130 προϊόντα σε Plants import.Φίλτρο για: › Επαναφόρα φίλτρων

ΦΊΛΤΡΟ

Φίλτρο σε ύψος

Φίλτρο σε μέγεθος δοχείου

Χρώμα

Ταξινόμηση κατά:

Adenanthos Chris-tal Pyramid

Αποστέλλονται σε 2 μέρες-α
Height45 cm.
Nr of plants/pot1
PlantvormPYRAMIDE
Pot size (cm)13
Μονάδες?
Περιεχόμενα6
Αποθήκη?
Πακετάρισμα236

-,--

Adenanthos Chris-tal Pyramid

Αποστέλλονται σε 2 μέρες-α
Height50 cm.
Nr of plants/pot1
PlantvormPYRAMIDE
Pot size (cm)14
Μονάδες?
Περιεχόμενα6
Αποθήκη?
Πακετάρισμα236

-,--

Adenanthos Chris-tal Pyramid

Αποστέλλονται σε 2 μέρες-α
Height100 cm.
Nr of plants/pot1
PlantvormPYRAMIDE
Pot size (cm)19
Μονάδες?
Περιεχόμενα1
Αποθήκη?
Πακετάρισμα800

-,--

Agave Victoriae Reginae

Αποστέλλονται σε 2 μέρες-α
Height17 cm.
Pot size (cm)12
Μονάδες?
Περιεχόμενα6
Αποθήκη?
Πακετάρισμα206

-,--

Anigozanthos Red

Αποστέλλονται σε 2 μέρες-α
Height40 cm.
Pot size (cm)17
Μονάδες?
Περιεχόμενα4
Αποθήκη?
Πακετάρισμα404

-,--

Boronia Crenulata Bush

Αποστέλλονται σε 2 μέρες-α
Height30 cm.
PlantvormStruikvorm
Pot size (cm)14
Μονάδες?
Περιεχόμενα6
Αποθήκη?
Πακετάρισμα496

-,--

Boronia Crenulata Stem

Αποστέλλονται σε 2 μέρες-α
Height20 cm.
Pot size (cm)8/8,5
Μονάδες?
Περιεχόμενα12
Αποθήκη?
Πακετάρισμα212

-,--

Boronia Heterophylla Bush

Αποστέλλονται σε 2 μέρες-α
BloemkleurPAARS
Height50 cm.
Nr of plants/pot1
PlantvormStruikvorm
Pot size (cm)15
Ripeness2
ΧρώμαPink
Μονάδες?
Περιεχόμενα6
Αποθήκη?
Πακετάρισμα496

-,--

Bougainvillea Alexandra Pyramid

Αποστέλλονται σε 2 μέρες-α
Height80 cm.
PlantvormPYRAMIDE
Pot size (cm)17
Ripeness2
ΧρώμαPurple
Μονάδες?
Περιεχόμενα3
Αποθήκη?
Πακετάρισμα403

-,--

Bougainvillea Alexandra Sphere On Stem

Αποστέλλονται σε 2 μέρες-α
Height120 cm.
PlantvormBOL OP STAM
Pot size (cm)27
Ripeness2
ΧρώμαPurple
Μονάδες?
Περιεχόμενα1
Αποθήκη?
Πακετάρισμα800

-,--

Bougainvillea Sabina Double Stem Bonsai Type

Αποστέλλονται σε 2 μέρες-α
Height40 cm.
Pot size (cm)18
Ripeness2
ΧρώμαPurple
Μονάδες?
Περιεχόμενα1
Αποθήκη?
Πακετάρισμα800

-,--

Bougainvillea Sabina Stem

Αποστέλλονται σε 2 μέρες-α
Height50 cm.
PlantvormOP STAM
Pot size (cm)14
Ripeness1-2
ΧρώμαPurple
Μονάδες?
Περιεχόμενα6
Αποθήκη?
Πακετάρισμα496

-,--

Cactus Mixtray

Αποστέλλονται σε 2 μέρες-α
Height15 cm.
Pot size (cm)11
Transport height20 cm.
Μονάδες?
Περιεχόμενα8
Αποθήκη?
Πακετάρισμα208

-,--

Cactus Mixtray

Αποστέλλονται σε 2 μέρες-α
Height12 cm.
Pot size (cm)7
Transport height20 cm.
Μονάδες?
Περιεχόμενα12
Αποθήκη?
Πακετάρισμα446

-,--

Cactus Mixtray

Αποστέλλονται σε 2 μέρες-α
Height20 cm.
Pot size (cm)8/8,5
Transport height20 cm.
Μονάδες?
Περιεχόμενα16
Αποθήκη?
Πακετάρισμα216

