91 προϊόντα σε PT-Creations.Φίλτρο για: › Επαναφόρα φίλτρων

ΦΊΛΤΡΟ

Φίλτρο σε ύψος

Φίλτρο σε μέγεθος δοχείου

Χρώμα

Ταξινόμηση κατά:

Alsm162 Arrangementen Planten In Schaal

Αποστέλλονται σε 1 μέρες-α
Height19 cm.
Pot size (cm)19
ΠοιότηταA1
ΠροέλευσηNL
Μονάδες?
Περιεχόμενα2
Αποθήκη?
Πακετάρισμα402

-,--

Alsm168 Arrangementen Planten In Schaal

Αποστέλλονται σε 1 μέρες-α
Height26 cm.
Pot size (cm)28
ΠοιότηταA1
ΠροέλευσηNL
Μονάδες?
Περιεχόμενα2
Αποθήκη?
Πακετάρισμα335

-,--

Alsm300 Arrangementen Planten In Schaal

Αποστέλλονται σε 1 μέρες-α
Pot size (cm)29
ΠοιότηταA1
ΠροέλευσηNL
Μονάδες?
Περιεχόμενα1
Αποθήκη?
Πακετάρισμα800

-,--

Alsm316 Arrangementen Planten In Schaal

Αποστέλλονται σε 1 μέρες-α
Height43 cm.
Pot size (cm)28
ΠοιότηταA1
ΠροέλευσηNL
Μονάδες?
Περιεχόμενα2
Αποθήκη?
Πακετάρισμα335

-,--

Alsm318 Arrangementen Planten In Schaal

Αποστέλλονται σε 1 μέρες-α
Height45 cm.
Pot size (cm)18
ΠοιότηταA1
ΠροέλευσηNL
Μονάδες?
Περιεχόμενα6
Αποθήκη?
Πακετάρισμα285

-,--

Alsm319 Arrangementen Planten In Schaal

Αποστέλλονται σε 1 μέρες-α
Height45 cm.
Pot size (cm)24
ΠοιότηταA1
ΠροέλευσηNL
Μονάδες?
Περιεχόμενα2
Αποθήκη?
Πακετάρισμα335

-,--

Alsm320 Arrangementen Planten In Schaal

Αποστέλλονται σε 1 μέρες-α
Height19 cm.
Pot size (cm)19
ΠοιότηταA1
ΠροέλευσηNL
Μονάδες?
Περιεχόμενα5
Αποθήκη?
Πακετάρισμα285

-,--

Alsm321 Arrangementen Planten In Schaal

Αποστέλλονται σε 1 μέρες-α
Height20 cm.
Pot size (cm)40
Transport height40 cm.
ΠοιότηταA1
ΠροέλευσηNL
Μονάδες?
Περιεχόμενα1
Αποθήκη?
Πακετάρισμα800

-,--

Alsm322 Arrangementen Planten In Schaal

Αποστέλλονται σε 1 μέρες-α
Height35 cm.
Pot size (cm)22
ΠοιότηταA1
ΠροέλευσηNL
Μονάδες?
Περιεχόμενα2
Αποθήκη?
Πακετάρισμα402

-,--

Ptadw5301 Arrangementen Bol/knolgewas

Αποστέλλονται σε 1 μέρες-α
Height16 cm.
Pot size (cm)15
ΠοιότηταA1
ΠροέλευσηNL
Μονάδες?
Περιεχόμενα6
Αποθήκη?
Πακετάρισμα338

-,--

Ptadw5302 Arrangementen Bol/knolgewas

Αποστέλλονται σε 1 μέρες-α
Height20 cm.
Pot size (cm)19
ΠοιότηταA1
ΠροέλευσηNL
Μονάδες?
Περιεχόμενα5
Αποθήκη?
Πακετάρισμα285

-,--

Ptadw5305 Arrangementen Bol/knolgewas

Αποστέλλονται σε 1 μέρες-α
Height40 cm.
Pot size (cm)19
ΠοιότηταA1
ΠροέλευσηNL
Μονάδες?
Περιεχόμενα2
Αποθήκη?
Πακετάρισμα402

