238 προϊόντα σε Διαθέσιμα Φυτά.Φίλτρο για: › Επαναφόρα φίλτρων

ΦΊΛΤΡΟ

Φίλτρο σε ύψος

Φίλτρο σε μέγεθος δοχείου

Χρώμα

Ταξινόμηση κατά:

Χρόνος που απομένει: ?

Anthurium An Bianco

Διαθέσιμα στη αποθήκη
Height30 cm.
Nr. flower/pot3
Pot size (cm)10,5
Supplier infoMPS A
Thickness1
ΠροέλευσηNL
Παραγωγόςgroene tint
Μονάδες?
Περιεχόμενα8
Αποθήκη?
Πακετάρισμα810

-,--

Anthurium An Bianco

Διαθέσιμα στη αποθήκη
Height40 cm.
Nr. flower/pot5
Pot size (cm)12
Thickness1
ΠροέλευσηNL
Παραγωγόςhouwenplant
Μονάδες?
Περιεχόμενα6
Αποθήκη?
Πακετάρισμα295

-,--

Anthurium An Cavalli

Διαθέσιμα στη αποθήκη
Height50 cm.
Nr. flower/pot4
Pot size (cm)14
Supplier infoMPS A
Thickness1
ΠροέλευσηNL
Παραγωγόςgroene tint
Μονάδες?
Περιεχόμενα5
Αποθήκη?
Πακετάρισμα810

-,--

Anthurium An Cavalli

Διαθέσιμα στη αποθήκη
Height65 cm.
Nr. flower/pot5
Pot size (cm)17
Supplier infoMPS A+
Thickness1
ΠροέλευσηNL
Παραγωγόςquanthurium
Μονάδες?
Περιεχόμενα6
Αποθήκη?
Πακετάρισμα820

-,--

Anthurium An Dakota

Διαθέσιμα στη αποθήκη
Height70 cm.
Nr. flower/pot7
Pot size (cm)17
Supplier infoMPS A+
Thickness1
ΧρώμαRed
ΠροέλευσηNL
Παραγωγόςflorxl
Μονάδες?
Περιεχόμενα6
Αποθήκη?
Πακετάρισμα813

-,--

Anthurium An Dakota

Διαθέσιμα στη αποθήκη
Height70 cm.
Nr. flower/pot7
Pot size (cm)17
Supplier infoMPS A+
Thickness1
ΧρώμαRed
ΠροέλευσηNL
Παραγωγόςflorxl
Μονάδες?
Περιεχόμενα6
Αποθήκη?
Πακετάρισμα813

-,--

Anthurium An Elido

Διαθέσιμα στη αποθήκη
Height40 cm.
Nr. flower/pot5
Pot size (cm)12
Thickness1
ΠροέλευσηNL
Παραγωγόςhouwenplant
Μονάδες?
Περιεχόμενα6
Αποθήκη?
Πακετάρισμα295

-,--

Anthurium An Elido Boston White #

Διαθέσιμα στη αποθήκη
Height40 cm.
Nr. flower/pot5
Pot size (cm)12
Thickness1
ΠροέλευσηNL
Παραγωγόςhouwenplant
Μονάδες?
Περιεχόμενα6
Αποθήκη?
Πακετάρισμα295

-,--

Anthurium An Michigan

Διαθέσιμα στη αποθήκη
Height65 cm.
Nr. flower/pot6
Pot size (cm)17
Supplier infoMPS A+
Thickness1
ΠροέλευσηNL
Παραγωγόςflorxl
Μονάδες?
Περιεχόμενα6
Αποθήκη?
Πακετάρισμα813

-,--

Anthurium An Missouri More Lips

Διαθέσιμα στη αποθήκη
Height60 cm.
Nr. flower/pot6
Pot size (cm)17
Supplier infoMPS A+
Thickness1
ΠροέλευσηNL
Παραγωγόςquanthurium
Μονάδες?
Περιεχόμενα6
Αποθήκη?
Πακετάρισμα820

-,--

Anthurium An Mixed

Διαθέσιμα στη αποθήκη
Height30 cm.
Nr. flower/pot3
Pot size (cm)10,5
Supplier infoMPS A
Thickness1
ΧρώμαMixed
ΠροέλευσηNL
Παραγωγόςgroene tint
Μονάδες?
Περιεχόμενα8
Αποθήκη?
Πακετάρισμα810

-,--

Anthurium An Mixed 3 Colour #

Διαθέσιμα στη αποθήκη
Height30 cm.
Nr. flower/pot3
Pot size (cm)11
Supplier infoMPS A
Thickness1
ΧρώμαMixed
ΠροέλευσηNL
Παραγωγόςgroene tint
Μονάδες?
Περιεχόμενα6
Αποθήκη?
Πακετάρισμα306

-,--

Anthurium An Mixed 3 Colour #

Διαθέσιμα στη αποθήκη
Height30 cm.
Nr. flower/pot3
Pot size (cm)11
Supplier infoMPS A
Thickness1
ΧρώμαMixed
ΠροέλευσηNL
Παραγωγόςgroene tint
Μονάδες?
Περιεχόμενα6
Αποθήκη?
Πακετάρισμα306

-,--

Anthurium An Mixed 4 Colour

Διαθέσιμα στη αποθήκη
Height30 cm.
Nr. flower/pot3
Pot size (cm)10,5
Supplier infoMPS A
Thickness1
ΧρώμαMixed
ΠροέλευσηNL
Παραγωγόςgroene tint
Μονάδες?
Περιεχόμενα8
Αποθήκη?
Πακετάρισμα810

-,--

Anthurium An Mixed 4 Colour

Διαθέσιμα στη αποθήκη
Height50 cm.
Nr. flower/pot6
Pot size (cm)14
Supplier infoFFP MPS A+ MPS SQ
Thickness1
ΧρώμαMixed
ΠροέλευσηNL
Παραγωγόςpostplants
Μονάδες?
Περιεχόμενα8
Αποθήκη?
Πακετάρισμα408

-,--

Anthurium An Mixed 6 Colour More Lips

Διαθέσιμα στη αποθήκη
Height65 cm.
Nr. flower/pot5
Pot size (cm)17
Supplier infoMPS A+
Thickness1
ΧρώμαMixed
ΠροέλευσηNL
Παραγωγόςquanthurium
Μονάδες?
Περιεχόμενα6
Αποθήκη?
Πακετάρισμα820

-,--

Anthurium An Mixed 6 Colour More Lips

Διαθέσιμα στη αποθήκη
Height65 cm.
Nr. flower/pot5
Pot size (cm)17
Supplier infoMPS A+
Thickness1
ΧρώμαMixed
ΠροέλευσηNL
Παραγωγόςquanthurium
Μονάδες?
Περιεχόμενα6
Αποθήκη?
Πακετάρισμα820

-,--

Anthurium An Mixed Glitter

Διαθέσιμα στη αποθήκη
Height60 cm.
Nr. flower/pot6
Pot size (cm)17
Supplier infoMPS A+
Thickness1
ΠροέλευσηNL
Παραγωγόςrene v schie potplanten
Μονάδες?
Περιεχόμενα6
Αποθήκη?
Πακετάρισμα306

-,--

Anthurium An Mont Blanc

Διαθέσιμα στη αποθήκη
Height45 cm.
Nr. flower/pot4
Pot size (cm)12
Supplier infoMPS A
Thickness1
ΠροέλευσηNL
Παραγωγόςgroene tint
Μονάδες?
Περιεχόμενα10
Αποθήκη?
Πακετάρισμα497

-,--

Anthurium An Montana More Lips

Διαθέσιμα στη αποθήκη
Height65 cm.
Nr. flower/pot4
Pot size (cm)17
Supplier infoMPS A+
Thickness1
ΠροέλευσηNL
Παραγωγόςquanthurium
Μονάδες?
Περιεχόμενα6
Αποθήκη?
Πακετάρισμα820

-,--

Anthurium An Nubira More Lips

Διαθέσιμα στη αποθήκη
Height70 cm.
Nr. flower/pot6
Pot size (cm)17
Supplier infoMPS A+
Thickness1
ΧρώμαRed
ΠροέλευσηNL
Παραγωγόςquanthurium
Μονάδες?
Περιεχόμενα6
Αποθήκη?
Πακετάρισμα820

-,--

Anthurium An Otazu More Lips

Διαθέσιμα στη αποθήκη
Height65 cm.
Nr. flower/pot5
Pot size (cm)17
Supplier infoMPS A+
Thickness1
ΠροέλευσηNL
Παραγωγόςquanthurium
Μονάδες?
Περιεχόμενα6
Αποθήκη?
Πακετάρισμα820

-,--

Anthurium An Pandola

Διαθέσιμα στη αποθήκη
Height65 cm.
Nr. flower/pot6
Pot size (cm)17
Supplier infoMPS A+
Thickness1
ΠροέλευσηNL
Παραγωγόςquanthurium
Μονάδες?
Περιεχόμενα6
Αποθήκη?
Πακετάρισμα820

-,--

Anthurium An Piccolo

Διαθέσιμα στη αποθήκη
Height30 cm.
Nr. flower/pot3
Pot size (cm)10,5
Supplier infoMPS A
Thickness1
ΠροέλευσηNL
Παραγωγόςgroene tint
Μονάδες?
Περιεχόμενα8
Αποθήκη?
Πακετάρισμα810

-,--

Anthurium An Piccolo

Διαθέσιμα στη αποθήκη
Height40 cm.
Nr. flower/pot5
Pot size (cm)12
Thickness1
ΠροέλευσηNL
Παραγωγόςhouwenplant
Μονάδες?
Περιεχόμενα10
Αποθήκη?
Πακετάρισμα495

-,--

Anthurium An Pink Champi Ceramique #

Διαθέσιμα στη αποθήκη
Height30 cm.
Nr. flower/pot5
Pot size (cm)9/9,5
PotmateriaalKERAMIEK
Supplier infoFFP
Thickness1
ΧρώμαPink
ΠροέλευσηNL
Παραγωγόςstolk brothers
Μονάδες?
Περιεχόμενα9
Αποθήκη?
Πακετάρισμα209