-,--

Callistemon Captain Cook Stem

Αποστέλλονται σε 2 μέρες-α
Height95 cm.
PlantvormOP STAM
Pot size (cm)19
Ripeness1
ΧρώμαRed
Μονάδες?
Περιεχόμενα3
Αποθήκη?
Πακετάρισμα483

-,--

Camellia Japonica

Αποστέλλονται σε 2 μέρες-α
Height35 cm.
Nr. flower/pot10
PlantvormStruikvorm
Pot size (cm)12
ΧρώμαRed
Μονάδες?
Περιεχόμενα10
Αποθήκη?
Πακετάρισμα490

-,--

Camellia Japonica

Αποστέλλονται σε 2 μέρες-α
Height40 cm.
Nr. flower/pot10
PlantvormStruikvorm
Pot size (cm)13
ΧρώμαRed
Μονάδες?
Περιεχόμενα8
Αποθήκη?
Πακετάρισμα408

-,--

Camellia Japonica Bush

Αποστέλλονται σε 2 μέρες-α
Height45 cm.
Nr. flower/pot15
PlantvormStruikvorm
Pot size (cm)15
ΧρώμαRed
Μονάδες?
Περιεχόμενα6
Αποθήκη?
Πακετάρισμα496

-,--

Citrus Calamondin Bush

Αποστέλλονται σε 2 μέρες-α
Height50 cm.
PlantvormStruikvorm
Pot size (cm)19
ΧρώμαOrange
Μονάδες?
Περιεχόμενα2
Αποθήκη?
Πακετάρισμα232

-,--

Citrus Calamondin Stem

Αποστέλλονται σε 2 μέρες-α
Height50 cm.
PlantvormOP STAM
Pot size (cm)14
ΧρώμαOrange
Μονάδες?
Περιεχόμενα4
Αποθήκη?
Πακετάρισμα234

-,--

Citrus Calamondin Stem

Αποστέλλονται σε 2 μέρες-α
Height40 cm.
PlantvormOP STAM
Pot size (cm)15
ΧρώμαOrange
Μονάδες?
Περιεχόμενα6
Αποθήκη?
Πακετάρισμα496

-,--

Citrus Calamondin Stem

Αποστέλλονται σε 2 μέρες-α
Height75 cm.
PlantvormOP STAM
Pot size (cm)18
ΧρώμαOrange
Μονάδες?
Περιεχόμενα1
Αποθήκη?
Πακετάρισμα800

-,--

Citrus Calamondin Stem

Αποστέλλονται σε 2 μέρες-α
Height75 cm.
PlantvormOP STAM
Pot size (cm)20
ΧρώμαOrange
Μονάδες?
Περιεχόμενα1
Αποθήκη?
Πακετάρισμα800

-,--

Citrus Calamondin Trellis

Αποστέλλονται σε 2 μέρες-α
Height35 cm.
Pot size (cm)12
ΧρώμαOrange
Μονάδες?
Περιεχόμενα9
Αποθήκη?
Πακετάρισμα409

-,--

Citrus Calamondin Trellis

Αποστέλλονται σε 2 μέρες-α
Height40 cm.
Pot size (cm)14
ΧρώμαOrange
Μονάδες?
Περιεχόμενα6
Αποθήκη?
Πακετάρισμα496

-,--

Citrus Calamondin Trellis

Αποστέλλονται σε 2 μέρες-α
Height40 cm.
Pot size (cm)15
ΧρώμαOrange
Μονάδες?
Περιεχόμενα6
Αποθήκη?
Πακετάρισμα496

-,--

Citrus Kucle Stem

Αποστέλλονται σε 2 μέρες-α
Height80 cm.
PlantvormOP STAM
Pot size (cm)21
ΧρώμαOrange
Μονάδες?
Περιεχόμενα1
Αποθήκη?
Πακετάρισμα800

-,--

Convolvulus Cneorum

Αποστέλλονται σε 2 μέρες-α
Height30 cm.
Pot size (cm)11
ΧρώμαWhite
Μονάδες?
Περιεχόμενα6
Αποθήκη?
Πακετάρισμα236

-,--

Convolvulus Cneorum

Αποστέλλονται σε 2 μέρες-α
Height30 cm.
Pot size (cm)11
ΧρώμαWhite
Μονάδες?
Περιεχόμενα6
Αποθήκη?
Πακετάρισμα236

-,--

Convolvulus Cneorum

Αποστέλλονται σε 2 μέρες-α
Height30 cm.
Pot size (cm)12
ΧρώμαWhite
Μονάδες?
Περιεχόμενα6
Αποθήκη?
Πακετάρισμα999

-,--

Convolvulus Cneorum Bush

Αποστέλλονται σε 2 μέρες-α
Height40 cm.
Pot size (cm)19
ΧρώμαWhite
Μονάδες?
Περιεχόμενα4
Αποθήκη?
Πακετάρισμα256