-,--

Ptam5402 Arrangementen Bol/knolgewas

Αποστέλλονται σε 1 μέρες-α
Height25 cm.
Pot size (cm)19
ΠοιότηταA1
ΠροέλευσηNL
Μονάδες?
Περιεχόμενα3
Αποθήκη?
Πακετάρισμα335

-,--

Ptam5419 Arrangementen Bol/knolgewas

Αποστέλλονται σε 1 μέρες-α
Height16 cm.
Pot size (cm)14
ΠοιότηταA1
ΠροέλευσηNL
Μονάδες?
Περιεχόμενα6
Αποθήκη?
Πακετάρισμα338

-,--

Ptam5421 Arrangementen Bol/knolgewas

Αποστέλλονται σε 1 μέρες-α
Pot size (cm)19
ΠοιότηταA1
ΠροέλευσηNL
Μονάδες?
Περιεχόμενα3
Αποθήκη?
Πακετάρισμα335

-,--

Ptam5440 Arrangementen Bol/knolgewas

Αποστέλλονται σε 1 μέρες-α
Pot size (cm)18
ΠοιότηταA1
ΠροέλευσηNL
Μονάδες?
Περιεχόμενα3
Αποθήκη?
Πακετάρισμα335

-,--

Ptam5456 Arrangementen Bol/knolgewas

Αποστέλλονται σε 1 μέρες-α
Height36 cm.
Pot size (cm)17
ΠοιότηταA1
ΠροέλευσηNL
Μονάδες?
Περιεχόμενα5
Αποθήκη?
Πακετάρισμα338

-,--

Ptam5470 Arrangementen Bol/knolgewas

Αποστέλλονται σε 1 μέρες-α
Height23 cm.
Pot size (cm)15
ΠοιότηταA1
ΠροέλευσηNL
Μονάδες?
Περιεχόμενα6
Αποθήκη?
Πακετάρισμα817

-,--

Ptbb2203 Arrangementen Hyacinthus

Αποστέλλονται σε 1 μέρες-α
Height18 cm.
Pot size (cm)15
ΠοιότηταA1
ΠροέλευσηNL
Μονάδες?
Περιεχόμενα6
Αποθήκη?
Πακετάρισμα338

-,--

Ptbb2206 Arrangementen Hyacinthus

Αποστέλλονται σε 1 μέρες-α
Height23 cm.
Pot size (cm)26
ΠοιότηταA1
ΠροέλευσηNL
Μονάδες?
Περιεχόμενα1
Αποθήκη?
Πακετάρισμα800

-,--

Ptbb2211 Arrangementen Hyacinthus

Αποστέλλονται σε 1 μέρες-α
Pot size (cm)27
ΠοιότηταA1
ΠροέλευσηNL
Μονάδες?
Περιεχόμενα1
Αποθήκη?
Πακετάρισμα800

-,--

Ptbb2213 Arrangementen Hyacinthus

Αποστέλλονται σε 1 μέρες-α
Height18 cm.
Pot size (cm)33
ΠοιότηταA1
ΠροέλευσηNL
Μονάδες?
Περιεχόμενα3
Αποθήκη?
Πακετάρισμα285

-,--

Ptbb2218 Arrangementen Hyacinthus

Αποστέλλονται σε 1 μέρες-α
Height25 cm.
Pot size (cm)25
ΠοιότηταA1
ΠροέλευσηNL
Μονάδες?
Περιεχόμενα1
Αποθήκη?
Πακετάρισμα800

-,--

Ptbb2219 Arrangementen Hyacinthus

Αποστέλλονται σε 1 μέρες-α
Height18 cm.
Pot size (cm)24
ΠοιότηταA1
ΠροέλευσηNL
Μονάδες?
Περιεχόμενα1
Αποθήκη?
Πακετάρισμα800

-,--

Ptbb2220 Arrangementen Hyacinthus

Αποστέλλονται σε 1 μέρες-α
Height21 cm.
Pot size (cm)21
ΠοιότηταA1
ΠροέλευσηNL
Μονάδες?
Περιεχόμενα4
Αποθήκη?
Πακετάρισμα285

-,--

Ptbb2228 Arrangementen Hyacinthus

Αποστέλλονται σε 1 μέρες-α
Height19 cm.
Pot size (cm)30
Transport height30 cm.
ΠοιότηταA1
ΠροέλευσηNL
Μονάδες?
Περιεχόμενα1
Αποθήκη?
Πακετάρισμα800

