93 προϊόντα σε PT-Creations.Φίλτρο για: › Επαναφόρα φίλτρων

ΦΊΛΤΡΟ

Φίλτρο σε ύψος

Φίλτρο σε μέγεθος δοχείου

Χρώμα

Ταξινόμηση κατά:

Alsm319 Arrangementen Planten In Schaal

Αποστέλλονται σε 1 μέρες-α
Height45 cm.
Pot size (cm)24
ΠοιότηταA1
ΠροέλευσηNL
Μονάδες?
Περιεχόμενα2
Αποθήκη?
Πακετάρισμα335

13,17

Alsm322 Arrangementen Planten In Schaal

Αποστέλλονται σε 1 μέρες-α
Height35 cm.
Pot size (cm)22
ΠοιότηταA1
ΠροέλευσηNL
Μονάδες?
Περιεχόμενα2
Αποθήκη?
Πακετάρισμα402

13,17

Alsm323 Arrangementen Planten In Schaal

Αποστέλλονται σε 1 μέρες-α
Height20 cm.
Pot size (cm)27
ΠοιότηταA1
ΠροέλευσηNL
Μονάδες?
Περιεχόμενα2
Αποθήκη?
Πακετάρισμα402

11,86

Alsm325 Arrangementen Planten In Schaal

Αποστέλλονται σε 1 μέρες-α
Height30 cm.
Pot size (cm)19
ΠοιότηταA1
ΠροέλευσηNL
Μονάδες?
Περιεχόμενα3
Αποθήκη?
Πακετάρισμα335

9,23

Alsm327 Arrangementen Planten In Schaal

Αποστέλλονται σε 1 μέρες-α
Height19 cm.
Pot size (cm)28
ΠοιότηταA1
ΠροέλευσηNL
Μονάδες?
Περιεχόμενα2
Αποθήκη?
Πακετάρισμα335

13,17

Alsm329 Arrangementen Planten In Schaal

Αποστέλλονται σε 1 μέρες-α
Height19 cm.
Pot size (cm)18
ΠοιότηταA1
ΠροέλευσηNL
Μονάδες?
Περιεχόμενα2
Αποθήκη?
Πακετάρισμα402

7,92

Alsm332 Arrangementen Planten In Schaal

Αποστέλλονται σε 1 μέρες-α
Height18 cm.
Pot size (cm)25
ΠοιότηταA1
ΠροέλευσηNL
Μονάδες?
Περιεχόμενα2
Αποθήκη?
Πακετάρισμα335

9,23

Alsm334 Arrangementen Planten In Schaal

Αποστέλλονται σε 1 μέρες-α
Height21 cm.
Pot size (cm)25
ΠοιότηταA1
ΠροέλευσηNL
Μονάδες?
Περιεχόμενα2
Αποθήκη?
Πακετάρισμα402

9,23

Alsm335 Arrangementen Planten In Schaal

Αποστέλλονται σε 1 μέρες-α
Pot size (cm)28
ΠοιότηταA1
ΠροέλευσηNL
Μονάδες?
Περιεχόμενα1
Αποθήκη?
Πακετάρισμα999

28,28

Alsm337 Arrangementen Planten In Schaal

Αποστέλλονται σε 1 μέρες-α
Height65 cm.
Pot size (cm)26
ΠοιότηταA1
ΠροέλευσηNL
Μονάδες?
Περιεχόμενα1
Αποθήκη?
Πακετάρισμα999

32,22

Alsm338 Arrangementen Planten In Schaal

Αποστέλλονται σε 1 μέρες-α
Height65 cm.
Pot size (cm)36
ΠοιότηταA1
ΠροέλευσηNL
Μονάδες?
Περιεχόμενα1
Αποθήκη?
Πακετάρισμα999

32,22

Alsm339 Arrangementen Planten In Schaal

Αποστέλλονται σε 1 μέρες-α
Height80 cm.
Pot size (cm)27
ΠοιότηταA1
ΠροέλευσηNL
Μονάδες?
Περιεχόμενα1
Αποθήκη?
Πακετάρισμα999

32,22

Alsm340 Arrangementen Planten In Schaal

Αποστέλλονται σε 1 μέρες-α
Height65 cm.
Pot size (cm)27
ΠοιότηταA1
ΠροέλευσηNL
Μονάδες?
Περιεχόμενα1
Αποθήκη?
Πακετάρισμα999