-,--

Convolvulus Cneorum Bush

Αποστέλλονται σε 2 μέρες-α
Height40 cm.
Pot size (cm)19
ΧρώμαWhite
Μονάδες?
Περιεχόμενα4
Αποθήκη?
Πακετάρισμα256

-,--

Convolvulus Cneorum Bush

Αποστέλλονται σε 2 μέρες-α
Height40 cm.
Pot size (cm)19
ΧρώμαWhite
Μονάδες?
Περιεχόμενα4
Αποθήκη?
Πακετάρισμα256

-,--

Convolvulus Cneorum Bush

Αποστέλλονται σε 2 μέρες-α
Height40 cm.
Pot size (cm)19
ΧρώμαWhite
Μονάδες?
Περιεχόμενα1
Αποθήκη?
Πακετάρισμα800

-,--

Convolvulus Cneorum Bush

Αποστέλλονται σε 2 μέρες-α
Height40 cm.
Pot size (cm)22
ΧρώμαWhite
Μονάδες?
Περιεχόμενα1
Αποθήκη?
Πακετάρισμα800

-,--

Cordyline Australis Green Star

Αποστέλλονται σε 2 μέρες-α
Height80 cm.
Nr of plants/pot1
Pot size (cm)19
Μονάδες?
Περιεχόμενα3
Αποθήκη?
Πακετάρισμα483

-,--

Cordyline Australis Red Star

Αποστέλλονται σε 2 μέρες-α
Height70 cm.
Nr of plants/pot1
Pot size (cm)19
Thickness1
Μονάδες?
Περιεχόμενα1
Αποθήκη?
Πακετάρισμα800

-,--

Crassula Hobbit

Αποστέλλονται σε 2 μέρες-α
Height45 cm.
Pot size (cm)25
Transport height50 cm.
Μονάδες?
Περιεχόμενα1
Αποθήκη?
Πακετάρισμα800

-,--

Crassula Marnieriana Hottentot

Αποστέλλονται σε 2 μέρες-α
Height20 cm.
Pot size (cm)13
Μονάδες?
Περιεχόμενα4
Αποθήκη?
Πακετάρισμα204

-,--

Crassula Minor

Αποστέλλονται σε 2 μέρες-α
Height40 cm.
Pot size (cm)25
Transport height50 cm.
Μονάδες?
Περιεχόμενα1
Αποθήκη?
Πακετάρισμα800

-,--

Crassula Ovata

Αποστέλλονται σε 2 μέρες-α
Height45 cm.
Pot size (cm)25
Transport height50 cm.
Μονάδες?
Περιεχόμενα1
Αποθήκη?
Πακετάρισμα800

-,--

Crassula Rogersii

Αποστέλλονται σε 2 μέρες-α
Height30 cm.
Pot size (cm)14
Transport height30 cm.
Μονάδες?
Περιεχόμενα4
Αποθήκη?
Πακετάρισμα204

-,--

Cupressus Totem

Αποστέλλονται σε 2 μέρες-α
Height135 cm.
Pot size (cm)19
Μονάδες?
Περιεχόμενα1
Αποθήκη?
Πακετάρισμα800

-,--

Cycas Revoluta

Αποστέλλονται σε 2 μέρες-α
Height25 cm.
Nr leaves> 3
PlantvormStandaard
Pot size (cm)7
Μονάδες?
Περιεχόμενα20
Αποθήκη?
Πακετάρισμα220

-,--

Cytisus Racemosus Bush

Αποστέλλονται σε 2 μέρες-α
Height30 cm.
Pot size (cm)14
ΧρώμαYellow
Μονάδες?
Περιεχόμενα6
Αποθήκη?
Πακετάρισμα236

-,--

Cytisus Racemosus Bush

Αποστέλλονται σε 2 μέρες-α
Height40 cm.
Pot size (cm)17
ΧρώμαYellow
Μονάδες?
Περιεχόμενα4
Αποθήκη?
Πακετάρισμα404

-,--

Cytisus Racemosus Bush

Αποστέλλονται σε 2 μέρες-α
Height55 cm.
Pot size (cm)17
ΧρώμαYellow
Μονάδες?
Περιεχόμενα3
Αποθήκη?
Πακετάρισμα403

-,--

Dracaena Draco Top cutting

Αποστέλλονται σε 2 μέρες-α
Height65 cm.
Nr heads highest trunkHOOGSTE STAM 1 KOP
Nr of plants/pot1
PlantvormKOPSTEK
Pot size (cm)18
Μονάδες?
Περιεχόμενα3
Αποθήκη?
Πακετάρισμα483

-,--

Echinocactus Grusonii

Αποστέλλονται σε 2 μέρες-α
Height27 cm.
Pot size (cm)27
Μονάδες?
Περιεχόμενα1
Αποθήκη?
Πακετάρισμα800