-,--

Ptbb2232 Arrangementen Hyacinthus

Αποστέλλονται σε 1 μέρες-α
Height20 cm.
Pot size (cm)19
ΠοιότηταA1
ΠροέλευσηNL
Μονάδες?
Περιεχόμενα5
Αποθήκη?
Πακετάρισμα285

-,--

Ptbb2233 Arrangementen Hyacinthus

Αποστέλλονται σε 1 μέρες-α
Height21 cm.
Pot size (cm)22
ΠοιότηταA1
ΠροέλευσηNL
Μονάδες?
Περιεχόμενα4
Αποθήκη?
Πακετάρισμα285

-,--

Ptbb2235 Arrangementen Hyacinthus

Αποστέλλονται σε 1 μέρες-α
Height20 cm.
Pot size (cm)19
ΠοιότηταA1
ΠροέλευσηNL
Μονάδες?
Περιεχόμενα4
Αποθήκη?
Πακετάρισμα285

-,--

Ptbb2236 Arrangementen Hyacinthus

Αποστέλλονται σε 1 μέρες-α
Height20 cm.
Pot size (cm)17
ΠοιότηταA1
ΠροέλευσηNL
Μονάδες?
Περιεχόμενα6
Αποθήκη?
Πακετάρισμα285

-,--

Ptbb2242 Arrangementen Hyacinthus

Αποστέλλονται σε 1 μέρες-α
Height20 cm.
Pot size (cm)21
ΠοιότηταA1
ΠροέλευσηNL
Μονάδες?
Περιεχόμενα4
Αποθήκη?
Πακετάρισμα338

-,--

Ptbb2265 Arrangementen Hyacinthus

Αποστέλλονται σε 1 μέρες-α
Height16 cm.
Pot size (cm)30
Transport height30 cm.
ΠοιότηταA1
ΠροέλευσηNL
Μονάδες?
Περιεχόμενα4
Αποθήκη?
Πακετάρισμα338

-,--

Ptbb2267 Arrangementen Hyacinthus

Αποστέλλονται σε 1 μέρες-α
Height24 cm.
Pot size (cm)17
ΠοιότηταA1
ΠροέλευσηNL
Μονάδες?
Περιεχόμενα3
Αποθήκη?
Πακετάρισμα813

-,--

Ptbb2269 Arrangementen Hyacinthus

Αποστέλλονται σε 1 μέρες-α
Pot size (cm)29
ΠοιότηταA1
ΠροέλευσηNL
Μονάδες?
Περιεχόμενα4
Αποθήκη?
Πακετάρισμα338

-,--

Ptbb2270 Arrangementen Hyacinthus

Αποστέλλονται σε 1 μέρες-α
Height23 cm.
Pot size (cm)15
ΠοιότηταA1
ΠροέλευσηNL
Μονάδες?
Περιεχόμενα6
Αποθήκη?
Πακετάρισμα817

-,--

Ptbb2272 Arrangementen Hyacinthus

Αποστέλλονται σε 1 μέρες-α
Height20 cm.
Pot size (cm)14
ΠοιότηταA1
ΠροέλευσηNL
Μονάδες?
Περιεχόμενα8
Αποθήκη?
Πακετάρισμα817

-,--

Ptbb2275 Arrangementen Hyacinthus

Αποστέλλονται σε 1 μέρες-α
Height23 cm.
Pot size (cm)14
ΠοιότηταA1
ΠροέλευσηNL
Μονάδες?
Περιεχόμενα4
Αποθήκη?
Πακετάρισμα810

-,--

Ptbb2279 Arrangementen Hyacinthus

Αποστέλλονται σε 1 μέρες-α
Height15 cm.
Pot size (cm)20
Transport height20 cm.
ΠοιότηταA1
ΠροέλευσηNL
Μονάδες?
Περιεχόμενα3
Αποθήκη?
Πακετάρισμα338

-,--

Ptbb2281 Arrangementen Hyacinthus

Αποστέλλονται σε 1 μέρες-α
Height26 cm.
Pot size (cm)19
ΠοιότηταA1
ΠροέλευσηNL
Μονάδες?
Περιεχόμενα5
Αποθήκη?
Πακετάρισμα285

