠροέλευσηNL
Μονάδες?
Περιεχόμενα2
Αποθήκη?
Πακετάρισμα335

-,--

Pti4237 Arrangementen Planten In Schaal

Αποστέλλονται σε 1 μέρες-α
Height20 cm.
Pot size (cm)17
ΠοιότηταA1
ΠροέλευσηNL
Μονάδες?
Περιεχόμενα5
Αποθήκη?
Πακετάρισμα338

-,--

Pti4238 Arrangementen Planten In Schaal

Αποστέλλονται σε 1 μέρες-α
Height38 cm.
Pot size (cm)15
ΠοιότηταA1
ΠροέλευσηNL
Μονάδες?
Περιεχόμενα3
Αποθήκη?
Πακετάρισμα813

-,--

Pti4280 Arrangementen Planten In Schaal

Αποστέλλονται σε 1 μέρες-α
Height14 cm.
Pot size (cm)30
Transport height30 cm.
ΠοιότηταA1
ΠροέλευσηNL
Μονάδες?
Περιεχόμενα1
Αποθήκη?
Πακετάρισμα800

-,--

Ptmg4602 Arrangementen Muscari

Αποστέλλονται σε 1 μέρες-α
Height25 cm.
Pot size (cm)17
ΠοιότηταA1
ΠροέλευσηNL
Μονάδες?
Περιεχόμενα5
Αποθήκη?
Πακετάρισμα338

-,--

Ptmg4612 Arrangementen Muscari

Αποστέλλονται σε 1 μέρες-α
Height15 cm.
Pot size (cm)15
ΠοιότηταA1
ΠροέλευσηNL
Μονάδες?
Περιεχόμενα6
Αποθήκη?
Πακετάρισμα338

-,--

Ptmg4623 Arrangementen Muscari

Αποστέλλονται σε 1 μέρες-α
Height18 cm.
Pot size (cm)14
ΠοιότηταA1
ΠροέλευσηNL
Μονάδες?
Περιεχόμενα3
Αποθήκη?
Πακετάρισμα813

-,--

Ptng2802 Arrangementen Tete A Tete

Αποστέλλονται σε 1 μέρες-α
Height20 cm.
Pot size (cm)19
ΠοιότηταA1
ΠροέλευσηNL
Μονάδες?
Περιεχόμενα5
Αποθήκη?
Πακετάρισμα285

-,--

Ptng2803 Arrangementen Tete A Tete

Αποστέλλονται σε 1 μέρες-α
Height25 cm.
Pot size (cm)19
ΠοιότηταA1
ΠροέλευσηNL
Μονάδες?
Περιεχόμενα5
Αποθήκη?
Πακετάρισμα285

-,--

Ptng2810 Arrangementen Tete A Tete

Αποστέλλονται σε 1 μέρες-α
Height16 cm.
Pot size (cm)15
ΠοιότηταA1
ΠροέλευσηNL
Μονάδες?
Περιεχόμενα6
Αποθήκη?
Πακετάρισμα338

-,--

Ptng2812 Arrangementen Tete A Tete

Αποστέλλονται σε 1 μέρες-α
Height19 cm.
Pot size (cm)18
ΠοιότηταA1
ΠροέλευσηNL
Μονάδες?
Περιεχόμενα2
Αποθήκη?
Πακετάρισμα402

-,--

Ptng2819 Arrangementen Tete A Tete

Αποστέλλονται σε 1 μέρες-α
Height19 cm.
Pot size (cm)19
ΠοιότηταA1
ΠροέλευσηNL
Μονάδες?
Περιεχόμενα2
Αποθήκη?
Πακετάρισμα402

-,--

Ptng2828 Arrangementen Tete A Tete

Αποστέλλονται σε 1 μέρες-α
Height21 cm.
Pot size (cm)19
ΠοιότηταA1
ΠροέλευσηNL
Μονάδες?
Περιεχόμενα3
Αποθήκη?
Πακετάρισμα813