-,--

Anthurium An Pink Fever #

Διαθέσιμα στη αποθήκη
Height45 cm.
Nr. flower/pot5
Pot size (cm)14
Thickness1
ΠροέλευσηNL
Παραγωγόςhouwenplant
Μονάδες?
Περιεχόμενα4
Αποθήκη?
Πακετάρισμα295

-,--

Anthurium An Pr Al Snow

Διαθέσιμα στη αποθήκη
Height45 cm.
Nr. flower/pot5
Pot size (cm)14
Thickness1
ΠροέλευσηNL
Παραγωγόςhouwenplant
Μονάδες?
Περιεχόμενα6
Αποθήκη?
Πακετάρισμα295

-,--

Anthurium An Pr Al Snow Boston Red #

Διαθέσιμα στη αποθήκη
Height45 cm.
Nr. flower/pot5
Pot size (cm)14
Thickness1
ΠροέλευσηNL
Παραγωγόςhouwenplant
Μονάδες?
Περιεχόμενα4
Αποθήκη?
Πακετάρισμα295

-,--

Anthurium An Pr Am Elega #

Διαθέσιμα στη αποθήκη
Height45 cm.
Nr. flower/pot6
Pot size (cm)14
Thickness1
ΠροέλευσηNL
Παραγωγόςhouwenplant
Μονάδες?
Περιεχόμενα4
Αποθήκη?
Πακετάρισμα295

-,--

Anthurium An Princess Amalia Elegance

Διαθέσιμα στη αποθήκη
Height50 cm.
Nr. flower/pot4
Pot size (cm)14
Supplier infoFFP MPS A+ MPS SQ
Thickness1
ΠροέλευσηNL
Παραγωγόςhouwenplant
Μονάδες?
Περιεχόμενα8
Αποθήκη?
Πακετάρισμα408

-,--

Anthurium An Shara White

Διαθέσιμα στη αποθήκη
Height50 cm.
Nr. flower/pot4
Pot size (cm)14
Supplier infoMPS A
Thickness1
ΠροέλευσηNL
Παραγωγόςgroene tint
Μονάδες?
Περιεχόμενα5
Αποθήκη?
Πακετάρισμα810

-,--

Anthurium An Sierra

Διαθέσιμα στη αποθήκη
Height55 cm.
Nr. flower/pot6
Pot size (cm)14
Supplier infoFFP MPS A+ MPS SQ
Thickness1
ΠροέλευσηNL
Παραγωγόςpostplants
Μονάδες?
Περιεχόμενα8
Αποθήκη?
Πακετάρισμα408

-,--

Anthurium An Sierra

Διαθέσιμα στη αποθήκη
Height55 cm.
Nr. flower/pot4
Pot size (cm)14
Supplier infoFFP MPS A+ MPS SQ
Thickness1
ΠροέλευσηNL
Παραγωγόςpostplants
Μονάδες?
Περιεχόμενα8
Αποθήκη?
Πακετάρισμα408

-,--

Anthurium An Vanilla Boston White #

Διαθέσιμα στη αποθήκη
Height40 cm.
Nr. flower/pot5
Pot size (cm)12
Thickness1
ΠροέλευσηNL
Παραγωγόςhouwenplant
Μονάδες?
Περιεχόμενα6
Αποθήκη?
Πακετάρισμα295

-,--

Anthurium Diamond Red

Διαθέσιμα στη αποθήκη
Height30 cm.
Nr. flower/pot3
Pot size (cm)9/9,5
Thickness1
ΠροέλευσηNL
Παραγωγόςhouwenplant
Μονάδες?
Περιεχόμενα6
Αποθήκη?
Πακετάρισμα804

-,--

Anthurium Diamond Red #

Διαθέσιμα στη αποθήκη
Height25 cm.
Pot size (cm)7
ΠροέλευσηNL
Παραγωγόςhouwenplant
Μονάδες?
Περιεχόμενα9
Αποθήκη?
Πακετάρισμα999

-,--

Anthurium Dynamite Red

Διαθέσιμα στη αποθήκη
Height45 cm.
Nr. flower/pot5
Pot size (cm)12
Supplier infoMPS A+
Thickness1
ΠροέλευσηNL
Παραγωγόςrene v schie potplanten
Μονάδες?
Περιεχόμενα10
Αποθήκη?
Πακετάρισμα495

-,--

Anthurium Ov #

Διαθέσιμα στη αποθήκη
Height40 cm.
Nr. flower/pot5
Pot size (cm)12
Thickness1
ΠροέλευσηNL
Παραγωγόςhouwenplant
Μονάδες?
Περιεχόμενα6
Αποθήκη?
Πακετάρισμα297

-,--

Anthurium Pr Al Allure #

Διαθέσιμα στη αποθήκη
Height45 cm.
Nr. flower/pot5
Pot size (cm)14
Thickness1
ΠροέλευσηNL
Παραγωγόςhouwenplant
Μονάδες?
Περιεχόμενα4
Αποθήκη?
Πακετάρισμα295

-,--

Anthurium Pr Al Jade

Διαθέσιμα στη αποθήκη
Height45 cm.
Nr. flower/pot5
Pot size (cm)14
Thickness1
ΠροέλευσηNL
Παραγωγόςhouwenplant
Μονάδες?
Περιεχόμενα6
Αποθήκη?
Πακετάρισμα295

-,--

Aphelandra Sq Dania

Διαθέσιμα στη αποθήκη
Height28 cm.
Nr. flower/pot2
Pot size (cm)13
ΧρώμαYellow
ΠροέλευσηDE
Παραγωγόςkultur gut gartenbau
Μονάδες?
Περιεχόμενα6
Αποθήκη?
Πακετάρισμα236

-,--

Ardisia Cr Bunch Pr Pink

Διαθέσιμα στη αποθήκη
Height35 cm.
Pot size (cm)14
Ripeness3-4
Supplier infoMPS A
ΠροέλευσηNL
Παραγωγόςbos premium ardisia's
Μονάδες?
Περιεχόμενα7
Αποθήκη?
Πακετάρισμα495

-,--

Begonia Du Baladin

Διαθέσιμα στη αποθήκη
Height30 cm.
Nr of plants/pot1
Pot size (cm)12
Ripeness3-4
Supplier infoMPS A
ΧρώμαRed
ΠροέλευσηNL
Παραγωγόςj. & p ten have
Μονάδες?
Περιεχόμενα6
Αποθήκη?
Πακετάρισμα956

-,--

Begonia Du Baladin

Διαθέσιμα στη αποθήκη
Height32 cm.
Nr of plants/pot1
Pot size (cm)12
Ripeness3-4
Supplier infoMPS A
ΧρώμαRed
ΠροέλευσηNL
Παραγωγόςj. & p ten have
Μονάδες?
Περιεχόμενα6
Αποθήκη?
Πακετάρισμα956

-,--

Begonia Du Grace (d)

Διαθέσιμα στη αποθήκη
Height30 cm.
Nr of plants/pot1
Pot size (cm)14
Ripeness3-4
Supplier infoMPS A
ΠροέλευσηNL
Παραγωγόςj. & p ten have
Μονάδες?
Περιεχόμενα6
Αποθήκη?
Πακετάρισμα813

-,--

Begonia Du Grace (d)

Διαθέσιμα στη αποθήκη
Height30 cm.
Nr of plants/pot1
Pot size (cm)14
Ripeness3-4
Supplier infoMPS A
ΠροέλευσηNL
Παραγωγόςj. & p ten have
Μονάδες?
Περιεχόμενα6
Αποθήκη?
Πακετάρισμα813

-,--

Begonia Du Mixed

Διαθέσιμα στη αποθήκη
Height30 cm.
Nr of plants/pot1
Pot size (cm)12
Ripeness3-4
Supplier infoMPS A
ΧρώμαMixed
ΠροέλευσηNL
Παραγωγόςj. & p ten have
Μονάδες?
Περιεχόμενα6
Αποθήκη?
Πακετάρισμα956

-,--

Begonia Du Mixed

Διαθέσιμα στη αποθήκη
Height30 cm.
Nr of plants/pot1
Pot size (cm)12
Ripeness3-4
Supplier infoMPS A
ΧρώμαMixed
ΠροέλευσηNL
Παραγωγόςj. & p ten have
Μονάδες?
Περιεχόμενα6
Αποθήκη?
Πακετάρισμα956

-,--

Begonia Du Mixed

Διαθέσιμα στη αποθήκη
Height30 cm.
Nr of plants/pot1
Pot size (cm)12
Ripeness3-4
Supplier infoMPS A
ΧρώμαMixed
ΠροέλευσηNL
Παραγωγόςj. & p ten have
Μονάδες?
Περιεχόμενα6
Αποθήκη?
Πακετάρισμα956

-,--

Begonia Du Mixed

Διαθέσιμα στη αποθήκη
Height25 cm.
Nr of plants/pot1
Pot size (cm)9/9,5
Ripeness2-3
Supplier infoMPS B
ΧρώμαMixed
ΠροέλευσηNL
Παραγωγόςwillem kuipers bv
Μονάδες?
Περιεχόμενα10
Αποθήκη?
Πακετάρισμα470

-,--

Begonia Rex Mixed

Διαθέσιμα στη αποθήκη
Gemengd per fust aant. kleur3C
Height35 cm.
Nr bulbs1
Nr of plants/pot1
Pot size (cm)14
Ripeness3-4
Supplier infoMPS B
ΧρώμαMixed
ΠροέλευσηNL
Παραγωγόςamstelzicht bv
Μονάδες?
Περιεχόμενα8
Αποθήκη?
Πακετάρισμα478

-,--

Bouvardia Bellev Fire Red

Διαθέσιμα στη αποθήκη
Height25 cm.
Nr. flower/pot6
Pot size (cm)12
ΠροέλευσηNL
Παραγωγόςhumako
Μονάδες?
Περιεχόμενα6
Αποθήκη?
Πακετάρισμα236

-,--

Bouvardia Bellev Fire Red

Διαθέσιμα στη αποθήκη
Height25 cm.
Nr. flower/pot6
Pot size (cm)12
ΠροέλευσηNL
Παραγωγόςhumako
Μονάδες?
Περιεχόμενα6
Αποθήκη?
Πακετάρισμα236