28,28

Alsm341 Arrangementen Planten In Schaal

Αποστέλλονται σε 1 μέρες-α
Pot size (cm)40
Transport height40 cm.
ΠοιότηταA1
ΠροέλευσηNL
Μονάδες?
Περιεχόμενα1
Αποθήκη?
Πακετάρισμα999

45,35

Alsm343 Arrangementen Planten In Schaal

Αποστέλλονται σε 1 μέρες-α
Height51 cm.
Pot size (cm)23
ΠοιότηταA1
ΠροέλευσηNL
Μονάδες?
Περιεχόμενα2
Αποθήκη?
Πακετάρισμα402

16,46

Alsm345 Arrangementen Planten In Schaal

Αποστέλλονται σε 1 μέρες-α
Height57 cm.
Pot size (cm)27
ΠοιότηταA1
ΠροέλευσηNL
Μονάδες?
Περιεχόμενα2
Αποθήκη?
Πακετάρισμα402

24,34

Alsm346 Arrangementen Planten In Schaal

Αποστέλλονται σε 1 μέρες-α
Height58 cm.
Pot size (cm)30
Transport height30 cm.
ΠοιότηταA1
ΠροέλευσηNL
Μονάδες?
Περιεχόμενα1
Αποθήκη?
Πακετάρισμα800

25,65

Alsm347 Arrangementen Planten In Schaal

Αποστέλλονται σε 1 μέρες-α
Height16 cm.
Pot size (cm)30
Transport height30 cm.
ΠοιότηταA1
ΠροέλευσηNL
Μονάδες?
Περιεχόμενα1
Αποθήκη?
Πακετάρισμα800

9,23

Alsm348 Arrangementen Planten In Schaal

Αποστέλλονται σε 1 μέρες-α
Height18 cm.
Pot size (cm)30
Transport height30 cm.
ΠοιότηταA1
ΠροέλευσηNL
Μονάδες?
Περιεχόμενα1
Αποθήκη?
Πακετάρισμα800

10,54

Alsm349 Arrangementen Planten In Schaal

Αποστέλλονται σε 1 μέρες-α
Height24 cm.
Pot size (cm)30
Transport height30 cm.
ΠοιότηταA1
ΠροέλευσηNL
Μονάδες?
Περιεχόμενα1
Αποθήκη?
Πακετάρισμα800

10,54

Alsm350 Arrangementen Planten In Schaal

Αποστέλλονται σε 1 μέρες-α
Height28 cm.
Pot size (cm)35
ΠοιότηταA1
ΠροέλευσηNL
Μονάδες?
Περιεχόμενα1
Αποθήκη?
Πακετάρισμα800

13,17

Alsm351 Arrangementen Planten In Schaal

Αποστέλλονται σε 1 μέρες-α
Height23 cm.
Pot size (cm)35
ΠοιότηταA1
ΠροέλευσηNL
Μονάδες?
Περιεχόμενα1
Αποθήκη?
Πακετάρισμα800

13,17

Alsm352 Arrangementen Planten In Schaal

Αποστέλλονται σε 1 μέρες-α
Height39 cm.
Pot size (cm)30
Transport height30 cm.
ΠοιότηταA1
ΠροέλευσηNL
Μονάδες?
Περιεχόμενα1
Αποθήκη?
Πακετάρισμα800

10,54

Alsm353 Arrangementen Planten In Schaal

Αποστέλλονται σε 1 μέρες-α
Height21 cm.
Pot size (cm)30
Transport height30 cm.
ΠοιότηταA1
ΠροέλευσηNL
Μονάδες?
Περιεχόμενα2
Αποθήκη?
Πακετάρισμα402

9,23

Alsm354 Arrangementen Planten In Schaal

Αποστέλλονται σε 1 μέρες-α
Height21 cm.
Pot size (cm)30
Transport height30 cm.
ΠοιότηταA1
ΠροέλευσηNL
Μονάδες?
Περιεχόμενα2
Αποθήκη?
Πακετάρισμα402

9,23

Alsm355 Arrangementen Planten In Schaal

Αποστέλλονται σε 1 μέρες-α
Height21 cm.
Pot size (cm)30
Transport height30 cm.
ΠοιότηταA1
ΠροέλευσηNL
Μονάδες?
Περιεχόμενα2
Αποθήκη?
Πακετάρισμα402