-,--

Ptbb2287 Arrangementen Hyacinthus

Αποστέλλονται σε 1 μέρες-α
Height16 cm.
Pot size (cm)15
ΠοιότηταA1
ΠροέλευσηNL
Μονάδες?
Περιεχόμενα6
Αποθήκη?
Πακετάρισμα338

-,--

Ptbb2296 Arrangementen Hyacinthus

Αποστέλλονται σε 1 μέρες-α
Height21 cm.
Pot size (cm)19
ΠοιότηταA1
ΠροέλευσηNL
Μονάδες?
Περιεχόμενα3
Αποθήκη?
Πακετάρισμα335

-,--

Ptbb2298 Arrangementen Hyacinthus

Αποστέλλονται σε 1 μέρες-α
Height28 cm.
Pot size (cm)14
ΠοιότηταA1
ΠροέλευσηNL
Μονάδες?
Περιεχόμενα4
Αποθήκη?
Πακετάρισμα822

-,--

Pthx2102 Arrangementen Hyacinthus

Αποστέλλονται σε 1 μέρες-α
Pot size (cm)24
ΠοιότηταA1
ΠροέλευσηNL
Μονάδες?
Περιεχόμενα2
Αποθήκη?
Πακετάρισμα335

-,--

Pthx2103 Arrangementen Hyacinthus

Αποστέλλονται σε 1 μέρες-α
Height19 cm.
Pot size (cm)28
ΠοιότηταA1
ΠροέλευσηNL
Μονάδες?
Περιεχόμενα2
Αποθήκη?
Πακετάρισμα335

-,--

Pthx2104 Arrangementen Hyacinthus

Αποστέλλονται σε 1 μέρες-α
Height24 cm.
Pot size (cm)25
ΠοιότηταA1
ΠροέλευσηNL
Μονάδες?
Περιεχόμενα2
Αποθήκη?
Πακετάρισμα335

-,--

Pthx2106 Arrangementen Hyacinthus

Αποστέλλονται σε 1 μέρες-α
Height40 cm.
Pot size (cm)18
ΠοιότηταA1
ΠροέλευσηNL
Μονάδες?
Περιεχόμενα2
Αποθήκη?
Πακετάρισμα402

-,--

Pthx2109 Arrangementen Hyacinthus

Αποστέλλονται σε 1 μέρες-α
Pot size (cm)23
ΠοιότηταA1
ΠροέλευσηNL
Μονάδες?
Περιεχόμενα2
Αποθήκη?
Πακετάρισμα335

-,--

Pthx2112 Arrangementen Hyacinthus

Αποστέλλονται σε 1 μέρες-α
Height24 cm.
Pot size (cm)30
Transport height30 cm.
ΠοιότηταA1
ΠροέλευσηNL
Μονάδες?
Περιεχόμενα1
Αποθήκη?
Πακετάρισμα800

-,--

Pthx2113 Arrangementen Hyacinthus

Αποστέλλονται σε 1 μέρες-α
Height37 cm.
Pot size (cm)35
ΠοιότηταA1
ΠροέλευσηNL
Μονάδες?
Περιεχόμενα1
Αποθήκη?
Πακετάρισμα800

-,--

Pthx2114 Arrangementen Hyacinthus

Αποστέλλονται σε 1 μέρες-α
Height26 cm.
Pot size (cm)29
ΠοιότηταA1
ΠροέλευσηNL
Μονάδες?
Περιεχόμενα1
Αποθήκη?
Πακετάρισμα800

-,--

Pthx2116 Arrangementen Hyacinthus

Αποστέλλονται σε 1 μέρες-α
Height18 cm.
Pot size (cm)30
Transport height30 cm.
ΠοιότηταA1
ΠροέλευσηNL
Μονάδες?
Περιεχόμενα1
Αποθήκη?
Πακετάρισμα800

-,--

Pthx2117 Arrangementen Hyacinthus

Αποστέλλονται σε 1 μέρες-α
Height26 cm.
Pot size (cm)23
ΠοιότηταA1
ΠροέλευσηNL
Μονάδες?
Περιεχόμενα1
Αποθήκη?
Πακετάρισμα800

