22 προϊόντα σε Plants import.Φίλτρο για: › Επαναφόρα φίλτρων

ΦΊΛΤΡΟ

Φίλτρο σε ύψος

Φίλτρο σε μέγεθος δοχείου

Χρώμα

Ταξινόμηση κατά:

Boronia Crenulata Bush

Αποστέλλονται σε 1 μέρες-α
Height30 cm.
PlantvormStruikvorm
Pot size (cm)14
Μονάδες?
Περιεχόμενα6
Αποθήκη?
Πακετάρισμα496

-,--

Camellia Japonica

Αποστέλλονται σε 1 μέρες-α
Height35 cm.
Nr. flower/pot10
PlantvormStruikvorm
Pot size (cm)12
ΧρώμαRed
Μονάδες?
Περιεχόμενα10
Αποθήκη?
Πακετάρισμα490

-,--

Camellia Japonica Trellis

Αποστέλλονται σε 1 μέρες-α
Height65 cm.
Nr. flower/pot10
Pot size (cm)17
ΧρώμαRed
Μονάδες?
Περιεχόμενα3
Αποθήκη?
Πακετάρισμα403

-,--

Gelsemium Pyramide

Αποστέλλονται σε 1 μέρες-α
Height50 cm.
Nr. flower/pot4
PlantvormPYRAMIDE
Pot size (cm)14
Μονάδες?
Περιεχόμενα6
Αποθήκη?
Πακετάρισμα236

-,--

Kalanchoe Perdiz

Αποστέλλονται σε 1 μέρες-α
Height25 cm.
Nr of plants/pot3
Pot size (cm)14
Μονάδες?
Περιεχόμενα4
Αποθήκη?
Πακετάρισμα204

-,--

Myrtus Communis Bush

Αποστέλλονται σε 1 μέρες-α
Height30 cm.
PlantvormStruikvorm
Pot size (cm)14
ΧρώμαWhite
Μονάδες?
Περιεχόμενα6
Αποθήκη?
Πακετάρισμα496

-,--

Myrtus Communis Bush

Αποστέλλονται σε 1 μέρες-α
Height40 cm.
PlantvormStruikvorm
Pot size (cm)17
ΧρώμαWhite
Μονάδες?
Περιεχόμενα4
Αποθήκη?
Πακετάρισμα404

-,--

Myrtus Communis Bush

Αποστέλλονται σε 1 μέρες-α
Height45 cm.
PlantvormStruikvorm
Pot size (cm)19
ΧρώμαWhite
Μονάδες?
Περιεχόμενα1
Αποθήκη?
Πακετάρισμα800

-,--

Myrtus Communis Bush

Αποστέλλονται σε 1 μέρες-α
Height55 cm.
PlantvormStruikvorm
Pot size (cm)22
ΧρώμαWhite
Μονάδες?
Περιεχόμενα1
Αποθήκη?
Πακετάρισμα800

-,--

Myrtus Communis Incl Luxe Black Ceramic Decopot

Αποστέλλονται σε 1 μέρες-α
Height70 cm.
PlantvormOP STAM
Pot size (cm)18
PotmateriaalPLASTIC
ΧρώμαWhite
Μονάδες?
Περιεχόμενα2
Αποθήκη?
Πακετάρισμα999

-,--

Myrtus Communis Pon Pon

Αποστέλλονται σε 1 μέρες-α
Height35 cm.
Pot size (cm)12
PotmateriaalPLASTIC
ΧρώμαWhite
Μονάδες?
Περιεχόμενα6
Αποθήκη?
Πακετάρισμα206

-,--

Myrtus Communis Stem

Αποστέλλονται σε 1 μέρες-α
Height30 cm.
PlantvormBOL OP STAM
Pot size (cm)12
ΧρώμαWhite
Μονάδες?
Περιεχόμενα10
Αποθήκη?
Πακετάρισμα490

-,--

Myrtus Communis Stem

Αποστέλλονται σε 1 μέρες-α
Height30 cm.
PlantvormBOL OP STAM
Pot size (cm)12
ΧρώμαWhite
Μονάδες?
Περιεχόμενα10
Αποθήκη?
Πακετάρισμα490

-,--

Myrtus Communis Stem

Αποστέλλονται σε 1 μέρες-α
Height50 cm.
PlantvormOP STAM
Pot size (cm)15
ΧρώμαWhite
Μονάδες?
Περιεχόμενα6
Αποθήκη?
Πακετάρισμα496

-,--

Myrtus Communis Stem

Αποστέλλονται σε 1 μέρες-α
Height50 cm.
PlantvormOP STAM
Pot size (cm)15
PotmateriaalPLASTIC
PotvormOVERIGE POTVORMEN
ΧρώμαWhite
Μονάδες?
Περιεχόμενα6
Αποθήκη?
Πακετάρισμα496

-,--

Myrtus Communis Stem

Αποστέλλονται σε 1 μέρες-α
Height55 cm.
PlantvormOP STAM
Pot size (cm)15
ΧρώμαWhite
Μονάδες?
Περιεχόμενα6
Αποθήκη?
Πακετάρισμα496

-,--

Myrtus Communis Stem

Αποστέλλονται σε 1 μέρες-α
Height70 cm.
PlantvormOP STAM
Pot size (cm)17
PotmateriaalPLASTIC
ΧρώμαWhite
Μονάδες?
Περιεχόμενα3
Αποθήκη?
Πακετάρισμα403

-,--

Myrtus Communis Stem

Αποστέλλονται σε 1 μέρες-α
Height90 cm.
PlantvormBOL OP STAM
Pot size (cm)22
PotmateriaalPLASTIC
PotvormOVERIGE POTVORMEN
ΧρώμαWhite
Μονάδες?
Περιεχόμενα1
Αποθήκη?
Πακετάρισμα800

-,--

Myrtus Communis Stem High

Αποστέλλονται σε 1 μέρες-α
Height35 cm.
PlantvormOP STAM
Pot size (cm)12
ΧρώμαWhite
Μονάδες?
Περιεχόμενα6
Αποθήκη?
Πακετάρισμα206

-,--

Myrtus Communis Twiststem

Αποστέλλονται σε 1 μέρες-α
Height40 cm.
PlantvormBOL/GEDRAAIDE STM
Pot size (cm)12
ΧρώμαWhite
Μονάδες?
Περιεχόμενα6
Αποθήκη?
Πακετάρισμα206

-,--

Strelitzia Augusta

Αποστέλλονται σε 1 μέρες-α
Height130 cm.
Pot size (cm)22
ΧρώμαOrange
Μονάδες?
Περιεχόμενα1
Αποθήκη?
Πακετάρισμα800

-,--

Waxflower Jupiter Becky Bush

Αποστέλλονται σε 1 μέρες-α
Height45 cm.
PlantvormStruikvorm
Pot size (cm)17
Μονάδες?
Περιεχόμενα4
Αποθήκη?
Πακετάρισμα404

-,--

;