9,23

Alsm356 Arrangementen Planten In Schaal

Αποστέλλονται σε 1 μέρες-α
Height20 cm.
Pot size (cm)19
ΠοιότηταA1
ΠροέλευσηNL
Μονάδες?
Περιεχόμενα5
Αποθήκη?
Πακετάρισμα285

6,61

Alsm357 Arrangementen Planten In Schaal

Αποστέλλονται σε 1 μέρες-α
Height85 cm.
Pot size (cm)26
ΠοιότηταA1
ΠροέλευσηNL
Μονάδες?
Περιεχόμενα1
Αποθήκη?
Πακετάρισμα999

36,16

Alsm358 Arrangementen Planten In Schaal

Αποστέλλονται σε 1 μέρες-α
Pot size (cm)27
ΠοιότηταA1
ΠροέλευσηNL
Μονάδες?
Περιεχόμενα2
Αποθήκη?
Πακετάρισμα402

26,30

Ptam5401 Arrangementen Bol/knolgewas

Αποστέλλονται σε 1 μέρες-α
Height20 cm.
Pot size (cm)19
ΠοιότηταA1
ΠροέλευσηNL
Μονάδες?
Περιεχόμενα5
Αποθήκη?
Πακετάρισμα285

7,61

Ptam5404 Arrangementen Bol/knolgewas

Αποστέλλονται σε 1 μέρες-α
Pot size (cm)19
ΠοιότηταA1
ΠροέλευσηNL
Μονάδες?
Περιεχόμενα3
Αποθήκη?
Πακετάρισμα335

7,92

Ptam5411 Arrangementen Bol/knolgewas

Αποστέλλονται σε 1 μέρες-α
Height21 cm.
Pot size (cm)16
ΠοιότηταA1
ΠροέλευσηNL
Μονάδες?
Περιεχόμενα3
Αποθήκη?
Πακετάρισμα813

7,92

Ptam5414 Arrangementen Bol/knolgewas

Αποστέλλονται σε 1 μέρες-α
Height18 cm.
Pot size (cm)18
ΠοιότηταA1
ΠροέλευσηNL
Μονάδες?
Περιεχόμενα2
Αποθήκη?
Πακετάρισμα402

7,61

Ptbb2205 Arrangementen Hyacinthus

Αποστέλλονται σε 1 μέρες-α
Height20 cm.
Pot size (cm)22
ΠοιότηταA1
ΠροέλευσηNL
Μονάδες?
Περιεχόμενα4
Αποθήκη?
Πακετάρισμα285

7,92

Ptbb2206 Arrangementen Hyacinthus

Αποστέλλονται σε 1 μέρες-α
Height23 cm.
Pot size (cm)26
ΠοιότηταA1
ΠροέλευσηNL
Μονάδες?
Περιεχόμενα1
Αποθήκη?
Πακετάρισμα800

9,23

Ptbb2207 Arrangementen Hyacinthus

Αποστέλλονται σε 1 μέρες-α
Height23 cm.
Pot size (cm)18
ΠοιότηταA1
ΠροέλευσηNL
Μονάδες?
Περιεχόμενα6
Αποθήκη?
Πακετάρισμα285

6,61

Ptbb2211 Arrangementen Hyacinthus

Αποστέλλονται σε 1 μέρες-α
Pot size (cm)27
ΠοιότηταA1
ΠροέλευσηNL
Μονάδες?
Περιεχόμενα1
Αποθήκη?
Πακετάρισμα800

7,92

Ptbb2214 Arrangementen Hyacinthus

Αποστέλλονται σε 1 μέρες-α
Pot size (cm)26
ΠοιότηταA1
ΠροέλευσηNL
Μονάδες?
Περιεχόμενα4
Αποθήκη?
Πακετάρισμα338

5,96

Ptbb2215 Arrangementen Hyacinthus

Αποστέλλονται σε 1 μέρες-α
Pot size (cm)39
ΠοιότηταA1
ΠροέλευσηNL
Μονάδες?
Περιεχόμενα3
Αποθήκη?
Πακετάρισμα285

7,92

Ptbb2217 Arrangementen Hyacinthus

Αποστέλλονται σε 1 μέρες-α
Height21 cm.
Pot size (cm)21
ΠοιότηταA1
ΠροέλευσηNL
Μονάδες?
Περιεχόμενα4
Αποθήκη?
Πακετάρισμα285