-,--

Pthx2120 Arrangementen Hyacinthus

Αποστέλλονται σε 1 μέρες-α
Height30 cm.
Pot size (cm)19
ΠοιότηταA1
ΠροέλευσηNL
Μονάδες?
Περιεχόμενα1
Αποθήκη?
Πακετάρισμα800

-,--

Pthx2121 Arrangementen Hyacinthus

Αποστέλλονται σε 1 μέρες-α
Height30 cm.
Pot size (cm)30
Transport height30 cm.
ΠοιότηταA1
ΠροέλευσηNL
Μονάδες?
Περιεχόμενα2
Αποθήκη?
Πακετάρισμα335

-,--

Pthx2122 Arrangementen Hyacinthus

Αποστέλλονται σε 1 μέρες-α
Height24 cm.
Pot size (cm)23
ΠοιότηταA1
ΠροέλευσηNL
Μονάδες?
Περιεχόμενα5
Αποθήκη?
Πακετάρισμα285

-,--

Pthx2123 Arrangementen Hyacinthus

Αποστέλλονται σε 1 μέρες-α
Height20 cm.
Pot size (cm)22
ΠοιότηταA1
ΠροέλευσηNL
Μονάδες?
Περιεχόμενα4
Αποθήκη?
Πακετάρισμα285

-,--

Pthx2124 Arrangementen Hyacinthus

Αποστέλλονται σε 1 μέρες-α
Height35 cm.
Pot size (cm)30
Transport height30 cm.
ΠοιότηταA1
ΠροέλευσηNL
Μονάδες?
Περιεχόμενα1
Αποθήκη?
Πακετάρισμα800

-,--

Pthx2125 Arrangementen Hyacinthus

Αποστέλλονται σε 1 μέρες-α
Pot size (cm)31
ΠοιότηταA1
ΠροέλευσηNL
Μονάδες?
Περιεχόμενα1
Αποθήκη?
Πακετάρισμα800

-,--

Ptkb9529 Arrangementen Planten In Schaal

Αποστέλλονται σε 1 μέρες-α
Height16 cm.
Pot size (cm)28
ΠοιότηταA1
ΠροέλευσηNL
Μονάδες?
Περιεχόμενα1
Αποθήκη?
Πακετάρισμα800

-,--

Ptkb9531 Arrangementen Planten In Schaal

Αποστέλλονται σε 1 μέρες-α
Height16 cm.
Pot size (cm)28
ΠοιότηταA1
ΠροέλευσηNL
Μονάδες?
Περιεχόμενα1
Αποθήκη?
Πακετάρισμα800

-,--

Ptkb9545 Arrangementen Planten In Schaal

Αποστέλλονται σε 1 μέρες-α
Height35 cm.
Pot size (cm)20
Transport height20 cm.
ΠοιότηταA1
ΠροέλευσηNL
Μονάδες?
Περιεχόμενα3
Αποθήκη?
Πακετάρισμα814

-,--

Ptkb9561 Arrangementen Planten In Schaal

Αποστέλλονται σε 1 μέρες-α
Height37 cm.
Pot size (cm)16
ΠοιότηταA1
ΠροέλευσηNL
Μονάδες?
Περιεχόμενα6
Αποθήκη?
Πακετάρισμα817

-,--

Ptkb9572 Arrangementen Planten In Schaal

Αποστέλλονται σε 1 μέρες-α
Height21 cm.
Pot size (cm)16
ΠοιότηταA1
ΠροέλευσηNL
Μονάδες?
Περιεχόμενα5
Αποθήκη?
Πακετάρισμα338

-,--

Ptkb9573 Arrangementen Planten In Schaal

Αποστέλλονται σε 1 μέρες-α
Height23 cm.
Pot size (cm)19
ΠοιότηταA1
ΠροέλευσηNL
Μονάδες?
Περιεχόμενα3
Αποθήκη?
Πακετάρισμα335

-,--

Ptkb9575 Arrangementen Planten In Schaal

Αποστέλλονται σε 1 μέρες-α
Height40 cm.
Pot size (cm)24
ΠοιότηταA1
ΠροέλευσηNL
Μονάδες?
Περιεχόμενα2
Αποθήκη?
Πακετάρισμα402