-,--

Echinocactus Grusonii Multibol

Αποστέλλονται σε 2 μέρες-α
Height35 cm.
Pot size (cm)27
Μονάδες?
Περιεχόμενα1
Αποθήκη?
Πακετάρισμα800

-,--

Eremophila Nivea Bush

Αποστέλλονται σε 2 μέρες-α
BloemkleurPAARS
Height45 cm.
PlantvormStruikvorm
Pot size (cm)17
Μονάδες?
Περιεχόμενα4
Αποθήκη?
Πακετάρισμα404

-,--

Eremophila Nivea Bush

Αποστέλλονται σε 2 μέρες-α
BloemkleurPAARS
Height50 cm.
Nr of plants/pot3
PlantvormStruikvorm
Pot size (cm)17
Μονάδες?
Περιεχόμενα6
Αποθήκη?
Πακετάρισμα306

-,--

Eucalyptus Gunnii Bush

Αποστέλλονται σε 2 μέρες-α
Height35 cm.
Pot size (cm)14
Μονάδες?
Περιεχόμενα6
Αποθήκη?
Πακετάρισμα406

-,--

Eucalyptus Gunnii Bush

Αποστέλλονται σε 2 μέρες-α
Height100 cm.
Pot size (cm)30
Μονάδες?
Περιεχόμενα1
Αποθήκη?
Πακετάρισμα800

-,--

Euphorbia Eritrea

Αποστέλλονται σε 2 μέρες-α
Height55 cm.
Nr of plants/pot1
Pot size (cm)17
Μονάδες?
Περιεχόμενα4
Αποθήκη?
Πακετάρισμα404

-,--

Euphorbia Eritrea

Αποστέλλονται σε 2 μέρες-α
Height55 cm.
Nr of plants/pot1
Pot size (cm)17
Μονάδες?
Περιεχόμενα6
Αποθήκη?
Πακετάρισμα306

-,--

Euphorbia Eritrea

Αποστέλλονται σε 2 μέρες-α
Height65 cm.
Nr of plants/pot1
Pot size (cm)19
Μονάδες?
Περιεχόμενα3
Αποθήκη?
Πακετάρισμα348

-,--

Euphorbia Eritrea

Αποστέλλονται σε 2 μέρες-α
Height70 cm.
Nr of plants/pot1
Pot size (cm)19
Μονάδες?
Περιεχόμενα4
Αποθήκη?
Πακετάρισμα348

-,--

Euphorbia Eritrea

Αποστέλλονται σε 2 μέρες-α
Height85 cm.
Nr of plants/pot1
Pot size (cm)21
Μονάδες?
Περιεχόμενα3
Αποθήκη?
Πακετάρισμα352

-,--

Euphorbia Eritrea 110 Cm

Αποστέλλονται σε 2 μέρες-α
Height110 cm.
Nr of plants/pot1
Pot size (cm)19
Μονάδες?
Περιεχόμενα3
Αποθήκη?
Πακετάρισμα352

-,--

Grevillea Juniperina Bush

Αποστέλλονται σε 2 μέρες-α
Height55 cm.
PlantvormStruikvorm
Pot size (cm)22
Μονάδες?
Περιεχόμενα1
Αποθήκη?
Πακετάρισμα800

-,--

Grevillea Rondeau Bush

Αποστέλλονται σε 2 μέρες-α
Height40 cm.
PlantvormStruikvorm
Pot size (cm)19
Μονάδες?
Περιεχόμενα1
Αποθήκη?
Πακετάρισμα800

-,--

Herbs Mixed Bush

Αποστέλλονται σε 2 μέρες-α
Height25 cm.
Pot size (cm)14
Μονάδες?
Περιεχόμενα8
Αποθήκη?
Πακετάρισμα408

-,--

Jasminum Polyanthum Pyramid

Αποστέλλονται σε 2 μέρες-α
Height45 cm.
Nr. flower/pot20
PlantvormPYRAMIDE
Pot size (cm)14
Ripeness1
ΧρώμαWhite
Μονάδες?
Περιεχόμενα6
Αποθήκη?
Πακετάρισμα496

-,--

Jasminum Polyanthum Pyramid

Αποστέλλονται σε 2 μέρες-α
Height50 cm.
Nr. flower/pot25
PlantvormPYRAMIDE
Pot size (cm)14
Ripeness1-5
ΧρώμαWhite
Μονάδες?
Περιεχόμενα6
Αποθήκη?
Πακετάρισμα496

-,--

Jasminum Polyanthum Pyramid

Αποστέλλονται σε 2 μέρες-α
Height60 cm.
Nr. flower/pot20
PlantvormPYRAMIDE
Pot size (cm)17
Ripeness1
ΧρώμαWhite
Μονάδες?
Περιεχόμενα4
Αποθήκη?
Πακετάρισμα404