6,61

Ptbb2219 Arrangementen Hyacinthus

Αποστέλλονται σε 1 μέρες-α
Height18 cm.
Pot size (cm)24
ΠοιότηταA1
ΠροέλευσηNL
Μονάδες?
Περιεχόμενα1
Αποθήκη?
Πακετάρισμα800

7,92

Ptbb2220 Arrangementen Hyacinthus

Αποστέλλονται σε 1 μέρες-α
Height21 cm.
Pot size (cm)21
ΠοιότηταA1
ΠροέλευσηNL
Μονάδες?
Περιεχόμενα4
Αποθήκη?
Πακετάρισμα285

7,92

Ptbb2223 Arrangementen Hyacinthus

Αποστέλλονται σε 1 μέρες-α
Height19 cm.
Pot size (cm)19
ΠοιότηταA1
ΠροέλευσηNL
Μονάδες?
Περιεχόμενα4
Αποθήκη?
Πακετάρισμα285

5,96

Ptbb2224 Arrangementen Hyacinthus

Αποστέλλονται σε 1 μέρες-α
Height23 cm.
Pot size (cm)24
ΠοιότηταA1
ΠροέλευσηNL
Μονάδες?
Περιεχόμενα1
Αποθήκη?
Πακετάρισμα800

9,23

Ptbb2234 Arrangementen Hyacinthus

Αποστέλλονται σε 1 μέρες-α
Height20 cm.
Pot size (cm)17
ΠοιότηταA1
ΠροέλευσηNL
Μονάδες?
Περιεχόμενα6
Αποθήκη?
Πακετάρισμα285

5,29

Ptbb2235 Arrangementen Hyacinthus

Αποστέλλονται σε 1 μέρες-α
Height20 cm.
Pot size (cm)19
ΠοιότηταA1
ΠροέλευσηNL
Μονάδες?
Περιεχόμενα4
Αποθήκη?
Πακετάρισμα285

5,64

Ptbb2236 Arrangementen Hyacinthus

Αποστέλλονται σε 1 μέρες-α
Height20 cm.
Pot size (cm)17
ΠοιότηταA1
ΠροέλευσηNL
Μονάδες?
Περιεχόμενα6
Αποθήκη?
Πακετάρισμα285

6,16

Ptbb2241 Arrangementen Hyacinthus

Αποστέλλονται σε 1 μέρες-α
Height21 cm.
Pot size (cm)16
ΠοιότηταA1
ΠροέλευσηNL
Μονάδες?
Περιεχόμενα6
Αποθήκη?
Πακετάρισμα817

5,29

Ptbb2244 Arrangementen Hyacinthus

Αποστέλλονται σε 1 μέρες-α
Height20 cm.
Pot size (cm)21
ΠοιότηταA1
ΠροέλευσηNL
Μονάδες?
Περιεχόμενα3
Αποθήκη?
Πακετάρισμα338

6,16

Ptbb2260 Arrangementen Hyacinthus

Αποστέλλονται σε 1 μέρες-α
Height15 cm.
Pot size (cm)17
ΠοιότηταA1
ΠροέλευσηNL
Μονάδες?
Περιεχόμενα6
Αποθήκη?
Πακετάρισμα335

3,98

Ptbb2261 Arrangementen Hyacinthus

Αποστέλλονται σε 1 μέρες-α
Height20 cm.
Pot size (cm)13
ΠοιότηταA1
ΠροέλευσηNL
Μονάδες?
Περιεχόμενα6
Αποθήκη?
Πακετάρισμα817

4,32

Ptbb2267 Arrangementen Hyacinthus

Αποστέλλονται σε 1 μέρες-α
Height24 cm.
Pot size (cm)17
ΠοιότηταA1
ΠροέλευσηNL
Μονάδες?
Περιεχόμενα3
Αποθήκη?
Πακετάρισμα813

5,29

Ptbb2268 Arrangementen Hyacinthus

Αποστέλλονται σε 1 μέρες-α
Height16 cm.
Pot size (cm)26
ΠοιότηταA1
ΠροέλευσηNL
Μονάδες?
Περιεχόμενα5
Αποθήκη?
Πακετάρισμα335