-,--

Calathea Croc Maravida 7-8

Διαθέσιμα στη αποθήκη
Height45 cm.
Nr. flower/pot7
Pot size (cm)14
Supplier infoFFP MPS A+ MPS SQ
ΠροέλευσηNL
Παραγωγόςkwekerij tass bv
Μονάδες?
Περιεχόμενα6
Αποθήκη?
Πακετάρισμα236

-,--

Campanula Port Blueone

Διαθέσιμα στη αποθήκη
Height25 cm.
Pot size (cm)10,5
Ripeness1-2
Supplier infoMPS A
ΠροέλευσηDK
Παραγωγόςrosa danica a/s
Μονάδες?
Περιεχόμενα8
Αποθήκη?
Πακετάρισμα295

-,--

Campanula Port Blueone

Διαθέσιμα στη αποθήκη
Height25 cm.
Pot size (cm)10,5
Ripeness1-2
Supplier infoMPS A
ΠροέλευσηDK
Παραγωγόςrosa danica a/s
Μονάδες?
Περιεχόμενα8
Αποθήκη?
Πακετάρισμα295

-,--

Chrysant Barca

Διαθέσιμα στη αποθήκη
Height35 cm.
Nr of plants/pot3
Pot size (cm)13
Ripeness3
Supplier infoMPS A
ΠροέλευσηNL
Παραγωγόςlionplant
Μονάδες?
Περιεχόμενα8
Αποθήκη?
Πακετάρισμα401

-,--

Chrysant Chrystal White

Διαθέσιμα στη αποθήκη
Height26 cm.
Nr of plants/pot5
Pot size (cm)14
Ripeness2-3
Supplier infoMPS A
ΠροέλευσηNL
Παραγωγόςgebr. nederpel
Μονάδες?
Περιεχόμενα8
Αποθήκη?
Πακετάρισμα408

-,--

Chrysant M Runca White

Διαθέσιμα στη αποθήκη
Height30 cm.
Nr of plants/pot7
Pot size (cm)23
Ripeness2
Supplier infoMPS A
Transport height30 cm.
ΠροέλευσηNL
Παραγωγόςsv.co
Μονάδες?
Περιεχόμενα2
Αποθήκη?
Πακετάρισμα402

-,--

Chrysant Opera Time

Διαθέσιμα στη αποθήκη
Height27 cm.
Nr of plants/pot5
Pot size (cm)14
Ripeness2-3
Supplier infoMPS A
ΠροέλευσηNL
Παραγωγόςgebr. nederpel
Μονάδες?
Περιεχόμενα8
Αποθήκη?
Πακετάρισμα408

-,--

Chrysant Zembla Mixed 3pp

Διαθέσιμα στη αποθήκη
Height35 cm.
Nr of plants/pot3
Pot size (cm)13
Ripeness3
Supplier infoMPS A
ΠροέλευσηNL
Παραγωγόςlionplant
Μονάδες?
Περιεχόμενα8
Αποθήκη?
Πακετάρισμα401

-,--

Clivia Miniata

Διαθέσιμα στη αποθήκη
Height55 cm.
Nr. flower/pot1
Pot size (cm)13
Ripeness2-3
Supplier infoMPS A
ΧρώμαOrange
ΠροέλευσηNL
Παραγωγόςdynaplant
Μονάδες?
Περιεχόμενα8
Αποθήκη?
Πακετάρισμα497

-,--

Compo Spathiphyllum #

Διαθέσιμα στη αποθήκη
BloemkleurNIET VAN TOEPASSING
Height60 cm.
Nr branches1
Nr of plants/pot1
Nr. flower/pot4
Pot size (cm)16
PotmateriaalKERAMIEK
Supplier infoMPS A
ΠροέλευσηNL
Παραγωγόςwestland plant
Μονάδες?
Περιεχόμενα6
Αποθήκη?
Πακετάρισμα348

-,--

Compo Spathiphyllum #

Διαθέσιμα στη αποθήκη
BloemkleurNIET VAN TOEPASSING
Height70 cm.
Nr branches1
Nr of plants/pot2
Nr. flower/pot4
Pot size (cm)20
PotmateriaalKERAMIEK
Supplier infoMPS A
Transport height80 cm.
ΠροέλευσηNL
Παραγωγόςwestland plant
Μονάδες?
Περιεχόμενα2
Αποθήκη?
Πακετάρισμα813

-,--

Convallaria Majalis

Διαθέσιμα στη αποθήκη
Height15 cm.
Nr flowerbunch/pot3
Pot size (cm)9/9,5
ΧρώμαWhite
ΠροέλευσηNL
Παραγωγόςchr. eggink bv
Μονάδες?
Περιεχόμενα12
Αποθήκη?
Πακετάρισμα212

-,--

Cyclamen Gr Fleur En Vogue

Διαθέσιμα στη αποθήκη
Height30 cm.
Plant diamtr25 cm.
Pot size (cm)13
Ripeness2-3
Supplier infoMPS A
ΠροέλευσηNL
Παραγωγόςpreesman potplanten
Μονάδες?
Περιεχόμενα3
Αποθήκη?
Πακετάρισμα482

-,--

Cyclamen Gr Fleur En Vogue

Διαθέσιμα στη αποθήκη
BloemkleurPAARS
Height35 cm.
Plant diamtr30 cm.
Pot size (cm)13
Ripeness2-3
Supplier infoMPS A
ΠροέλευσηNL
Παραγωγόςpreesman potplanten
Μονάδες?
Περιεχόμενα3
Αποθήκη?
Πακετάρισμα482

-,--

Cyclamen Gr Halios (d)

Διαθέσιμα στη αποθήκη
BloemkleurDIVERS KLEUREN
Height40 cm.
Plant diamtr27,5 cm.
Pot size (cm)17
Ripeness3
ΠροέλευσηNL
Παραγωγόςpersoon potplanten
Μονάδες?
Περιεχόμενα3
Αποθήκη?
Πακετάρισμα403

-,--

Cyclamen Gr Halios Curly

Διαθέσιμα στη αποθήκη
Height30 cm.
Plant diamtr30 cm.
Pot size (cm)13
Ripeness2-3
Supplier infoMPS A
ΠροέλευσηNL
Παραγωγόςpreesman potplanten
Μονάδες?
Περιεχόμενα3
Αποθήκη?
Πακετάρισμα482

-,--

Cyclamen Gr Rainier White

Διαθέσιμα στη αποθήκη
BloemkleurWIT
Height35 cm.
Plant diamtr27,5 cm.
Pot size (cm)13
Ripeness2-3
Supplier infoMPS A
ΠροέλευσηNL
Παραγωγόςpreesman potplanten
Μονάδες?
Περιεχόμενα3
Αποθήκη?
Πακετάρισμα482

-,--

Cyclamen Gr Sup Mammoth

Διαθέσιμα στη αποθήκη
BloemkleurDIVERS KLEUREN
Height40 cm.
Plant diamtr40 cm.
Pot size (cm)17
Ripeness3
Supplier infoMPS A
ΠροέλευσηNL
Παραγωγόςjan van der knaap
Μονάδες?
Περιεχόμενα3
Αποθήκη?
Πακετάρισμα403

-,--

Cyclamen Gr Sup Xl Mixed

Διαθέσιμα στη αποθήκη
Height25 cm.
Plant diamtr32,5 cm.
Pot size (cm)13
Ripeness1-2
Supplier infoMPS A
ΠροέλευσηNL
Παραγωγόςfirma c&m kester
Μονάδες?
Περιεχόμενα3
Αποθήκη?
Πακετάρισμα492

-,--

Cyclamen Midi Sup Allure Red

Διαθέσιμα στη αποθήκη
BloemkleurROOD
Height27 cm.
Plant diamtr22,5 cm.
Pot size (cm)12
Ripeness2-3
Supplier infoMPS A
ΠροέλευσηNL
Παραγωγόςjoy plant/gebr v paassen
Μονάδες?
Περιεχόμενα6
Αποθήκη?
Πακετάρισμα406

-,--

Cyclamen Midi Sup Macro

Διαθέσιμα στη αποθήκη
Height22 cm.
Plant diamtr20 cm.
Pot size (cm)10,5
Ripeness3-4
Supplier infoMPS A
ΠροέλευσηNL
Παραγωγόςpkw. mts. de groot
Μονάδες?
Περιεχόμενα8
Αποθήκη?
Πακετάρισμα498

-,--

Cyclamen Midi Sup Macro

Διαθέσιμα στη αποθήκη
Height35 cm.
Plant diamtr27,5 cm.
Pot size (cm)12
Ripeness2-3
ΠροέλευσηNL
Παραγωγόςm.c.m. enthoven cv
Μονάδες?
Περιεχόμενα4
Αποθήκη?
Πακετάρισμα408

-,--

Cyclamen Midi Sup Macro Red

Διαθέσιμα στη αποθήκη
BloemkleurROOD
Height30 cm.
Plant diamtr28 cm.
Pot size (cm)12
Ripeness2-3
Supplier infoMPS A
ΠροέλευσηNL
Παραγωγόςg.j. van leeuwen & zn
Μονάδες?
Περιεχόμενα3
Αποθήκη?
Πακετάρισμα492

-,--

Cyclamen Midi Sup Merengue Red

Διαθέσιμα στη αποθήκη
Height25 cm.
Plant diamtr27,5 cm.
Pot size (cm)13
Ripeness1-2
ΠροέλευσηNL
Παραγωγόςfirma c&m kester
Μονάδες?
Περιεχόμενα6
Αποθήκη?
Πακετάρισμα956

-,--

Cyclamen Midi Sup Merengue Red

Διαθέσιμα στη αποθήκη
BloemkleurROOD
Height25 cm.
Plant diamtr27,5 cm.
Pot size (cm)13
Ripeness1-2
Supplier infoMPS A
ΠροέλευσηNL
Παραγωγόςfirma c&m kester
Μονάδες?
Περιεχόμενα6
Αποθήκη?
Πακετάρισμα956

-,--

Cyclamen small flowers Facila

Διαθέσιμα στη αποθήκη
Height18 cm.
Plant diamtr13 cm.
Pot size (cm)10/10,5
Ripeness3-4
ΠροέλευσηNL
Παραγωγόςvarinova
Μονάδες?
Περιεχόμενα8
Αποθήκη?
Πακετάρισμα408