-,--

Ptkb9582 Arrangementen Planten In Schaal

Αποστέλλονται σε 1 μέρες-α
Pot size (cm)30
Transport height30 cm.
ΠοιότηταA1
ΠροέλευσηNL
Μονάδες?
Περιεχόμενα4
Αποθήκη?
Πακετάρισμα338

-,--

Ptkb9626 Arrangementen Planten In Schaal

Αποστέλλονται σε 1 μέρες-α
Height32 cm.
Pot size (cm)20
Transport height20 cm.
ΠοιότηταA1
ΠροέλευσηNL
Μονάδες?
Περιεχόμενα6
Αποθήκη?
Πακετάρισμα335

-,--

Ptkb9636 Arrangementen Planten In Schaal

Αποστέλλονται σε 1 μέρες-α
Height35 cm.
Pot size (cm)15
ΠοιότηταA1
ΠροέλευσηNL
Μονάδες?
Περιεχόμενα6
Αποθήκη?
Πακετάρισμα817

-,--

Ptkb9645 Arrangementen Planten In Schaal

Αποστέλλονται σε 1 μέρες-α
Height40 cm.
Pot size (cm)22
ΠοιότηταA1
ΠροέλευσηNL
Μονάδες?
Περιεχόμενα2
Αποθήκη?
Πακετάρισμα402

-,--

Ptkb9646 Arrangementen Planten In Schaal

Αποστέλλονται σε 1 μέρες-α
Height38 cm.
Pot size (cm)15
ΠοιότηταA1
ΠροέλευσηNL
Μονάδες?
Περιεχόμενα3
Αποθήκη?
Πακετάρισμα813

-,--

Ptkb9647 Arrangementen Planten In Schaal

Αποστέλλονται σε 1 μέρες-α
Height25 cm.
Pot size (cm)23
ΠοιότηταA1
ΠροέλευσηNL
Μονάδες?
Περιεχόμενα2
Αποθήκη?
Πακετάρισμα402

-,--

Ptkb9650 Arrangementen Planten In Schaal

Αποστέλλονται σε 1 μέρες-α
Height38 cm.
Pot size (cm)15
ΠοιότηταA1
ΠροέλευσηNL
Μονάδες?
Περιεχόμενα3
Αποθήκη?
Πακετάρισμα813

-,--

Ptkg2410 Arrangementen Planten In Schaal

Αποστέλλονται σε 1 μέρες-α
Height14 cm.
Pot size (cm)15
ΠοιότηταA1
ΠροέλευσηNL
Μονάδες?
Περιεχόμενα5
Αποθήκη?
Πακετάρισμα338

-,--

Ptkg2414 Arrangementen Planten In Schaal

Αποστέλλονται σε 1 μέρες-α
Height25 cm.
Pot size (cm)17
ΠοιότηταA1
ΠροέλευσηNL
Μονάδες?
Περιεχόμενα5
Αποθήκη?
Πακετάρισμα338

-,--

Ptkg2415 Arrangementen Planten In Schaal

Αποστέλλονται σε 1 μέρες-α
Height25 cm.
Pot size (cm)17
ΠοιότηταA1
ΠροέλευσηNL
Μονάδες?
Περιεχόμενα5
Αποθήκη?
Πακετάρισμα338

-,--

Ptkg2421 Arrangementen Planten In Schaal

Αποστέλλονται σε 1 μέρες-α
Height16 cm.
Pot size (cm)17
ΠοιότηταA1
ΠροέλευσηNL
Μονάδες?
Περιεχόμενα3
Αποθήκη?
Πακετάρισμα813

-,--

Ptkg2424 Arrangementen Planten In Schaal

Αποστέλλονται σε 1 μέρες-α
Height24 cm.
Pot size (cm)25
ΠοιότηταA1
ΠροέλευσηNL
Μονάδες?
Περιεχόμενα2
Αποθήκη?
Πακετάρισμα335

-,--

Ptkg2425 Arrangementen Planten In Schaal

Αποστέλλονται σε 1 μέρες-α
Height24 cm.
Pot size (cm)25
ΠοιότηταA1
ΠροέλευσηNL
Μονάδες?
Περιεχόμενα2
Αποθήκη?
Πακετάρισμα335

