18 προϊόντα σε Plants import.Φίλτρο για: › Επαναφόρα φίλτρων

ΦΊΛΤΡΟ

Φίλτρο σε ύψος

Φίλτρο σε μέγεθος δοχείου

Χρώμα

Ταξινόμηση κατά:

Anigozanthos Red

Αποστέλλονται σε 1 μέρες-α
Height40 cm.
Pot size (cm)17
Μονάδες?
Περιεχόμενα4
Αποθήκη?
Πακετάρισμα404

-,--

Boronia Crenulata Bush

Αποστέλλονται σε 1 μέρες-α
Height30 cm.
PlantvormStruikvorm
Pot size (cm)14
Μονάδες?
Περιεχόμενα6
Αποθήκη?
Πακετάρισμα496

-,--

Boronia Crenulata Stem

Αποστέλλονται σε 1 μέρες-α
Height20 cm.
Pot size (cm)8/8,5
Μονάδες?
Περιεχόμενα12
Αποθήκη?
Πακετάρισμα212

-,--

Camellia Japonica

Αποστέλλονται σε 1 μέρες-α
Height35 cm.
Nr. flower/pot10
PlantvormStruikvorm
Pot size (cm)12
ΧρώμαRed
Μονάδες?
Περιεχόμενα10
Αποθήκη?
Πακετάρισμα490

-,--

Camellia Japonica

Αποστέλλονται σε 1 μέρες-α
Height40 cm.
Nr. flower/pot10
PlantvormStruikvorm
Pot size (cm)13
ΧρώμαRed
Μονάδες?
Περιεχόμενα8
Αποθήκη?
Πακετάρισμα408

-,--

Gelsemium Pyramide

Αποστέλλονται σε 1 μέρες-α
Height50 cm.
PlantvormPYRAMIDE
Pot size (cm)14
Μονάδες?
Περιεχόμενα6
Αποθήκη?
Πακετάρισμα236

-,--

Gelsemium Pyramide

Αποστέλλονται σε 1 μέρες-α
Height80 cm.
Nr. flower/pot4
PlantvormPYRAMIDE
Pot size (cm)17
Μονάδες?
Περιεχόμενα6
Αποθήκη?
Πακετάρισμα306

-,--

Myrtus Communis Bush

Αποστέλλονται σε 1 μέρες-α
Height30 cm.
PlantvormStruikvorm
Pot size (cm)14
ΧρώμαWhite
Μονάδες?
Περιεχόμενα6
Αποθήκη?
Πακετάρισμα236

-,--

Myrtus Communis Bush

Αποστέλλονται σε 1 μέρες-α
Height40 cm.
PlantvormStruikvorm
Pot size (cm)17
ΧρώμαWhite
Μονάδες?
Περιεχόμενα4
Αποθήκη?
Πακετάρισμα404

-,--

Myrtus Communis Stem

Αποστέλλονται σε 1 μέρες-α
Height30 cm.
PlantvormBOL OP STAM
Pot size (cm)12
ΧρώμαWhite
Μονάδες?
Περιεχόμενα10
Αποθήκη?
Πακετάρισμα490

-,--

Myrtus Communis Stem

Αποστέλλονται σε 1 μέρες-α
Height30 cm.
PlantvormBOL OP STAM
Pot size (cm)12
ΧρώμαWhite
Μονάδες?
Περιεχόμενα10
Αποθήκη?
Πακετάρισμα490

-,--

Myrtus Communis Stem High

Αποστέλλονται σε 1 μέρες-α
Height35 cm.
PlantvormOP STAM
Pot size (cm)12
ΧρώμαWhite
Μονάδες?
Περιεχόμενα6
Αποθήκη?
Πακετάρισμα206

-,--

Myrtus Luma Glanleam Gold

Αποστέλλονται σε 1 μέρες-α
Height50 cm.
PlantvormStruikvorm
Pot size (cm)19
Μονάδες?
Περιεχόμενα2
Αποθήκη?
Πακετάρισμα232

-,--

Thryptomene Saxicola Stem

Αποστέλλονται σε 1 μέρες-α
Height35 cm.
PlantvormOP STAM
Pot size (cm)12
Μονάδες?
Περιεχόμενα10
Αποθήκη?
Πακετάρισμα490

-,--

Wax Flower Orchid Stem

Αποστέλλονται σε 1 μέρες-α
Height35 cm.
Pot size (cm)12
ΧρώμαPurple
Μονάδες?
Περιεχόμενα10
Αποθήκη?
Πακετάρισμα490

-,--

Waxflower Jupiter Arianna Bush

Αποστέλλονται σε 1 μέρες-α
Height35 cm.
PlantvormStruikvorm
Pot size (cm)14
Μονάδες?
Περιεχόμενα6
Αποθήκη?
Πακετάρισμα406

-,--

Waxflower Purple Mixed Bush

Αποστέλλονται σε 1 μέρες-α
Height35 cm.
PlantvormStruikvorm
Pot size (cm)14
Μονάδες?
Περιεχόμενα6
Αποθήκη?
Πακετάρισμα406

-,--

Waxflower Purple Mixed Stem

Αποστέλλονται σε 1 μέρες-α
Height45 cm.
PlantvormOP STAM
Pot size (cm)14
Μονάδες?
Περιεχόμενα6
Αποθήκη?
Πακετάρισμα406

-,--

;