-,--

Cyclamen small flowers Sup Picasso Lilac

Διαθέσιμα στη αποθήκη
Height22 cm.
Plant diamtr20 cm.
Pot size (cm)11
Ripeness3
Supplier infoMPS A+
Transport height30 cm.
ΠροέλευσηNL
Παραγωγόςten have plant
Μονάδες?
Περιεχόμενα8
Αποθήκη?
Πακετάρισμα498

-,--

Cyclamen small flowers Sup Picasso Mixed

Διαθέσιμα στη αποθήκη
BloemkleurDIVERS KLEUREN
Height22 cm.
Plant diamtr20 cm.
Pot size (cm)11
Ripeness3-4
Supplier infoMPS A+
Transport height30 cm.
ΠροέλευσηNL
Παραγωγόςten have plant
Μονάδες?
Περιεχόμενα8
Αποθήκη?
Πακετάρισμα498

-,--

Cyclamen small flowers Sup Picasso Mixed

Διαθέσιμα στη αποθήκη
BloemkleurDIVERS KLEUREN
Height22 cm.
Plant diamtr20 cm.
Pot size (cm)11
Ripeness3-4
Supplier infoMPS A+
Transport height30 cm.
ΠροέλευσηNL
Παραγωγόςten have plant
Μονάδες?
Περιεχόμενα8
Αποθήκη?
Πακετάρισμα498

-,--

Cyclamen small flowers Sup Winter Mixed

Διαθέσιμα στη αποθήκη
BloemkleurDIVERS KLEUREN
Height20 cm.
Plant diamtr12,5 cm.
Pot size (cm)10,5
Ripeness3
Supplier infoMPS A+
ΠροέλευσηNL
Παραγωγόςg.j. lodeweges wilp
Μονάδες?
Περιεχόμενα10
Αποθήκη?
Πακετάρισμα410

-,--

Cyclamen small flowers Sup Winter Red

Διαθέσιμα στη αποθήκη
Height22 cm.
Plant diamtr22,5 cm.
Pot size (cm)10,5
Ripeness3
ΠροέλευσηNL
Παραγωγόςkw. piet v.d. berg
Μονάδες?
Περιεχόμενα8
Αποθήκη?
Πακετάρισμα498

-,--

Cyclamen small flowers Sup Winter White

Διαθέσιμα στη αποθήκη
BloemkleurWIT
Height22 cm.
Plant diamtr20 cm.
Pot size (cm)10,5
Ripeness3
ΠροέλευσηNL
Παραγωγόςkw. piet v.d. berg
Μονάδες?
Περιεχόμενα8
Αποθήκη?
Πακετάρισμα498

-,--

Euphorbia Mi Mil Rosso

Διαθέσιμα στη αποθήκη
Height25 cm.
Nr of plants/pot1
Pot size (cm)12
Supplier infoMPS A
Thickness1
ΠροέλευσηNL
Παραγωγόςvof cactuskwekerij stolk
Μονάδες?
Περιεχόμενα8
Αποθήκη?
Πακετάρισμα495

-,--

Euphorbia P Chr F Pink

Διαθέσιμα στη αποθήκη
Height13 cm.
Nr. flower/pot1
Pot size (cm)6
Ripeness1-2
Supplier infoMPS A
ΠροέλευσηNL
Παραγωγόςjack nouws bv
Μονάδες?
Περιεχόμενα20
Αποθήκη?
Πακετάρισμα960

-,--

Euphorbia P Chri F Marb

Διαθέσιμα στη αποθήκη
Height20 cm.
Nr. flower/pot3
Pot size (cm)10,5
Ripeness2
Supplier infoMPS A+
ΠροέλευσηNL
Παραγωγόςkwekerij wouters bv
Μονάδες?
Περιεχόμενα10
Αποθήκη?
Πακετάρισμα410

-,--

Euphorbia P Chri F Marb

Διαθέσιμα στη αποθήκη
BloemkleurNIET VAN TOEPASSING
Height13 cm.
Nr. flower/pot1
Pot size (cm)6
Ripeness1
Supplier infoMPS A
ΠροέλευσηNL
Παραγωγόςsv.co
Μονάδες?
Περιεχόμενα21
Αποθήκη?
Πακετάρισμα960

-,--

Euphorbia P Chri F Marb

Διαθέσιμα στη αποθήκη
BloemkleurNIET VAN TOEPASSING
Height13 cm.
Nr. flower/pot1
Pot size (cm)6
Ripeness2-3
Supplier infoMPS A
ΠροέλευσηNL
Παραγωγόςsv.co
Μονάδες?
Περιεχόμενα21
Αποθήκη?
Πακετάρισμα960

-,--

Euphorbia P Chri F Whit + Glitter

Διαθέσιμα στη αποθήκη
BloemkleurNIET VAN TOEPASSING
Height13 cm.
Nr. flower/pot1
Pot size (cm)6
Ripeness2
Supplier infoMPS A
ΠροέλευσηNL
Παραγωγόςsv.co
Μονάδες?
Περιεχόμενα21
Αποθήκη?
Πακετάρισμα960

-,--

Euphorbia P Christmas F Op Stem

Διαθέσιμα στη αποθήκη
Height60 cm.
Nr. flower/pot5
Pot size (cm)15
Ripeness1-2
Supplier infoMPS A
ΧρώμαRed
ΠροέλευσηNL
Παραγωγόςkw. de barreveld
Μονάδες?
Περιεχόμενα6
Αποθήκη?
Πακετάρισμα496

-,--

Euphorbia P Christmas F Stem 5fl

Διαθέσιμα στη αποθήκη
Height60 cm.
Nr. flower/pot5
Pot size (cm)15
Ripeness1-2
Supplier infoMPS A
ΧρώμαRed
ΠροέλευσηNL
Παραγωγόςkw. de barreveld
Μονάδες?
Περιεχόμενα6
Αποθήκη?
Πακετάρισμα496

-,--

Euphorbia P Infinity Wh

Διαθέσιμα στη αποθήκη
Height35 cm.
Nr. flower/pot5
Pot size (cm)12
Ripeness1
Supplier infoFFP
ΠροέλευσηNL
Παραγωγόςfa freek vd velden
Μονάδες?
Περιεχόμενα6
Αποθήκη?
Πακετάρισμα406

-,--

Euphorbia P Mars Pink

Διαθέσιμα στη αποθήκη
Height35 cm.
Nr. flower/pot5
Pot size (cm)12
Ripeness1
Supplier infoFFP
ΠροέλευσηNL
Παραγωγόςfa freek vd velden
Μονάδες?
Περιεχόμενα6
Αποθήκη?
Πακετάρισμα406

-,--

Euphorbia P Mixed

Διαθέσιμα στη αποθήκη
BloemkleurDIVERS KLEUREN
Height23 cm.
Nr. flower/pot4
Pot size (cm)10,5
Ripeness1
Supplier infoMPS A
ΧρώμαMixed
ΠροέλευσηNL
Παραγωγόςsv.co
Μονάδες?
Περιεχόμενα10
Αποθήκη?
Πακετάρισμα410

-,--

Euphorbia P Mixed

Διαθέσιμα στη αποθήκη
Height35 cm.
Nr. flower/pot5
Pot size (cm)12
Ripeness2
Supplier infoMPS A
ΧρώμαMixed
ΠροέλευσηNL
Παραγωγόςj. & p ten have
Μονάδες?
Περιεχόμενα6
Αποθήκη?
Πακετάρισμα956

-,--

Euphorbia P Mixed #

Διαθέσιμα στη αποθήκη
Height35 cm.
Nr. flower/pot6
Pot size (cm)14
Ripeness2-3
Supplier infoMPS A
ΧρώμαMixed
ΠροέλευσηNL
Παραγωγόςj. & p ten have
Μονάδες?
Περιεχόμενα6
Αποθήκη?
Πακετάρισμα813

-,--

Euphorbia P Mixed 3kl

Διαθέσιμα στη αποθήκη
Height25 cm.
Nr. flower/pot4
Pot size (cm)10,5
Ripeness2
Supplier infoMPS A+
ΠροέλευσηNL
Παραγωγόςsjaak buijs bv
Μονάδες?
Περιεχόμενα10
Αποθήκη?
Πακετάρισμα410

-,--

Euphorbia P Mixed 3kl

Διαθέσιμα στη αποθήκη
Height27 cm.
Nr. flower/pot4
Pot size (cm)10,5
Ripeness2
Supplier infoMPS A+
ΠροέλευσηNL
Παραγωγόςsjaak buijs bv
Μονάδες?
Περιεχόμενα10
Αποθήκη?
Πακετάρισμα410

-,--

Euphorbia P Mixed 4kl

Διαθέσιμα στη αποθήκη
Height26 cm.
Nr. flower/pot4
Pot size (cm)10,5
Ripeness2
Supplier infoMPS A+
ΠροέλευσηNL
Παραγωγόςsjaak buijs bv
Μονάδες?
Περιεχόμενα10
Αποθήκη?
Πακετάρισμα410

-,--

Euphorbia P Mixed 5fl

Διαθέσιμα στη αποθήκη
Height35 cm.
Nr. flower/pot5
Pot size (cm)12
Ripeness2
Supplier infoMPS A
ΧρώμαMixed
ΠροέλευσηNL
Παραγωγόςj. & p ten have
Μονάδες?
Περιεχόμενα6
Αποθήκη?
Πακετάρισμα956

-,--

Euphorbia P Mixed 5kl

Διαθέσιμα στη αποθήκη
Height13 cm.
Nr. flower/pot1
Pot size (cm)6
Ripeness1-2
Supplier infoMPS A
ΠροέλευσηNL
Παραγωγόςjack nouws bv
Μονάδες?
Περιεχόμενα20
Αποθήκη?
Πακετάρισμα960

-,--

Euphorbia P Mixed 5kl

Διαθέσιμα στη αποθήκη
Height15 cm.
Nr. flower/pot1
Pot size (cm)6
Ripeness1-2
Supplier infoMPS A
ΠροέλευσηNL
Παραγωγόςjack nouws bv
Μονάδες?
Περιεχόμενα20
Αποθήκη?
Πακετάρισμα960