-,--

Ptkg2428 Arrangementen Planten In Schaal

Αποστέλλονται σε 1 μέρες-α
Height15 cm.
Pot size (cm)15
ΠοιότηταA1
ΠροέλευσηNL
Μονάδες?
Περιεχόμενα6
Αποθήκη?
Πακετάρισμα338

-,--

Ptkg2429 Arrangementen Planten In Schaal

Αποστέλλονται σε 1 μέρες-α
Height15 cm.
Pot size (cm)15
ΠοιότηταA1
ΠροέλευσηNL
Μονάδες?
Περιεχόμενα6
Αποθήκη?
Πακετάρισμα338

-,--

Ptkg2436 Arrangementen Planten In Schaal

Αποστέλλονται σε 1 μέρες-α
Height19 cm.
Pot size (cm)12
ΠοιότηταA1
ΠροέλευσηNL
Μονάδες?
Περιεχόμενα6
Αποθήκη?
Πακετάρισμα814

-,--

Ptkg2437 Arrangementen Planten In Schaal

Αποστέλλονται σε 1 μέρες-α
Height19 cm.
Pot size (cm)12
ΠοιότηταA1
ΠροέλευσηNL
Μονάδες?
Περιεχόμενα6
Αποθήκη?
Πακετάρισμα814

-,--

Ptkg2438 Arrangementen Planten In Schaal

Αποστέλλονται σε 1 μέρες-α
Height42 cm.
Pot size (cm)14
ΠοιότηταA1
ΠροέλευσηNL
Μονάδες?
Περιεχόμενα3
Αποθήκη?
Πακετάρισμα813

-,--

Ptkg2439 Arrangementen Planten In Schaal

Αποστέλλονται σε 1 μέρες-α
Height42 cm.
Pot size (cm)14
ΠοιότηταA1
ΠροέλευσηNL
Μονάδες?
Περιεχόμενα3
Αποθήκη?
Πακετάρισμα813

-,--

Ptkg2440 Arrangementen Planten In Schaal

Αποστέλλονται σε 1 μέρες-α
Height19 cm.
Pot size (cm)16
ΠοιότηταA1
ΠροέλευσηNL
Μονάδες?
Περιεχόμενα6
Αποθήκη?
Πακετάρισμα813

-,--

Ptkg2442 Arrangementen Planten In Schaal

Αποστέλλονται σε 1 μέρες-α
Height26 cm.
Pot size (cm)23
ΠοιότηταA1
ΠροέλευσηNL
Μονάδες?
Περιεχόμενα2
Αποθήκη?
Πακετάρισμα814

-,--

Ptkg2443 Arrangementen Planten In Schaal

Αποστέλλονται σε 1 μέρες-α
Height26 cm.
Pot size (cm)23
ΠοιότηταA1
ΠροέλευσηNL
Μονάδες?
Περιεχόμενα2
Αποθήκη?
Πακετάρισμα814

-,--

Ptkg2456 Arrangementen Planten In Schaal

Αποστέλλονται σε 1 μέρες-α
Height20 cm.
Pot size (cm)25
ΠοιότηταA1
ΠροέλευσηNL
Μονάδες?
Περιεχόμενα2
Αποθήκη?
Πακετάρισμα402

-,--

Ptkg2461 Arrangementen Planten In Schaal

Αποστέλλονται σε 1 μέρες-α
Height20 cm.
Pot size (cm)25
ΠοιότηταA1
ΠροέλευσηNL
Μονάδες?
Περιεχόμενα2
Αποθήκη?
Πακετάρισμα402

-,--

Ptkg2464 Arrangementen Planten In Schaal

Αποστέλλονται σε 1 μέρες-α
Height21 cm.
Pot size (cm)16
ΠοιότηταA1
ΠροέλευσηNL
Μονάδες?
Περιεχόμενα3
Αποθήκη?
Πακετάρισμα813

-,--

Ptkg2474 Arrangementen Planten In Schaal

Αποστέλλονται σε 1 μέρες-α
Height29 cm.
Pot size (cm)19
ΠοιότηταA1
ΠροέλευσηNL
Μονάδες?
Περιεχόμενα3
Αποθήκη?
Πακετάρισμα335

-,--

;