-,--

Ptso4436 Arrangementen Tuinplanten

Αποστέλλονται σε 1 μέρες-α
Height28 cm.
Pot size (cm)27
ΠοιότηταA1
ΠροέλευσηNL
Μονάδες?
Περιεχόμενα1
Αποθήκη?
Πακετάρισμα800

-,--

Ptso4440 Arrangementen Tuinplanten

Αποστέλλονται σε 1 μέρες-α
Height24 cm.
Pot size (cm)33
ΠοιότηταA1
ΠροέλευσηNL
Μονάδες?
Περιεχόμενα1
Αποθήκη?
Πακετάρισμα800

-,--

Ptso4455 Arrangementen Tuinplanten

Αποστέλλονται σε 1 μέρες-α
Height25 cm.
Pot size (cm)25
ΠοιότηταA1
ΠροέλευσηNL
Μονάδες?
Περιεχόμενα1
Αποθήκη?
Πακετάρισμα800

-,--

Ptsu9723 Arrangementen Succulenten

Αποστέλλονται σε 1 μέρες-α
Height20 cm.
Pot size (cm)20
Transport height20 cm.
ΠοιότηταA1
ΠροέλευσηNL
Μονάδες?
Περιεχόμενα2
Αποθήκη?
Πακετάρισμα402

-,--

Ptsu9788 Arrangementen Succulenten

Αποστέλλονται σε 1 μέρες-α
Height25 cm.
Pot size (cm)19
ΠοιότηταA1
ΠροέλευσηNL
Μονάδες?
Περιεχόμενα5
Αποθήκη?
Πακετάρισμα285

-,--

Ptvg5708 Arrangementen Planten In Schaal

Αποστέλλονται σε 1 μέρες-α
Height20 cm.
Pot size (cm)19
ΠοιότηταA1
ΠροέλευσηNL
Μονάδες?
Περιεχόμενα3
Αποθήκη?
Πακετάρισμα335

-,--

Ptvg5709 Arrangementen Planten In Schaal

Αποστέλλονται σε 1 μέρες-α
Height20 cm.
Pot size (cm)19
ΠοιότηταA1
ΠροέλευσηNL
Μονάδες?
Περιεχόμενα3
Αποθήκη?
Πακετάρισμα335

-,--

Ptvg5717 Arrangementen Planten In Schaal

Αποστέλλονται σε 1 μέρες-α
Height15 cm.
Pot size (cm)14
ΠοιότηταA1
ΠροέλευσηNL
Μονάδες?
Περιεχόμενα6
Αποθήκη?
Πακετάρισμα338

-,--

Ptvg5718 Arrangementen Planten In Schaal

Αποστέλλονται σε 1 μέρες-α
Height15 cm.
Pot size (cm)14
ΠοιότηταA1
ΠροέλευσηNL
Μονάδες?
Περιεχόμενα6
Αποθήκη?
Πακετάρισμα338

-,--

Ptvg5729 Arrangementen Planten In Schaal

Αποστέλλονται σε 1 μέρες-α
Height18 cm.
Pot size (cm)18
ΠοιότηταA1
ΠροέλευσηNL
Μονάδες?
Περιεχόμενα2
Αποθήκη?
Πακετάρισμα402

-,--

Ptvg5730 Arrangementen Planten In Schaal

Αποστέλλονται σε 1 μέρες-α
Height18 cm.
Pot size (cm)18
ΠοιότηταA1
ΠροέλευσηNL
Μονάδες?
Περιεχόμενα2
Αποθήκη?
Πακετάρισμα402

-,--

Ptvg5734 Arrangementen Planten In Schaal

Αποστέλλονται σε 1 μέρες-α
Height38 cm.
Pot size (cm)22
ΠοιότηταA1
ΠροέλευσηNL
Μονάδες?
Περιεχόμενα2
Αποθήκη?
Πακετάρισμα402

-,--

Ptvg5768 Arrangementen Planten In Schaal

Αποστέλλονται σε 1 μέρες-α
Height20 cm.
Pot size (cm)17
ΠοιότηταA1
ΠροέλευσηNL
Μονάδες?
Περιεχόμενα6
Αποθήκη?
Πακετάρισμα285