-,--

Euphorbia P Mixed Op Stem

Διαθέσιμα στη αποθήκη
Height50 cm.
Nr. flower/pot5
Pot size (cm)15
Ripeness1-2
Supplier infoMPS A
ΧρώμαMixed
ΠροέλευσηNL
Παραγωγόςkw. de barreveld
Μονάδες?
Περιεχόμενα6
Αποθήκη?
Πακετάρισμα496

-,--

Euphorbia P Mixed Stem 5fl

Διαθέσιμα στη αποθήκη
Height60 cm.
Nr. flower/pot5
Pot size (cm)15
Ripeness1-2
Supplier infoMPS A
ΧρώμαMixed
ΠροέλευσηNL
Παραγωγόςkw. de barreveld
Μονάδες?
Περιεχόμενα6
Αποθήκη?
Πακετάρισμα496

-,--

Euphorbia P Ov

Διαθέσιμα στη αποθήκη
Height12 cm.
Nr. flower/pot1
Pot size (cm)6
Ripeness1-2
ΠροέλευσηDE
Παραγωγόςboeker gartenbau
Μονάδες?
Περιεχόμενα16
Αποθήκη?
Πακετάρισμα967

-,--

Euphorbia P Prem Ice Cr

Διαθέσιμα στη αποθήκη
Height35 cm.
Nr. flower/pot6
Pot size (cm)14
Ripeness2-3
Supplier infoMPS A
ΠροέλευσηNL
Παραγωγόςj. & p ten have
Μονάδες?
Περιεχόμενα6
Αποθήκη?
Πακετάρισμα813

-,--

Euphorbia P Prem Picass

Διαθέσιμα στη αποθήκη
Height22 cm.
Nr. flower/pot3
Pot size (cm)10/10,5
Ripeness2
ΠροέλευσηBE
Παραγωγόςelite plants
Μονάδες?
Περιεχόμενα10
Αποθήκη?
Πακετάρισμα410

-,--

Euphorbia P Prem Polar

Διαθέσιμα στη αποθήκη
Height22 cm.
Nr. flower/pot3
Pot size (cm)10/10,5
Ripeness2
ΠροέλευσηBE
Παραγωγόςelite plants
Μονάδες?
Περιεχόμενα10
Αποθήκη?
Πακετάρισμα410

-,--

Euphorbia P Premium Pin

Διαθέσιμα στη αποθήκη
Height22 cm.
Nr. flower/pot3
Pot size (cm)10/10,5
Ripeness2
ΧρώμαBrown
ΠροέλευσηBE
Παραγωγόςelite plants
Μονάδες?
Περιεχόμενα10
Αποθήκη?
Πακετάρισμα410

-,--

Euphorbia P Premium Pin

Διαθέσιμα στη αποθήκη
Height35 cm.
Nr. flower/pot5
Pot size (cm)12
Ripeness2
Supplier infoMPS A
ΧρώμαBrown
ΠροέλευσηNL
Παραγωγόςj. & p ten have
Μονάδες?
Περιεχόμενα6
Αποθήκη?
Πακετάρισμα956

-,--

Euphorbia P Pri Da Pink

Διαθέσιμα στη αποθήκη
Height27 cm.
Nr. flower/pot6
Pot size (cm)10/10,5
Ripeness1-2
Supplier infoMPS B
ΠροέλευσηNL
Παραγωγόςgriffioen plants
Μονάδες?
Περιεχόμενα10
Αποθήκη?
Πακετάρισμα410

-,--

Euphorbia P Pri Da Pink

Διαθέσιμα στη αποθήκη
Height27 cm.
Nr. flower/pot6
Pot size (cm)10/10,5
Ripeness1-2
Supplier infoMPS B
ΠροέλευσηNL
Παραγωγόςgriffioen plants
Μονάδες?
Περιεχόμενα10
Αποθήκη?
Πακετάρισμα410

-,--

Euphorbia P Pri Ho Pink

Διαθέσιμα στη αποθήκη
Height35 cm.
Nr. flower/pot12
Pot size (cm)17
Ripeness2-3
Supplier infoMPS A
ΠροέλευσηNL
Παραγωγόςj. & p ten have
Μονάδες?
Περιεχόμενα3
Αποθήκη?
Πακετάρισμα403

-,--

Euphorbia P Pri Pearl

Διαθέσιμα στη αποθήκη
Height28 cm.
Nr. flower/pot4
Pot size (cm)12
Ripeness2
Supplier infoMPS A+
ΠροέλευσηNL
Παραγωγόςkwekerij vlasman bv
Μονάδες?
Περιεχόμενα6
Αποθήκη?
Πακετάρισμα236

-,--

Euphorbia P Pri So Pink

Διαθέσιμα στη αποθήκη
Height28 cm.
Nr. flower/pot4
Pot size (cm)12
Ripeness2
Supplier infoMPS A+
ΠροέλευσηNL
Παραγωγόςkwekerij vlasman bv
Μονάδες?
Περιεχόμενα6
Αποθήκη?
Πακετάρισμα236

-,--

Euphorbia P Saturnus R

Διαθέσιμα στη αποθήκη
Height12 cm.
Nr. flower/pot1
Pot size (cm)6
Ripeness2
Supplier infoMPS A
ΠροέλευσηNL
Παραγωγόςeuroflora andijk bv
Μονάδες?
Περιεχόμενα12
Αποθήκη?
Πακετάρισμα960

-,--

Euphorbia P Titan White

Διαθέσιμα στη αποθήκη
Height32 cm.
HoesbedrukkingKERST
Hoesbedrukking extraBARCODE
Nr. flower/pot4
Pot size (cm)13
Ripeness2-3
Supplier infoMPS A
ΠροέλευσηNL
Παραγωγόςdrenthe flowers
Μονάδες?
Περιεχόμενα6
Αποθήκη?
Πακετάρισμα386

-,--

Euphorbia P Valen Lemon

Διαθέσιμα στη αποθήκη
Height15 cm.
Nr. flower/pot1
Pot size (cm)6
Ripeness1-2
Supplier infoMPS A
ΠροέλευσηNL
Παραγωγόςnico van os
Μονάδες?
Περιεχόμενα21
Αποθήκη?
Πακετάρισμα960

-,--

Euphorbia P Valent Red

Διαθέσιμα στη αποθήκη
Height13 cm.
Nr. flower/pot1
Pot size (cm)6
Ripeness1-2
Supplier infoMPS A
ΠροέλευσηNL
Παραγωγόςnico van os
Μονάδες?
Περιεχόμενα21
Αποθήκη?
Πακετάρισμα960

-,--

Euphorbia P Winter Rose

Διαθέσιμα στη αποθήκη
BloemkleurNIET VAN TOEPASSING
Height13 cm.
Nr. flower/pot1
Pot size (cm)6
Ripeness2-3
Supplier infoMPS A
ΧρώμαRed
ΠροέλευσηNL
Παραγωγόςsv.co
Μονάδες?
Περιεχόμενα21
Αποθήκη?
Πακετάρισμα960

-,--

Gardenia Jasminoides

Διαθέσιμα στη αποθήκη
Height25 cm.
Nr. flower/pot9
Plant diamtr25 cm.
Pot size (cm)13
Supplier infoMPS A
ΧρώμαWhite
ΠροέλευσηNL
Παραγωγόςvan marrewijk-steelhoven
Μονάδες?
Περιεχόμενα6
Αποθήκη?
Πακετάρισμα406

-,--

Gardenia Jasminoides

Διαθέσιμα στη αποθήκη
Height25 cm.
Nr. flower/pot10
Plant diamtr25 cm.
Pot size (cm)13
Supplier infoMPS A
ΧρώμαWhite
ΠροέλευσηNL
Παραγωγόςdominoplant
Μονάδες?
Περιεχόμενα8
Αποθήκη?
Πακετάρισμα408

-,--

Gardenia Jasminoides

Διαθέσιμα στη αποθήκη
Height15 cm.
Nr. flower/pot5
Plant diamtr15 cm.
Pot size (cm)9/9,5
Supplier infoMPS A
ΧρώμαWhite
ΠροέλευσηNL
Παραγωγόςdominoplant
Μονάδες?
Περιεχόμενα10
Αποθήκη?
Πακετάρισμα470

-,--

Gardenia Jasminoides + Sierpot #

Διαθέσιμα στη αποθήκη
Height15 cm.
Nr. flower/pot5
Plant diamtr15 cm.
Pot size (cm)9/9,5
Supplier infoMPS A
ΧρώμαWhite
ΠροέλευσηNL
Παραγωγόςrichplant
Μονάδες?
Περιεχόμενα9
Αποθήκη?
Πακετάρισμα297

-,--

Gerbera Ivory Mixed

Διαθέσιμα στη αποθήκη
Height22 cm.
Nr. flower/pot2
Pot size (cm)12
Ripeness2-3
ΠροέλευσηNL
Παραγωγόςpinc. plants bv
Μονάδες?
Περιεχόμενα10
Αποθήκη?
Πακετάρισμα490

-,--

Gerbera Mixed

Διαθέσιμα στη αποθήκη
Height25 cm.
Pot size (cm)12
ΧρώμαMixed
ΠροέλευσηNL
Παραγωγόςplkw van der velden
Μονάδες?
Περιεχόμενα6
Αποθήκη?
Πακετάρισμα206

-,--

Hoya Carn Tricolor

Διαθέσιμα στη αποθήκη
Pot size (cm)13
Ranklengte30-34
Supplier infoMPS A
ΠροέλευσηNL
Παραγωγόςpantar
Μονάδες?
Περιεχόμενα8
Αποθήκη?
Πακετάρισμα408

-,--

Hoya Kerrii

Διαθέσιμα στη αποθήκη
Height15 cm.
Pot size (cm)7
Supplier infoMPS A
ΠροέλευσηNL
Παραγωγόςv.d. arend tropical
Μονάδες?
Περιεχόμενα12
Αποθήκη?
Πακετάρισμα212

-,--

Hoya Kerrii #

Διαθέσιμα στη αποθήκη
Height15 cm.
Pot size (cm)7
Supplier infoMPS A
ΠροέλευσηNL
Παραγωγόςv.d. arend tropical
Μονάδες?
Περιεχόμενα12
Αποθήκη?
Πακετάρισμα297