5,29

Ptbb2281 Arrangementen Hyacinthus

Αποστέλλονται σε 1 μέρες-α
Height26 cm.
Pot size (cm)19
ΠοιότηταA1
ΠροέλευσηNL
Μονάδες?
Περιεχόμενα5
Αποθήκη?
Πακετάρισμα285

6,61

Ptbb2283 Arrangementen Hyacinthus

Αποστέλλονται σε 1 μέρες-α
Height18 cm.
Pot size (cm)18
ΠοιότηταA1
ΠροέλευσηNL
Μονάδες?
Περιεχόμενα2
Αποθήκη?
Πακετάρισμα402

6,42

Ptbb2291 Arrangementen Hyacinthus

Αποστέλλονται σε 1 μέρες-α
Height21 cm.
Pot size (cm)16
ΠοιότηταA1
ΠροέλευσηNL
Μονάδες?
Περιεχόμενα3
Αποθήκη?
Πακετάρισμα813

6,61

Ptbb2292 Arrangementen Hyacinthus

Αποστέλλονται σε 1 μέρες-α
Height18 cm.
Pot size (cm)17
ΠοιότηταA1
ΠροέλευσηNL
Μονάδες?
Περιεχόμενα6
Αποθήκη?
Πακετάρισμα285

7,27

Ptbb2294 Arrangementen Hyacinthus

Αποστέλλονται σε 1 μέρες-α
Pot size (cm)19
ΠοιότηταA1
ΠροέλευσηNL
Μονάδες?
Περιεχόμενα3
Αποθήκη?
Πακετάρισμα335

7,14

Ptbb2296 Arrangementen Hyacinthus

Αποστέλλονται σε 1 μέρες-α
Height21 cm.
Pot size (cm)19
ΠοιότηταA1
ΠροέλευσηNL
Μονάδες?
Περιεχόμενα3
Αποθήκη?
Πακετάρισμα335

7,92

Pthx2102 Arrangementen Hyacinthus

Αποστέλλονται σε 1 μέρες-α
Pot size (cm)24
ΠοιότηταA1
ΠροέλευσηNL
Μονάδες?
Περιεχόμενα2
Αποθήκη?
Πακετάρισμα335

7,92

Pthx2105 Arrangementen Hyacinthus

Αποστέλλονται σε 1 μέρες-α
Height35 cm.
Pot size (cm)14
ΠοιότηταA1
ΠροέλευσηNL
Μονάδες?
Περιεχόμενα6
Αποθήκη?
Πακετάρισμα813

6,61

Pthx2110 Arrangementen Hyacinthus

Αποστέλλονται σε 1 μέρες-α
Height20 cm.
Pot size (cm)40
Transport height40 cm.
ΠοιότηταA1
ΠροέλευσηNL
Μονάδες?
Περιεχόμενα1
Αποθήκη?
Πακετάρισμα800

10,54

Pthx2112 Arrangementen Hyacinthus

Αποστέλλονται σε 1 μέρες-α
Height24 cm.
Pot size (cm)30
Transport height30 cm.
ΠοιότηταA1
ΠροέλευσηNL
Μονάδες?
Περιεχόμενα1
Αποθήκη?
Πακετάρισμα800

9,23

Pthx2113 Arrangementen Hyacinthus

Αποστέλλονται σε 1 μέρες-α
Height37 cm.
Pot size (cm)35
ΠοιότηταA1
ΠροέλευσηNL
Μονάδες?
Περιεχόμενα1
Αποθήκη?
Πακετάρισμα800

10,54

Pthx2114 Arrangementen Hyacinthus

Αποστέλλονται σε 1 μέρες-α
Height26 cm.
Pot size (cm)29
ΠοιότηταA1
ΠροέλευσηNL
Μονάδες?
Περιεχόμενα1
Αποθήκη?
Πακετάρισμα800

9,90

Pthx2115 Arrangementen Hyacinthus

Αποστέλλονται σε 1 μέρες-α
Height16 cm.
Pot size (cm)20
Transport height20 cm.
ΠοιότηταA1
ΠροέλευσηNL
Μονάδες?
Περιεχόμενα1
Αποθήκη?
Πακετάρισμα800

