22 προϊόντα σε Plants import.Φίλτρο για: › Επαναφόρα φίλτρων

ΦΊΛΤΡΟ

Φίλτρο σε ύψος

Φίλτρο σε μέγεθος δοχείου

Χρώμα

Ταξινόμηση κατά:

Χρόνος που απομένει: ?

Adenanthos Chris-tal Pyramid

Αποστέλλονται σε 2 μέρες-α
Height45 cm.
Nr of plants/pot1
PlantvormPYRAMIDE
Pot size (cm)13
Μονάδες?
Περιεχόμενα6
Αποθήκη?
Πακετάρισμα236

-,--

Adenanthos Chris-tal Pyramid

Αποστέλλονται σε 2 μέρες-α
Height50 cm.
Nr of plants/pot1
PlantvormPYRAMIDE
Pot size (cm)14
Μονάδες?
Περιεχόμενα6
Αποθήκη?
Πακετάρισμα236

-,--

Adenanthos Chris-tal Pyramid

Αποστέλλονται σε 2 μέρες-α
Height100 cm.
Nr of plants/pot1
PlantvormPYRAMIDE
Pot size (cm)19
Μονάδες?
Περιεχόμενα1
Αποθήκη?
Πακετάρισμα800

-,--

Citrus Calamondin Bush

Αποστέλλονται σε 2 μέρες-α
Height50 cm.
PlantvormStruikvorm
Pot size (cm)19
ΧρώμαOrange
Μονάδες?
Περιεχόμενα2
Αποθήκη?
Πακετάρισμα232

-,--

Citrus Calamondin Stem

Αποστέλλονται σε 2 μέρες-α
Height50 cm.
PlantvormOP STAM
Pot size (cm)14
ΧρώμαOrange
Μονάδες?
Περιεχόμενα4
Αποθήκη?
Πακετάρισμα234

-,--

Citrus Calamondin Stem

Αποστέλλονται σε 2 μέρες-α
Height40 cm.
PlantvormOP STAM
Pot size (cm)15
ΧρώμαOrange
Μονάδες?
Περιεχόμενα6
Αποθήκη?
Πακετάρισμα496

-,--

Citrus Calamondin Stem

Αποστέλλονται σε 2 μέρες-α
Height75 cm.
PlantvormOP STAM
Pot size (cm)18
ΧρώμαOrange
Μονάδες?
Περιεχόμενα1
Αποθήκη?
Πακετάρισμα800

-,--

Citrus Calamondin Stem

Αποστέλλονται σε 2 μέρες-α
Height75 cm.
PlantvormOP STAM
Pot size (cm)20
ΧρώμαOrange
Μονάδες?
Περιεχόμενα1
Αποθήκη?
Πακετάρισμα800

-,--

Citrus Calamondin Trellis

Αποστέλλονται σε 2 μέρες-α
Height35 cm.
Pot size (cm)12
ΧρώμαOrange
Μονάδες?
Περιεχόμενα9
Αποθήκη?
Πακετάρισμα409

-,--

Citrus Calamondin Trellis

Αποστέλλονται σε 2 μέρες-α
Height40 cm.
Pot size (cm)14
ΧρώμαOrange
Μονάδες?
Περιεχόμενα6
Αποθήκη?
Πακετάρισμα496

-,--

Citrus Calamondin Trellis

Αποστέλλονται σε 2 μέρες-α
Height40 cm.
Pot size (cm)15
ΧρώμαOrange
Μονάδες?
Περιεχόμενα6
Αποθήκη?
Πακετάρισμα496

-,--

Citrus Kucle Stem

Αποστέλλονται σε 2 μέρες-α
Height80 cm.
PlantvormOP STAM
Pot size (cm)21
ΧρώμαOrange
Μονάδες?
Περιεχόμενα1
Αποθήκη?
Πακετάρισμα800

-,--

Cordyline Australis Green Star

Αποστέλλονται σε 2 μέρες-α
Height80 cm.
Nr of plants/pot1
Pot size (cm)19
Μονάδες?
Περιεχόμενα3
Αποθήκη?
Πακετάρισμα483

-,--

Cordyline Australis Red Star

Αποστέλλονται σε 2 μέρες-α
Height70 cm.
Nr of plants/pot1
Pot size (cm)19
Thickness1
Μονάδες?
Περιεχόμενα1
Αποθήκη?
Πακετάρισμα800

-,--

Cycas Revoluta

Αποστέλλονται σε 2 μέρες-α
Height25 cm.
Nr leaves> 3
PlantvormStandaard
Pot size (cm)7
Μονάδες?
Περιεχόμενα20
Αποθήκη?
Πακετάρισμα220

-,--

Dracaena Draco Top cutting

Αποστέλλονται σε 2 μέρες-α
Height65 cm.
Nr heads highest trunkHOOGSTE STAM 1 KOP
Nr of plants/pot1
PlantvormKOPSTEK
Pot size (cm)18
Μονάδες?
Περιεχόμενα3
Αποθήκη?
Πακετάρισμα483

-,--

Grevillea Juniperina Bush

Αποστέλλονται σε 2 μέρες-α
Height55 cm.
PlantvormStruikvorm
Pot size (cm)22
Μονάδες?
Περιεχόμενα1
Αποθήκη?
Πακετάρισμα800

-,--

Myrsine Africana Stem

Αποστέλλονται σε 2 μέρες-α
Height30 cm.
Pot size (cm)12
Μονάδες?
Περιεχόμενα10
Αποθήκη?
Πακετάρισμα490

-,--

Myrsine Africana Stem

Αποστέλλονται σε 2 μέρες-α
Height45 cm.
Nr of plants/pot1
PlantvormOP STAM
Pot size (cm)15
Μονάδες?
Περιεχόμενα6
Αποθήκη?
Πακετάρισμα496

-,--

Myrsine Africana Stem

Αποστέλλονται σε 2 μέρες-α
Height20 cm.
PlantvormOP STAM
Pot size (cm)8/8,5
Μονάδες?
Περιεχόμενα12
Αποθήκη?
Πακετάρισμα212

-,--

Myrsine Africana Stem

Αποστέλλονται σε 2 μέρες-α
Height25 cm.
Nr of plants/pot1
PlantvormOP STAM
Pot size (cm)8/8,5
Μονάδες?
Περιεχόμενα12
Αποθήκη?
Πακετάρισμα212

-,--

Yucca Elephantipes 'elmila' Trunk

Αποστέλλονται σε 2 μέρες-α
Height85 cm.
Nr heads highest trunk5
Nr of plants/pot1
PlantvormOP STAM
Pot size (cm)27
Μονάδες?
Περιεχόμενα1
Αποθήκη?
Πακετάρισμα800

-,--

;