-,--

Hoya Kerrii #

Διαθέσιμα στη αποθήκη
Height15 cm.
Pot size (cm)7
Supplier infoMPS A
ΠροέλευσηNL
Παραγωγόςv.d. arend tropical
Μονάδες?
Περιεχόμενα12
Αποθήκη?
Πακετάρισμα297

-,--

Hoya Kerrii Miami #

Διαθέσιμα στη αποθήκη
Height15 cm.
Pot size (cm)7
Supplier infoMPS A
ΠροέλευσηNL
Παραγωγόςv.d. arend tropical
Μονάδες?
Περιεχόμενα12
Αποθήκη?
Πακετάρισμα297

-,--

Jasminum Polyanthum

Διαθέσιμα στη αποθήκη
Height70 cm.
Pot size (cm)17
Ripeness1-2
Supplier infoMPS A
ΧρώμαWhite
ΠροέλευσηNL
Παραγωγόςl.j. noordam terraspl.
Μονάδες?
Περιεχόμενα6
Αποθήκη?
Πακετάρισμα306

-,--

Kalanchoe B Cal Mixed 4 Colour

Διαθέσιμα στη αποθήκη
Height25 cm.
Nr of plants/pot1
Pot size (cm)12
Ripeness2
Supplier infoMPS A
ΠροέλευσηNL
Παραγωγόςveilingweg de lier
Μονάδες?
Περιεχόμενα10
Αποθήκη?
Πακετάρισμα490

-,--

Kalanchoe B Cal Mixed 5 Colour

Διαθέσιμα στη αποθήκη
Height22 cm.
Nr of plants/pot1
Pot size (cm)10,5
Ripeness1-2
Supplier infoMPS A+
ΠροέλευσηNL
Παραγωγόςamarantis
Μονάδες?
Περιεχόμενα10
Αποθήκη?
Πακετάρισμα401

-,--

Kalanchoe B Cal Mixed 5 Colour

Διαθέσιμα στη αποθήκη
Height22 cm.
Nr of plants/pot1
Pot size (cm)10,5
Ripeness1-2
Supplier infoMPS A+
ΠροέλευσηNL
Παραγωγόςamarantis
Μονάδες?
Περιεχόμενα10
Αποθήκη?
Πακετάρισμα401

-,--

Kalanchoe B Cal Mixed 5 Colour

Διαθέσιμα στη αποθήκη
Height22 cm.
Nr of plants/pot1
Pot size (cm)10,5
Ripeness1-2
Supplier infoMPS A+
ΠροέλευσηNL
Παραγωγόςamarantis
Μονάδες?
Περιεχόμενα10
Αποθήκη?
Πακετάρισμα401

-,--

Kalanchoe B Cal Mixed 5 Colour

Διαθέσιμα στη αποθήκη
Height25 cm.
Nr of plants/pot1
Pot size (cm)10,5
Ripeness1-2
Supplier infoMPS A+
ΠροέλευσηNL
Παραγωγόςamarantis
Μονάδες?
Περιεχόμενα10
Αποθήκη?
Πακετάρισμα401

-,--

Kalanchoe B Cal Red

Διαθέσιμα στη αποθήκη
Height22 cm.
Nr of plants/pot1
Pot size (cm)10,5
Ripeness2
Supplier infoMPS A+
ΠροέλευσηNL
Παραγωγόςamarantis
Μονάδες?
Περιεχόμενα10
Αποθήκη?
Πακετάρισμα401

-,--

Kalanchoe B Cal Red

Διαθέσιμα στη αποθήκη
Height18 cm.
Nr of plants/pot1
Pot size (cm)9/9,5
Ripeness1
Supplier infoMPS A
ΠροέλευσηNL
Παραγωγόςg.j. hendriks cv
Μονάδες?
Περιεχόμενα14
Αποθήκη?
Πακετάρισμα414

-,--

Kalanchoe B Ge Mixed 5 Colour Ton Sur Ton

Διαθέσιμα στη αποθήκη
Height23 cm.
Nr of plants/pot1
Pot size (cm)10,5
Ripeness1-2
Supplier infoFFP MPS A+ MPS SQ
ΠροέλευσηNL
Παραγωγόςslijkermankalanchoe
Μονάδες?
Περιεχόμενα10
Αποθήκη?
Πακετάρισμα495

-,--

Kalanchoe B Ge Perf Mixed

Διαθέσιμα στη αποθήκη
Height17 cm.
Nr of plants/pot1
Pot size (cm)7
Ripeness1-2
Supplier infoFFP
ΠροέλευσηNL
Παραγωγόςbunnik plants
Μονάδες?
Περιεχόμενα16
Αποθήκη?
Πακετάρισμα216

-,--

Kalanchoe B Ge Perf Red

Διαθέσιμα στη αποθήκη
Height22 cm.
Nr of plants/pot1
Pot size (cm)12
Ripeness1
Supplier infoFFP
ΠροέλευσηNL
Παραγωγόςbunnik plants
Μονάδες?
Περιεχόμενα10
Αποθήκη?
Πακετάρισμα490

-,--

Kalanchoe B Ge R Don Juan

Διαθέσιμα στη αποθήκη
BloemkleurROOD
Height23 cm.
Nr of plants/pot1
Pot size (cm)10,5
Ripeness1-2
Supplier infoMPS B
ΠροέλευσηNL
Παραγωγόςsolis plant
Μονάδες?
Περιεχόμενα10
Αποθήκη?
Πακετάρισμα410

-,--

Kalanchoe B Ge R Don Nando

Διαθέσιμα στη αποθήκη
Height25 cm.
HoesbedrukkingFIRMA BEDRUKKING
Nr of plants/pot3
Pot size (cm)15
Ripeness1-2
Supplier infoFFP
ΠροέλευσηNL
Παραγωγόςkp holland
Μονάδες?
Περιεχόμενα6
Αποθήκη?
Πακετάρισμα326

-,--

Kalanchoe B Ge R Don Paloma

Διαθέσιμα στη αποθήκη
Height15 cm.
HoesbedrukkingFIRMA BEDRUKKING
Nr of plants/pot1
Pot size (cm)7
Ripeness2
Supplier infoFFP
ΠροέλευσηNL
Παραγωγόςkp holland
Μονάδες?
Περιεχόμενα16
Αποθήκη?
Πακετάρισμα216

-,--

Kalanchoe B R Fl Elsa

Διαθέσιμα στη αποθήκη
BloemkleurWIT
Height23 cm.
Nr of plants/pot1
Pot size (cm)10,5
Ripeness1
Supplier infoMPS B
ΠροέλευσηNL
Παραγωγόςsolis plant
Μονάδες?
Περιεχόμενα10
Αποθήκη?
Πακετάρισμα410

-,--

Kalanchoe B R Fl Elsa

Διαθέσιμα στη αποθήκη
BloemkleurWIT
Height23 cm.
Nr of plants/pot1
Pot size (cm)10,5
Ripeness1
Supplier infoMPS B
ΠροέλευσηNL
Παραγωγόςsolis plant
Μονάδες?
Περιεχόμενα10
Αποθήκη?
Πακετάρισμα410

-,--

Kalanchoe B R Fl Elsa

Διαθέσιμα στη αποθήκη
BloemkleurWIT
Height12 cm.
Nr of plants/pot1
Pot size (cm)6
Ripeness1-2
Supplier infoMPS B
ΠροέλευσηNL
Παραγωγόςsolis plant
Μονάδες?
Περιεχόμενα16
Αποθήκη?
Πακετάρισμα220

-,--

Kalanchoe B Secret

Διαθέσιμα στη αποθήκη
Height20 cm.
Nr of plants/pot1
Pot size (cm)10,5
Ripeness1-2
Supplier infoFFP MPS A+ MPS SQ
ΠροέλευσηNL
Παραγωγόςslijkermankalanchoe
Μονάδες?
Περιεχόμενα10
Αποθήκη?
Πακετάρισμα495

-,--

Kalanchoe B Secret

Διαθέσιμα στη αποθήκη
BloemkleurROOD
Height23 cm.
Nr of plants/pot1
Pot size (cm)10,5
Ripeness1-2
Supplier infoMPS B
ΠροέλευσηNL
Παραγωγόςsolis plant
Μονάδες?
Περιεχόμενα10
Αποθήκη?
Πακετάρισμα410

-,--

Kalanchoe B Secret

Διαθέσιμα στη αποθήκη
BloemkleurROOD
Height23 cm.
Nr of plants/pot1
Pot size (cm)10,5
Ripeness1-2
Supplier infoMPS B
ΠροέλευσηNL
Παραγωγόςsolis plant
Μονάδες?
Περιεχόμενα10
Αποθήκη?
Πακετάρισμα410

-,--

Kalanchoe B Secret Red

Διαθέσιμα στη αποθήκη
Height20 cm.
Nr of plants/pot1
Pot size (cm)10,5
Ripeness1-2
Supplier infoFFP MPS A+ MPS SQ
ΠροέλευσηNL
Παραγωγόςslijkermankalanchoe
Μονάδες?
Περιεχόμενα10
Αποθήκη?
Πακετάρισμα495

-,--

Kalanchoe Bl Calanday Mixed Glitter

Διαθέσιμα στη αποθήκη
Gemengd per fust aant. kleur4C
Height27 cm.
Nr of plants/pot6
Pot size (cm)23
Ripeness1
Supplier infoMPS A
ΠροέλευσηNL
Παραγωγόςsv.co
Μονάδες?
Περιεχόμενα2
Αποθήκη?
Πακετάρισμα402

-,--

Kalanchoe Bl Fav Va Mae

Διαθέσιμα στη αποθήκη
Height23 cm.
Nr of plants/pot1
Pot size (cm)10,5
Ripeness1
Supplier infoMPS A+
ΠροέλευσηNL
Παραγωγόςkwekerij vreugdenberg bv
Μονάδες?
Περιεχόμενα10
Αποθήκη?
Πακετάρισμα410

-,--

Kalanchoe Bl Kikai

Διαθέσιμα στη αποθήκη
Height12 cm.
Nr of plants/pot1
Pot size (cm)6
Ranklengte2,5-5,9
Ripeness1-2
Supplier infoMPS A
ΠροέλευσηNL
Παραγωγόςkwekerij de veranda
Μονάδες?
Περιεχόμενα20
Αποθήκη?
Πακετάρισμα220