6,61

Pthx2116 Arrangementen Hyacinthus

Αποστέλλονται σε 1 μέρες-α
Height18 cm.
Pot size (cm)30
Transport height30 cm.
ΠοιότηταA1
ΠροέλευσηNL
Μονάδες?
Περιεχόμενα1
Αποθήκη?
Πακετάρισμα800

8,52

Pthx2117 Arrangementen Hyacinthus

Αποστέλλονται σε 1 μέρες-α
Height26 cm.
Pot size (cm)23
ΠοιότηταA1
ΠροέλευσηNL
Μονάδες?
Περιεχόμενα1
Αποθήκη?
Πακετάρισμα800

7,27

Pthx2120 Arrangementen Hyacinthus

Αποστέλλονται σε 1 μέρες-α
Height19 cm.
Pot size (cm)30
Transport height30 cm.
ΠοιότηταA1
ΠροέλευσηNL
Μονάδες?
Περιεχόμενα1
Αποθήκη?
Πακετάρισμα800

7,92

Pthx2124 Arrangementen Hyacinthus

Αποστέλλονται σε 1 μέρες-α
Height35 cm.
Pot size (cm)30
Transport height30 cm.
ΠοιότηταA1
ΠροέλευσηNL
Μονάδες?
Περιεχόμενα1
Αποθήκη?
Πακετάρισμα800

10,54

Ptkb9503 Arrangementen Planten In Schaal

Αποστέλλονται σε 1 μέρες-α
Height33 cm.
Pot size (cm)15
ΠοιότηταA1
ΠροέλευσηNL
Μονάδες?
Περιεχόμενα3
Αποθήκη?
Πακετάρισμα813

6,16

Ptkb9530 Arrangementen Planten In Schaal

Αποστέλλονται σε 1 μέρες-α
Height16 cm.
Pot size (cm)28
ΠοιότηταA1
ΠροέλευσηNL
Μονάδες?
Περιεχόμενα1
Αποθήκη?
Πακετάρισμα800

7,47

Ptkb9545 Arrangementen Planten In Schaal

Αποστέλλονται σε 1 μέρες-α
Height35 cm.
Pot size (cm)20
Transport height20 cm.
ΠοιότηταA1
ΠροέλευσηNL
Μονάδες?
Περιεχόμενα3
Αποθήκη?
Πακετάρισμα814

10,54

Ptkb9565 Arrangementen Planten In Schaal

Αποστέλλονται σε 1 μέρες-α
Height40 cm.
Pot size (cm)13
ΠοιότηταA1
ΠροέλευσηNL
Μονάδες?
Περιεχόμενα6
Αποθήκη?
Πακετάρισμα817

6,61

Ptkb9572 Arrangementen Planten In Schaal

Αποστέλλονται σε 1 μέρες-α
Height21 cm.
Pot size (cm)16
ΠοιότηταA1
ΠροέλευσηNL
Μονάδες?
Περιεχόμενα5
Αποθήκη?
Πακετάρισμα338

5,96

Ptkb9575 Arrangementen Planten In Schaal

Αποστέλλονται σε 1 μέρες-α
Height40 cm.
Pot size (cm)24
ΠοιότηταA1
ΠροέλευσηNL
Μονάδες?
Περιεχόμενα2
Αποθήκη?
Πακετάρισμα402

10,54

Ptkb9650 Arrangementen Planten In Schaal

Αποστέλλονται σε 1 μέρες-α
Height38 cm.
Pot size (cm)15
ΠοιότηταA1
ΠροέλευσηNL
Μονάδες?
Περιεχόμενα3
Αποθήκη?
Πακετάρισμα813

6,61

Ptkg2401 Arrangementen Planten In Schaal

Αποστέλλονται σε 1 μέρες-α
Height20 cm.
Pot size (cm)19
ΠοιότηταA1
ΠροέλευσηNL
Μονάδες?
Περιεχόμενα5
Αποθήκη?
Πακετάρισμα285

6,61

Ptkg2402 Arrangementen Planten In Schaal

Αποστέλλονται σε 1 μέρες-α
Height20 cm.
Pot size (cm)19
ΠοιότηταA1
ΠροέλευσηNL
Μονάδες?
Περιεχόμενα5
Αποθήκη?
Πακετάρισμα285

6,61

Ptkg2410 Arrangementen Planten In Schaal

Αποστέλλονται σε 1 μέρες-α
Height14 cm.
Pot size (cm)15
ΠοιότηταA1
ΠροέλευσηNL
Μονάδες?
Περιεχόμενα5
Αποθήκη?
Πακετάρισμα338