-,--

Jasminum Polyanthum Pyramid

Αποστέλλονται σε 2 μέρες-α
Height70 cm.
Nr. flower/pot20
PlantvormPYRAMIDE
Pot size (cm)19
Ripeness1-2
ΧρώμαWhite
Μονάδες?
Περιεχόμενα1
Αποθήκη?
Πακετάρισμα800

-,--

Jasminum Polyanthum Pyramid

Αποστέλλονται σε 2 μέρες-α
Height75 cm.
Nr. flower/pot30
PlantvormPYRAMIDE
Pot size (cm)19
Ripeness1
ΧρώμαWhite
Μονάδες?
Περιεχόμενα1
Αποθήκη?
Πακετάρισμα800

-,--

Jasminum Polyanthum Trellis

Αποστέλλονται σε 2 μέρες-α
Height65 cm.
Nr. flower/pot20
Pot size (cm)19
Ripeness1-2
ΧρώμαWhite
Μονάδες?
Περιεχόμενα1
Αποθήκη?
Πακετάρισμα800

-,--

Laurus Nobilis Bio

Αποστέλλονται σε 2 μέρες-α
Height30 cm.
PlantvormStruikvorm
Pot size (cm)9/9,5
Μονάδες?
Περιεχόμενα12
Αποθήκη?
Πακετάρισμα244

-,--

Laurus Nobilis Bush

Αποστέλλονται σε 2 μέρες-α
Height35 cm.
Plant diamtr15 cm.
PlantvormStruikvorm
Pot size (cm)14
Μονάδες?
Περιεχόμενα8
Αποθήκη?
Πακετάρισμα408

-,--

Laurus Nobilis Bush

Αποστέλλονται σε 2 μέρες-α
Height60 cm.
Plant diamtr20 cm.
PlantvormStruikvorm
Pot size (cm)18
Μονάδες?
Περιεχόμενα3
Αποθήκη?
Πακετάρισμα483

-,--

Laurus Nobilis Stem 1/4

Αποστέλλονται σε 2 μέρες-α
Height85 cm.
Plant diamtr35 cm.
PlantvormBOL OP STAM
Pot size (cm)23
Μονάδες?
Περιεχόμενα1
Αποθήκη?
Πακετάρισμα800

-,--

Laurus Nobilis Twiststem

Αποστέλλονται σε 2 μέρες-α
Height65 cm.
Plant diamtr25 cm.
PlantvormGEVLOCHTEN STAM
Pot size (cm)17
Μονάδες?
Περιεχόμενα4
Αποθήκη?
Πακετάρισμα404

-,--

Laurus Nobilis Twiststem

Αποστέλλονται σε 2 μέρες-α
Height100 cm.
PlantvormGEVLOCHTEN STAM
Pot size (cm)23
Μονάδες?
Περιεχόμενα1
Αποθήκη?
Πακετάρισμα800

-,--

Laurus Twiststem Incl Luxe Black Ceramic Decopot

Αποστέλλονται σε 2 μέρες-α
Height65 cm.
Plant diamtr25 cm.
PlantvormGEVLOCHTEN STAM
Pot size (cm)18
Μονάδες?
Περιεχόμενα2
Αποθήκη?
Πακετάρισμα999

-,--

Lavandula Angustifolia Bush

Αποστέλλονται σε 2 μέρες-α
Height20 cm.
Pot size (cm)14
Ripeness1
ΧρώμαPurple
Μονάδες?
Περιεχόμενα8
Αποθήκη?
Πακετάρισμα408

-,--

Leptospermum Op Stem Red

Αποστέλλονται σε 2 μέρες-α
BloemkleurROOD
Height30 cm.
PlantvormBOL OP STAM
Pot size (cm)12
ΧρώμαWhite
Μονάδες?
Περιεχόμενα10
Αποθήκη?
Πακετάρισμα490

-,--

Leptospermum Scoparium Bush

Αποστέλλονται σε 2 μέρες-α
Height35 cm.
PlantvormStruikvorm
Pot size (cm)14
ΧρώμαWhite
Μονάδες?
Περιεχόμενα7
Αποθήκη?
Πακετάρισμα407

-,--

Leptospermum Scoparium Bush Mixed

Αποστέλλονται σε 2 μέρες-α
BloemkleurDIVERS KLEUREN
Height40 cm.
PlantvormStruikvorm
Pot size (cm)19
ΧρώμαWhite
Μονάδες?
Περιεχόμενα3
Αποθήκη?
Πακετάρισμα483