-,--

Kalanchoe Bl Kikai

Διαθέσιμα στη αποθήκη
Height15 cm.
Nr of plants/pot1
Pot size (cm)8/8,5
Ranklengte2,5-5,9
Ripeness2
Supplier infoMPS A
ΠροέλευσηNL
Παραγωγόςkwekerij de veranda
Μονάδες?
Περιεχόμενα16
Αποθήκη?
Πακετάρισμα295

-,--

Kalanchoe Bl Kikai

Διαθέσιμα στη αποθήκη
Height15 cm.
Nr of plants/pot1
Pot size (cm)8/8,5
Ranklengte2,5-5,9
Ripeness2-3
Supplier infoMPS A
ΠροέλευσηNL
Παραγωγόςkwekerij de veranda
Μονάδες?
Περιεχόμενα16
Αποθήκη?
Πακετάρισμα295

-,--

Kalanchoe Bl Lipstick

Διαθέσιμα στη αποθήκη
Height25 cm.
Nr of plants/pot1
Pot size (cm)10,5
Ripeness1-2
Supplier infoMPS A+
ΠροέλευσηNL
Παραγωγόςkwekerij vreugdenberg bv
Μονάδες?
Περιεχόμενα10
Αποθήκη?
Πακετάρισμα410

-,--

Kalanchoe Bl Mixed 5 Colour

Διαθέσιμα στη αποθήκη
Height24 cm.
Nr of plants/pot1
Pot size (cm)10,5
Ripeness1
Supplier infoMPS A+
ΧρώμαMixed
ΠροέλευσηNL
Παραγωγόςkwekerij vreugdenberg bv
Μονάδες?
Περιεχόμενα10
Αποθήκη?
Πακετάρισμα410

-,--

Kalanchoe Bl Mixed 5 Colours

Διαθέσιμα στη αποθήκη
Height25 cm.
Nr of plants/pot1
Pot size (cm)10,5
Ripeness2
Supplier infoMPS A+
ΧρώμαMixed
ΠροέλευσηNL
Παραγωγόςkwekerij vreugdenberg bv
Μονάδες?
Περιεχόμενα10
Αποθήκη?
Πακετάρισμα410

-,--

Kalanchoe Bl Ros Mixed 3 Colour

Διαθέσιμα στη αποθήκη
Height30 cm.
Nr of plants/pot6
Pot size (cm)23
Ripeness2
Supplier infoMPS A
ΠροέλευσηNL
Παραγωγόςsv.co
Μονάδες?
Περιεχόμενα2
Αποθήκη?
Πακετάρισμα402

-,--

Kalanchoe Bl Ros Mixed 5 Colour

Διαθέσιμα στη αποθήκη
Height23 cm.
HoesbedrukkingFIRMA BEDRUKKING
Nr of plants/pot1
Pot size (cm)10,5
Ripeness1-2
Supplier infoMPS B
ΠροέλευσηNL
Παραγωγόςsolis plant
Μονάδες?
Περιεχόμενα10
Αποθήκη?
Πακετάρισμα410

-,--

Kalanchoe Bl Ros Mixed 5 Colour

Διαθέσιμα στη αποθήκη
Gemengd per fust aant. kleur5C
Height27 cm.
HoesbedrukkingFIRMA BEDRUKKING
Nr of plants/pot3
Pot size (cm)15
Ripeness1-2
Supplier infoFFP
ΠροέλευσηNL
Παραγωγόςkp holland
Μονάδες?
Περιεχόμενα6
Αποθήκη?
Πακετάρισμα326

-,--

Kalanchoe Bl Ros Mixed 6 Colour

Διαθέσιμα στη αποθήκη
Height23 cm.
HoesbedrukkingFIRMA BEDRUKKING
Nr of plants/pot1
Pot size (cm)10,5
Ripeness1-2
Supplier infoMPS B
ΠροέλευσηNL
Παραγωγόςsolis plant
Μονάδες?
Περιεχόμενα10
Αποθήκη?
Πακετάρισμα410

-,--

Kalanchoe Bl Ros Mixed 6 Colour

Διαθέσιμα στη αποθήκη
Height12 cm.
HoesbedrukkingFIRMA BEDRUKKING
Nr of plants/pot1
Pot size (cm)7
Ripeness1
Supplier infoFFP
ΠροέλευσηNL
Παραγωγόςkp holland
Μονάδες?
Περιεχόμενα16
Αποθήκη?
Πακετάρισμα216

-,--

Kalanchoe Blossfeld White

Διαθέσιμα στη αποθήκη
Height22 cm.
Nr of plants/pot1
Pot size (cm)10,5
Ripeness1-2
Supplier infoMPS A
ΠροέλευσηNL
Παραγωγόςmaasluiden potplanten
Μονάδες?
Περιεχόμενα10
Αποθήκη?
Πακετάρισμα812

-,--

Kalanchoe Hg Other

Διαθέσιμα στη αποθήκη
Height25 cm.
Nr of plants/pot1
PlantvormOVERIGE PL VORMEN
Pot size (cm)9/9,5
Ranklengte15-19
Ripeness1
Supplier infoMPS A
ΠροέλευσηNL
Παραγωγόςkwekerij de veranda
Μονάδες?
Περιεχόμενα9
Αποθήκη?
Πακετάρισμα297

-,--

Kalanchoe Ov Dorothy Ceramique #

Διαθέσιμα στη αποθήκη
Height40 cm.
Nr of plants/pot1
PlantvormOVERIGE PL VORMEN
Pot size (cm)9/9,5
PotmateriaalKERAMIEK
Ranklengte15-19
Ripeness2
Supplier infoMPS A
ΧρώμαRed
ΠροέλευσηNL
Παραγωγόςkwekerij de veranda
Μονάδες?
Περιεχόμενα9
Αποθήκη?
Πακετάρισμα297

-,--

Kalanchoe Ov Magic Bell

Διαθέσιμα στη αποθήκη
Height65 cm.
Nr of plants/pot1
PlantvormOVERIGE PL VORMEN
Pot size (cm)14
Ranklengte2,5-5,9
Supplier infoMPS A
ΧρώμαGreen
ΠροέλευσηNL
Παραγωγόςkwekerij de veranda
Μονάδες?
Περιεχόμενα4
Αποθήκη?
Πακετάρισμα297

-,--

Medinilla Magnifica 2 Knop

Διαθέσιμα στη αποθήκη
BloemkleurROSE
Height35 cm.
Nr. flower/pot2
Pot size (cm)14
Ripeness2-3
Supplier infoMPS A+
ΧρώμαPink
ΠροέλευσηNL
Παραγωγόςkwekerij egon
Μονάδες?
Περιεχόμενα4
Αποθήκη?
Πακετάρισμα204

-,--

Medinilla Magnifica 3 Knop

Διαθέσιμα στη αποθήκη
Height60 cm.
Nr. flower/pot3
Pot size (cm)17
Ripeness2-3
Supplier infoMPS A+
ΧρώμαPink
ΠροέλευσηNL
Παραγωγόςkwekerij laguna bv
Μονάδες?
Περιεχόμενα6
Αποθήκη?
Πακετάρισμα306

-,--

Peperomia C Lilian

Διαθέσιμα στη αποθήκη
Height30 cm.
Nr of plants/pot1
Pot size (cm)12
Supplier infoFFP
ΠροέλευσηNL
Παραγωγόςkw j. de groot bv
Μονάδες?
Περιεχόμενα8
Αποθήκη?
Πακετάρισμα308

-,--

Peperomia Ca Schumi Red

Διαθέσιμα στη αποθήκη
Height15 cm.
Nr of plants/pot5
Pot size (cm)10,5
Supplier infoFFP
ΠροέλευσηNL
Παραγωγόςsmit kwekerijen
Μονάδες?
Περιεχόμενα8
Αποθήκη?
Πακετάρισμα458

-,--

Peperomia Ca Schumi Red

Διαθέσιμα στη αποθήκη
Height15 cm.
Nr of plants/pot5
Pot size (cm)10,5
Supplier infoFFP
ΠροέλευσηNL
Παραγωγόςsmit kwekerijen
Μονάδες?
Περιεχόμενα8
Αποθήκη?
Πακετάρισμα458

-,--

Pilea- Kalanchoe Red

Διαθέσιμα στη αποθήκη
Height20 cm.
Pot size (cm)12
Supplier infoFFP
ΠροέλευσηNL
Παραγωγόςsmit kwekerijen
Μονάδες?
Περιεχόμενα6
Αποθήκη?
Πακετάρισμα406

-,--

Pilea- Kalanchoe White

Διαθέσιμα στη αποθήκη
Height20 cm.
Pot size (cm)12
Supplier infoFFP
ΠροέλευσηNL
Παραγωγόςsmit kwekerijen
Μονάδες?
Περιεχόμενα6
Αποθήκη?
Πακετάρισμα406

-,--

Primula A Rosanna Mixed

Διαθέσιμα στη αποθήκη
Height15 cm.
Nr. flower/pot3
Plant diamtr10 cm.
Pot size (cm)10,5
Ripeness2-3
Supplier infoMPS B
ΠροέλευσηNL
Παραγωγόςbejafleur
Μονάδες?
Περιεχόμενα10
Αποθήκη?
Πακετάρισμα410

-,--

Primula Ov Acau Mixed

Διαθέσιμα στη αποθήκη
Height15 cm.
Nr. flower/pot3
Pot size (cm)10/10,5
Ripeness2-3
Supplier infoMPS A
ΧρώμαMixed
ΠροέλευσηBE
Παραγωγόςgert hillen
Μονάδες?
Περιεχόμενα12
Αποθήκη?
Πακετάρισμα412

-,--

Rhododendron (Azalea) Hellmut Vog Red

Διαθέσιμα στη αποθήκη
Height28 cm.
Nr of plants/pot4
Plant diamtr32,5 cm.
Pot size (cm)13
Ripeness2
Supplier infoMPS A+
ΧρώμαPink
ΠροέλευσηNL
Παραγωγόςkwekery meerrust vof
Μονάδες?
Περιεχόμενα6
Αποθήκη?
Πακετάρισμα399