5,29

Ptkg2411 Arrangementen Planten In Schaal

Αποστέλλονται σε 1 μέρες-α
Height14 cm.
Pot size (cm)15
ΠοιότηταA1
ΠροέλευσηNL
Μονάδες?
Περιεχόμενα5
Αποθήκη?
Πακετάρισμα338

5,29

Ptkg2428 Arrangementen Planten In Schaal

Αποστέλλονται σε 1 μέρες-α
Height15 cm.
Pot size (cm)15
ΠοιότηταA1
ΠροέλευσηNL
Μονάδες?
Περιεχόμενα6
Αποθήκη?
Πακετάρισμα338

5,29

Ptkg2429 Arrangementen Planten In Schaal

Αποστέλλονται σε 1 μέρες-α
Height15 cm.
Pot size (cm)15
ΠοιότηταA1
ΠροέλευσηNL
Μονάδες?
Περιεχόμενα6
Αποθήκη?
Πακετάρισμα338

5,29

Ptkg2445 Arrangementen Planten In Schaal

Αποστέλλονται σε 1 μέρες-α
Pot size (cm)19
ΠοιότηταA1
ΠροέλευσηNL
Μονάδες?
Περιεχόμενα4
Αποθήκη?
Πακετάρισμα817

5,64

Ptkg2475 Arrangementen Planten In Schaal

Αποστέλλονται σε 1 μέρες-α
Height29 cm.
Pot size (cm)19
ΠοιότηταA1
ΠροέλευσηNL
Μονάδες?
Περιεχόμενα3
Αποθήκη?
Πακετάρισμα335

9,23

Ptkgk6302 Arrangementen Kalanchoe

Αποστέλλονται σε 1 μέρες-α
Height16 cm.
Pot size (cm)17
ΠοιότηταA1
ΠροέλευσηNL
Μονάδες?
Περιεχόμενα4
Αποθήκη?
Πακετάρισμα338

6,61

Ptkgk6308 Arrangementen Kalanchoe

Αποστέλλονται σε 1 μέρες-α
Height14 cm.
Pot size (cm)20
Transport height20 cm.
ΠοιότηταA1
ΠροέλευσηNL
Μονάδες?
Περιεχόμενα3
Αποθήκη?
Πακετάρισμα338

6,61

Ptkgk6311 Arrangementen Kalanchoe

Αποστέλλονται σε 1 μέρες-α
Height25 cm.
Pot size (cm)17
ΠοιότηταA1
ΠροέλευσηNL
Μονάδες?
Περιεχόμενα5
Αποθήκη?
Πακετάρισμα338

7,92

Ptkgk6314 Arrangementen Kalanchoe

Αποστέλλονται σε 1 μέρες-α
Height16 cm.
Pot size (cm)15
ΠοιότηταA1
ΠροέλευσηNL
Μονάδες?
Περιεχόμενα5
Αποθήκη?
Πακετάρισμα338

5,77

Ptkgk6316 Arrangementen Kalanchoe

Αποστέλλονται σε 1 μέρες-α
Height20 cm.
Pot size (cm)17
ΠοιότηταA1
ΠροέλευσηNL
Μονάδες?
Περιεχόμενα6
Αποθήκη?
Πακετάρισμα285

7,92

Ptkgk6325 Arrangementen Kalanchoe

Αποστέλλονται σε 1 μέρες-α
Height19 cm.
Pot size (cm)16
ΠοιότηταA1
ΠροέλευσηNL
Μονάδες?
Περιεχόμενα6
Αποθήκη?
Πακετάρισμα817

6,16

Ptkgk6326 Arrangementen Kalanchoe

Αποστέλλονται σε 1 μέρες-α
Height19 cm.
Pot size (cm)16
ΠοιότηταA1
ΠροέλευσηNL
Μονάδες?
Περιεχόμενα6
Αποθήκη?
Πακετάρισμα817

6,16

Ptkgk6334 Arrangementen Kalanchoe

Αποστέλλονται σε 1 μέρες-α
Height26 cm.
Pot size (cm)23
ΠοιότηταA1
ΠροέλευσηNL
Μονάδες?
Περιεχόμενα2
Αποθήκη?
Πακετάρισμα814

8,52

;