-,--

Mediteraanse Mixed Myrte, Lepto, Snowflake

Αποστέλλονται σε 2 μέρες-α
BloemkleurROOD
Height30 cm.
PlantvormBOL OP STAM
Pot size (cm)12
Μονάδες?
Περιεχόμενα6
Αποθήκη?
Πακετάρισμα206

-,--

Myrsine Africana Stem

Αποστέλλονται σε 2 μέρες-α
Height30 cm.
Pot size (cm)12
Μονάδες?
Περιεχόμενα10
Αποθήκη?
Πακετάρισμα490

-,--

Myrsine Africana Stem

Αποστέλλονται σε 2 μέρες-α
Height45 cm.
Nr of plants/pot1
PlantvormOP STAM
Pot size (cm)15
Μονάδες?
Περιεχόμενα6
Αποθήκη?
Πακετάρισμα496

-,--

Myrsine Africana Stem

Αποστέλλονται σε 2 μέρες-α
Height20 cm.
PlantvormOP STAM
Pot size (cm)8/8,5
Μονάδες?
Περιεχόμενα12
Αποθήκη?
Πακετάρισμα212

-,--

Myrsine Africana Stem

Αποστέλλονται σε 2 μέρες-α
Height25 cm.
Nr of plants/pot1
PlantvormOP STAM
Pot size (cm)8/8,5
Μονάδες?
Περιεχόμενα12
Αποθήκη?
Πακετάρισμα212

-,--

Myrtus Communis Bush

Αποστέλλονται σε 2 μέρες-α
Height40 cm.
PlantvormStruikvorm
Pot size (cm)17
ΧρώμαWhite
Μονάδες?
Περιεχόμενα4
Αποθήκη?
Πακετάρισμα404

-,--

Myrtus Communis Lollipop

Αποστέλλονται σε 2 μέρες-α
Height35 cm.
PlantvormBOL OP STAM
Pot size (cm)12
ΧρώμαWhite
Μονάδες?
Περιεχόμενα10
Αποθήκη?
Πακετάρισμα490

-,--

Myrtus Communis Pon Pon

Αποστέλλονται σε 2 μέρες-α
Height35 cm.
Pot size (cm)12
PotmateriaalPLASTIC
ΧρώμαWhite
Μονάδες?
Περιεχόμενα10
Αποθήκη?
Πακετάρισμα490

-,--

Myrtus Communis Pyramid

Αποστέλλονται σε 2 μέρες-α
Height30 cm.
Pot size (cm)12
ΧρώμαWhite
Μονάδες?
Περιεχόμενα10
Αποθήκη?
Πακετάρισμα490

-,--

Myrtus Communis Stem

Αποστέλλονται σε 2 μέρες-α
Height30 cm.
PlantvormBOL OP STAM
Pot size (cm)12
ΧρώμαWhite
Μονάδες?
Περιεχόμενα10
Αποθήκη?
Πακετάρισμα490

-,--

Myrtus Communis Stem

Αποστέλλονται σε 2 μέρες-α
Height30 cm.
PlantvormBOL OP STAM
Pot size (cm)12
ΧρώμαWhite
Μονάδες?
Περιεχόμενα10
Αποθήκη?
Πακετάρισμα490

-,--

Myrtus Communis Stem

Αποστέλλονται σε 2 μέρες-α
Height30 cm.
PlantvormBOL OP STAM
Pot size (cm)12
ΧρώμαWhite
Μονάδες?
Περιεχόμενα6
Αποθήκη?
Πακετάρισμα206

-,--

Myrtus Communis Stem

Αποστέλλονται σε 2 μέρες-α
Height50 cm.
PlantvormOP STAM
Pot size (cm)15
ΧρώμαWhite
Μονάδες?
Περιεχόμενα6
Αποθήκη?
Πακετάρισμα496

-,--

Myrtus Communis Stem

Αποστέλλονται σε 2 μέρες-α
Height70 cm.
PlantvormOP STAM
Pot size (cm)17
PotmateriaalPLASTIC
ΧρώμαWhite
Μονάδες?
Περιεχόμενα3
Αποθήκη?
Πακετάρισμα403

-,--

Myrtus Communis Stem High

Αποστέλλονται σε 2 μέρες-α
Height35 cm.
PlantvormOP STAM
Pot size (cm)12
ΧρώμαWhite
Μονάδες?
Περιεχόμενα6
Αποθήκη?
Πακετάρισμα206

-,--

Olea Europaea Bush

Αποστέλλονται σε 2 μέρες-α
Height30 cm.
PlantvormStruikvorm
Pot size (cm)12
Μονάδες?
Περιεχόμενα10
Αποθήκη?
Πακετάρισμα490

-,--

Olea Europaea Stem

Αποστέλλονται σε 2 μέρες-α
Height50 cm.
PlantvormOP STAM
Pot size (cm)15
Μονάδες?
Περιεχόμενα6
Αποθήκη?
Πακετάρισμα496