-,--

Ptvg5769 Arrangementen Planten In Schaal

Αποστέλλονται σε 1 μέρες-α
Height20 cm.
Pot size (cm)17
ΠοιότηταA1
ΠροέλευσηNL
Μονάδες?
Περιεχόμενα6
Αποθήκη?
Πακετάρισμα285

-,--

Ptvg5813 Arrangementen Planten In Schaal

Αποστέλλονται σε 1 μέρες-α
Pot size (cm)19
ΠοιότηταA1
ΠροέλευσηNL
Μονάδες?
Περιεχόμενα4
Αποθήκη?
Πακετάρισμα817

-,--

Ptvg5817 Arrangementen Planten In Schaal

Αποστέλλονται σε 1 μέρες-α
Height29 cm.
Pot size (cm)25
ΠοιότηταA1
ΠροέλευσηNL
Μονάδες?
Περιεχόμενα2
Αποθήκη?
Πακετάρισμα402

-,--

Ptvg5820 Arrangementen Planten In Schaal

Αποστέλλονται σε 1 μέρες-α
Height29 cm.
Pot size (cm)25
ΠοιότηταA1
ΠροέλευσηNL
Μονάδες?
Περιεχόμενα2
Αποθήκη?
Πακετάρισμα402

-,--

Ptwg6836 Arrangementen Planten In Schaal

Αποστέλλονται σε 1 μέρες-α
Height28 cm.
Pot size (cm)14
ΠοιότηταA1
ΠροέλευσηNL
Μονάδες?
Περιεχόμενα6
Αποθήκη?
Πακετάρισμα999

-,--

Ptwg6839 Arrangementen Planten In Schaal

Αποστέλλονται σε 1 μέρες-α
Height16 cm.
Pot size (cm)16
ΠοιότηταA1
ΠροέλευσηNL
Μονάδες?
Περιεχόμενα5
Αποθήκη?
Πακετάρισμα338

-,--

Ptwg6840 Arrangementen Planten In Schaal

Αποστέλλονται σε 1 μέρες-α
Height16 cm.
Pot size (cm)16
ΠοιότηταA1
ΠροέλευσηNL
Μονάδες?
Περιεχόμενα5
Αποθήκη?
Πακετάρισμα338

-,--

Wa4-11 Arrangementen Planten In Schaal

Αποστέλλονται σε 1 μέρες-α
Pot size (cm)21
ΠοιότηταA1
ΠροέλευσηNL
Μονάδες?
Περιεχόμενα4
Αποθήκη?
Πακετάρισμα285

-,--

Wa4-15 Arrangementen Planten In Schaal

Αποστέλλονται σε 1 μέρες-α
Height25 cm.
Pot size (cm)29
ΠοιότηταA1
ΠροέλευσηNL
Μονάδες?
Περιεχόμενα1
Αποθήκη?
Πακετάρισμα800

-,--

Wa4-5 Arrangementen Planten In Schaal

Αποστέλλονται σε 1 μέρες-α
Height19 cm.
Pot size (cm)30
Transport height30 cm.
ΠοιότηταA1
ΠροέλευσηNL
Μονάδες?
Περιεχόμενα1
Αποθήκη?
Πακετάρισμα800

-,--

Wa6-5 Arrangementen Planten In Schaal

Αποστέλλονται σε 1 μέρες-α
Height34 cm.
Pot size (cm)15
ΠοιότηταA1
ΠροέλευσηNL
Μονάδες?
Περιεχόμενα5
Αποθήκη?
Πακετάρισμα335

-,--

Wa6-7 Arrangementen Planten In Schaal

Αποστέλλονται σε 1 μέρες-α
Pot size (cm)30
Transport height30 cm.
ΠοιότηταA1
ΠροέλευσηNL
Μονάδες?
Περιεχόμενα1
Αποθήκη?
Πακετάρισμα800

-,--

;