-,--

Olea Europaea Stem

Αποστέλλονται σε 2 μέρες-α
Height65 cm.
PlantvormOP STAM
Pot size (cm)18
Μονάδες?
Περιεχόμενα3
Αποθήκη?
Πακετάρισμα483

-,--

Olea Europaea Stem

Αποστέλλονται σε 2 μέρες-α
Height90 cm.
PlantvormOP STAM
Pot size (cm)19
Μονάδες?
Περιεχόμενα3
Αποθήκη?
Πακετάρισμα483

-,--

Olea Europaea Stem

Αποστέλλονται σε 2 μέρες-α
Height110 cm.
PlantvormBOL OP STAM
Pot size (cm)21
Μονάδες?
Περιεχόμενα1
Αποθήκη?
Πακετάρισμα800

-,--

Olea Europea Stem

Αποστέλλονται σε 2 μέρες-α
Height100 cm.
PlantvormOP STAM
Pot size (cm)21
Μονάδες?
Περιεχόμενα1
Αποθήκη?
Πακετάρισμα800

-,--

Opuntia Ficus Vulgaris With Fruits

Αποστέλλονται σε 2 μέρες-α
Height25 cm.
Nr of plants/pot1
Pot size (cm)13
Transport height30 cm.
Μονάδες?
Περιεχόμενα8
Αποθήκη?
Πακετάρισμα408

-,--

Opuntia Ficus Vulgaris With Fruits

Αποστέλλονται σε 2 μέρες-α
Height45 cm.
Nr of plants/pot1
Pot size (cm)17
Transport height50 cm.
Μονάδες?
Περιεχόμενα2
Αποθήκη?
Πακετάρισμα202

-,--

Opuntia Microdasys 2pp Mixed 3 Sort

Αποστέλλονται σε 2 μέρες-α
Height45 cm.
Nr of plants/pot2
Pot size (cm)17
Transport height50 cm.
Μονάδες?
Περιεχόμενα6
Αποθήκη?
Πακετάρισμα999

-,--

Opuntia Monacantha

Αποστέλλονται σε 2 μέρες-α
Height25 cm.
Nr of plants/pot1
Pot size (cm)11
Transport height40 cm.
Μονάδες?
Περιεχόμενα8
Αποθήκη?
Πακετάρισμα208

-,--

Ornithogalum Dubium 'little Bright Star'

Αποστέλλονται σε 2 μέρες-α
BloemkleurORANJE
Height30 cm.
Nr branches3
Nr bulbs3
Pot size (cm)12
Ripeness1-2
Μονάδες?
Περιεχόμενα10
Αποθήκη?
Πακετάρισμα480

-,--

Ornithogalum Thyrsoides 'little White Star'

Αποστέλλονται σε 2 μέρες-α
BloemkleurWIT
Height40 cm.
Nr branches3
Nr bulbs3
Pot size (cm)12
Ripeness2
Μονάδες?
Περιεχόμενα10
Αποθήκη?
Πακετάρισμα480

-,--

Ornitogalum Dubium Orange

Αποστέλλονται σε 2 μέρες-α
BloemkleurORANJE
Height35 cm.
Nr branches3
Nr bulbs3
Pot size (cm)12
Ripeness2
ΧρώμαOrange
Μονάδες?
Περιεχόμενα10
Αποθήκη?
Πακετάρισμα409

-,--

Ornitogalum Dubium Orange Bowl White Ceramic

Αποστέλλονται σε 2 μέρες-α
BloemkleurORANJE
Height35 cm.
Nr branches5
Nr bulbs4
Pot size (cm)16
Ripeness1-2
ΧρώμαOrange
Μονάδες?
Περιεχόμενα3
Αποθήκη?
Πακετάρισμα338

-,--

Ornitogalum Dubium Orange Bowl White Ceramic Potge

Αποστέλλονται σε 2 μέρες-α
BloemkleurORANJE
Height40 cm.
Nr branches5
Nr bulbs4
Pot size (cm)16
Ripeness1-2
ΧρώμαOrange
Μονάδες?
Περιεχόμενα3
Αποθήκη?
Πακετάρισμα338

-,--

Polygala Myrtifolia Bush

Αποστέλλονται σε 2 μέρες-α
Height40 cm.
PlantvormStruikvorm
Pot size (cm)14
Μονάδες?
Περιεχόμενα6
Αποθήκη?
Πακετάρισμα236

-,--

Polygala Myrtifolia Bush

Αποστέλλονται σε 2 μέρες-α
Height45 cm.
PlantvormStruikvorm
Pot size (cm)17
Μονάδες?
Περιεχόμενα6
Αποθήκη?
Πακετάρισμα306

-,--

Polygala Myrtifolia Bush

Αποστέλλονται σε 2 μέρες-α
Height40 cm.
PlantvormStruikvorm
Pot size (cm)19
Μονάδες?
Περιεχόμενα1
Αποθήκη?
Πακετάρισμα800

-,--

Polygala Myrtifolia Bush

Αποστέλλονται σε 2 μέρες-α
Height60 cm.
PlantvormStruikvorm
Pot size (cm)24
Μονάδες?
Περιεχόμενα1
Αποθήκη?
Πακετάρισμα800

-,--

Polygala Myrtifolia Stem

Αποστέλλονται σε 2 μέρες-α
Height70 cm.
PlantvormOP STAM
Pot size (cm)19
Μονάδες?
Περιεχόμενα1
Αποθήκη?
Πακετάρισμα800

-,--

Rosmarinus Officinalis Bush

Αποστέλλονται σε 2 μέρες-α
Height30 cm.
Pot size (cm)14
ΧρώμαBleu
Μονάδες?
Περιεχόμενα8
Αποθήκη?
Πακετάρισμα408

-,--

Rosmarinus Officinalis Bush

Αποστέλλονται σε 2 μέρες-α
Height50 cm.
Pot size (cm)19
ΧρώμαBleu
Μονάδες?
Περιεχόμενα1
Αποθήκη?
Πακετάρισμα800

-,--

Sansevieria Futura Superba

Αποστέλλονται σε 2 μέρες-α
Height40 cm.
Pot size (cm)12
Thickness1
Μονάδες?
Περιεχόμενα10
Αποθήκη?
Πακετάρισμα490

-,--

Strelitzia Reginae

Αποστέλλονται σε 2 μέρες-α
Height60 cm.
Pot size (cm)17
ΧρώμαOrange
Μονάδες?
Περιεχόμενα3
Αποθήκη?
Πακετάρισμα403

-,--

Strelitzia Reginae 1pp

Αποστέλλονται σε 2 μέρες-α
Height40 cm.
Pot size (cm)11
ΧρώμαOrange
Μονάδες?
Περιεχόμενα8
Αποθήκη?
Πακετάρισμα208

-,--

Trachycarpus Wagnerianus

Αποστέλλονται σε 2 μέρες-α
Height70 cm.
Pot size (cm)23
Μονάδες?
Περιεχόμενα1
Αποθήκη?
Πακετάρισμα800

-,--

Waxflower Jupiter Arianna Bush

Αποστέλλονται σε 2 μέρες-α
Height35 cm.
PlantvormStruikvorm
Pot size (cm)14
Μονάδες?
Περιεχόμενα6
Αποθήκη?
Πακετάρισμα406

-,--

Waxflower Jupiter Linda Bush

Αποστέλλονται σε 2 μέρες-α
Height35 cm.
PlantvormStruikvorm
Pot size (cm)14
Μονάδες?
Περιεχόμενα6
Αποθήκη?
Πακετάρισμα496

-,--

Waxflower Purple Mixed Stem

Αποστέλλονται σε 2 μέρες-α
Height45 cm.
PlantvormOP STAM
Pot size (cm)14
Μονάδες?
Περιεχόμενα6
Αποθήκη?
Πακετάρισμα406

-,--

Waxflower Purple Mixed Stem

Αποστέλλονται σε 2 μέρες-α
Height60 cm.
PlantvormOP STAM
Pot size (cm)17
Μονάδες?
Περιεχόμενα4
Αποθήκη?
Πακετάρισμα404

-,--

Waxflower Snowflake Bush

Αποστέλλονται σε 2 μέρες-α
Height35 cm.
PlantvormStruikvorm
Pot size (cm)14
ΧρώμαWhite
Μονάδες?
Περιεχόμενα6
Αποθήκη?
Πακετάρισμα406

-,--

Waxflower Snowflake Short Stem

Αποστέλλονται σε 2 μέρες-α
Height30 cm.
PlantvormOP STAM
Pot size (cm)12
ΧρώμαWhite
Μονάδες?
Περιεχόμενα9
Αποθήκη?
Πακετάρισμα409

-,--

Waxflower Snowflake Stem

Αποστέλλονται σε 2 μέρες-α
Height60 cm.
PlantvormBOL OP STAM
Pot size (cm)19
ΧρώμαWhite
Μονάδες?
Περιεχόμενα1
Αποθήκη?
Πακετάρισμα800

-,--

Yucca Elephantipes 'elmila' Trunk

Αποστέλλονται σε 2 μέρες-α
Height85 cm.
Nr heads highest trunk5
Nr of plants/pot1
PlantvormOP STAM
Pot size (cm)27
Μονάδες?
Περιεχόμενα1
Αποθήκη?
Πακετάρισμα800

-,--

;