-,--

Rhododendron (Azalea) Mixed 4 Srt Queen Of Flowers

Διαθέσιμα στη αποθήκη
Height20 cm.
Nr of plants/pot4
Plant diamtr22,5 cm.
Pot size (cm)12
Ripeness1-2
ΠροέλευσηBE
Παραγωγόςqueen of flowers
Μονάδες?
Περιεχόμενα8
Αποθήκη?
Πακετάρισμα308

-,--

Rhododendron (Azalea) Mixed 5 Srt

Διαθέσιμα στη αποθήκη
Height15 cm.
Nr of plants/pot3
Plant diamtr15 cm.
Pot size (cm)9/9,5
Ripeness1-2
ΠροέλευσηBE
Παραγωγόςqueen of flowers
Μονάδες?
Περιεχόμενα8
Αποθήκη?
Πακετάρισμα208

-,--

Rhododendron (Azalea) Mixed 5 Srt Queen Of Flowers

Διαθέσιμα στη αποθήκη
Height15 cm.
Nr of plants/pot3
Plant diamtr15 cm.
Pot size (cm)9/9,5
Ripeness1-2
ΠροέλευσηBE
Παραγωγόςqueen of flowers
Μονάδες?
Περιεχόμενα8
Αποθήκη?
Πακετάρισμα208

-,--

Rhododendron (Azalea) Mont Blanc

Διαθέσιμα στη αποθήκη
Height24 cm.
Nr of plants/pot4
Plant diamtr27,5 cm.
Pot size (cm)13
Ripeness2-3
ΧρώμαWhite
ΠροέλευσηDE
Παραγωγόςschonfeldt handels gmbh
Μονάδες?
Περιεχόμενα6
Αποθήκη?
Πακετάρισμα386

-,--

Rhododendron (Azalea) Nordlicht Red

Διαθέσιμα στη αποθήκη
Height30 cm.
HoesbedrukkingKERST
HoesmateriaalPOLYPROPYLEEN
Nr of plants/pot5
Plant diamtr35 cm.
Pot size (cm)14
Ripeness2
ΧρώμαPink
ΠροέλευσηBE
Παραγωγόςpeter adriaenssens
Μονάδες?
Περιεχόμενα6
Αποθήκη?
Πακετάρισμα956

-,--

Rhododendron (Azalea) Nordlicht Stem

Διαθέσιμα στη αποθήκη
Height45 cm.
Nr of plants/pot1
Plant diamtr27,5 cm.
PlantvormOP STAM
Pot size (cm)13
Ripeness1-2
Trunk high>45
ΧρώμαPink
ΠροέλευσηBE
Παραγωγόςde guchtenaere bvba
Μονάδες?
Περιεχόμενα8
Αποθήκη?
Πακετάρισμα956

-,--

Rhododendron (Azalea) Other Pink

Διαθέσιμα στη αποθήκη
Gemengd per pot/bosTWEE KLEUREN
Height35 cm.
Nr of plants/pot7
Plant diamtr40 cm.
Pot size (cm)17
Ripeness1-2
ΠροέλευσηBE
Παραγωγόςqueen of flowers
Μονάδες?
Περιεχόμενα5
Αποθήκη?
Πακετάρισμα956

-,--

Rhododendron (Azalea) V Mixed Terrapot #

Διαθέσιμα στη αποθήκη
Height30 cm.
Nr of plants/pot4
Plant diamtr35 cm.
Pot size (cm)17
PotmateriaalSTEEN
PotvormOVERPOT
Ripeness2-3
ΠροέλευσηBE
Παραγωγόςindica bvba
Μονάδες?
Περιεχόμενα3
Αποθήκη?
Πακετάρισμα403

-,--

Rhododendron (Azalea) Vogel Mixed

Διαθέσιμα στη αποθήκη
Height30 cm.
Nr of plants/pot4
Plant diamtr30 cm.
Pot size (cm)14
PotmateriaalPLASTIC
Ripeness2
Supplier infoMPS A+
ΧρώμαMixed
ΠροέλευσηNL
Παραγωγόςkwekery meerrust vof
Μονάδες?
Περιεχόμενα6
Αποθήκη?
Πακετάρισμα399

-,--

Rhododendron (Azalea) Vogel Mixed

Διαθέσιμα στη αποθήκη
Height25 cm.
Nr of plants/pot4
Plant diamtr35 cm.
Pot size (cm)17
Ripeness1-4
ΧρώμαMixed
ΠροέλευσηBE
Παραγωγόςbloemistery g. heungens
Μονάδες?
Περιεχόμενα5
Αποθήκη?
Πακετάρισμα346

-,--

Rhododendron (Azalea) White

Διαθέσιμα στη αποθήκη
Height32 cm.
Nr of plants/pot4
Plant diamtr28 cm.
Pot size (cm)14
Ripeness2
Supplier infoMPS A
ΠροέλευσηBE
Παραγωγόςid'flor
Μονάδες?
Περιεχόμενα6
Αποθήκη?
Πακετάρισμα956

-,--

Rhododendron (Azalea) Witte Vogel

Διαθέσιμα στη αποθήκη
Height28 cm.
Nr of plants/pot2
Plant diamtr25 cm.
Pot size (cm)13
Ripeness2
Supplier infoMPS A+
ΧρώμαWhite
ΠροέλευσηNL
Παραγωγόςkwekery meerrust vof
Μονάδες?
Περιεχόμενα6
Αποθήκη?
Πακετάρισμα399

-,--

Rhododendron (Azalea) Witte Vogel Terrapot

Διαθέσιμα στη αποθήκη
Height30 cm.
Nr of plants/pot4
Plant diamtr35 cm.
Pot size (cm)17
PotmateriaalSTEEN
PotvormOVERPOT
Ripeness1-2
ΧρώμαWhite
ΠροέλευσηBE
Παραγωγόςindica bvba
Μονάδες?
Περιεχόμενα3
Αποθήκη?
Πακετάρισμα403

-,--

Rhododendron Other Pyramid

Διαθέσιμα στη αποθήκη
Gemengd per fust aant. kleur3C
Height75 cm.
Plant diamtr30 cm.
PlantvormPYRAMIDE
Pot size (cm)19
Ripeness1-2
ΠροέλευσηBE
Παραγωγόςkurt van eetvelde
Μονάδες?
Περιεχόμενα3
Αποθήκη?
Πακετάρισμα483

-,--

Rhododendron Stem Mixed

Διαθέσιμα στη αποθήκη
Gemengd per fust aant. kleur4C
Height35 cm.
Plant diamtr17,5 cm.
PlantvormOP STAM
Pot size (cm)11
Ripeness2
ΠροέλευσηBE
Παραγωγόςkurt van eetvelde
Μονάδες?
Περιεχόμενα10
Αποθήκη?
Πακετάρισμα410

-,--

Rhododendron Stem Mixed

Διαθέσιμα στη αποθήκη
Height40 cm.
Plant diamtr25 cm.
PlantvormOP STAM
Pot size (cm)13
Ripeness2-3
Supplier infoMPS A+
ΠροέλευσηNL
Παραγωγόςebus kwekerijen
Μονάδες?
Περιεχόμενα5
Αποθήκη?
Πακετάρισμα236

-,--

Ro B Monde Mixed 7 Srt

Διαθέσιμα στη αποθήκη
Height27 cm.
Pot size (cm)10,5
Ripeness1-2
Supplier infoMPS A
Thickness1
ΠροέλευσηNL
Παραγωγόςbm roses
Μονάδες?
Περιεχόμενα12
Αποθήκη?
Πακετάρισμα412

-,--

Ro Fav Ro Red

Διαθέσιμα στη αποθήκη
Height15 cm.
HoesbedrukkingFIRMA BEDRUKKING
Pot size (cm)7
Ripeness2-3
Supplier infoMPS A
Thickness1
ΠροέλευσηNL
Παραγωγόςvireo-h.p.d. potplanten
Μονάδες?
Περιεχόμενα20
Αποθήκη?
Πακετάρισμα295

-,--

Ro Fav Ro White

Διαθέσιμα στη αποθήκη
Height40 cm.
HoesbedrukkingFIRMA BEDRUKKING
Pot size (cm)17
Ripeness2-3
Supplier infoMPS A
Thickness1
ΠροέλευσηNL
Παραγωγόςvireo-h.p.d. potplanten
Μονάδες?
Περιεχόμενα6
Αποθήκη?
Πακετάρισμα395

-,--

Ro Lotz Of Purple

Διαθέσιμα στη αποθήκη
BloemkleurPAARS
Height22 cm.
Nr of plants/pot4
Pot size (cm)10,5
Ripeness2-3
Thickness1
ΧρώμαPurple
ΠροέλευσηNL
Παραγωγόςplantenkwekerij valstar
Μονάδες?
Περιεχόμενα12
Αποθήκη?
Πακετάρισμα412

-,--

Ro Lotz Of Purple + Glitter

Διαθέσιμα στη αποθήκη
BloemkleurPAARS
Height22 cm.
Nr of plants/pot4
Pot size (cm)10,5
Ripeness2-3
Thickness1
ΧρώμαPurple
ΠροέλευσηNL
Παραγωγόςplantenkwekerij valstar
Μονάδες?
Περιεχόμενα12
Αποθήκη?
Πακετάρισμα412

-,--

Ro Palace Mixed 4 Srt

Διαθέσιμα στη αποθήκη
Height45 cm.
Pot size (cm)17
Ripeness1-2
Supplier infoMPS A
Thickness1
ΠροέλευσηNL
Παραγωγόςnolina kwekerijen
Μονάδες?
Περιεχόμενα6
Αποθήκη?
Πακετάρισμα306

-,--

Ro Patio-hit G 3 Srt

Διαθέσιμα στη αποθήκη
Height33 cm.
Pot size (cm)13
Ripeness1-2
Supplier infoMPS A
Thickness1
ΠροέλευσηNL
Παραγωγόςnolina kwekerijen
Μονάδες?
Περιεχόμενα8
Αποθήκη?
Πακετάρισμα488

-,--

Ro Patio-hit Mixed trolley

Διαθέσιμα στη αποθήκη
Gemengd per laag aant. kleur3C
Height34 cm.
Pot size (cm)23
Ripeness1-2
Supplier infoMPS A
Thickness1
ΠροέλευσηNL
Παραγωγόςnolina kwekerijen
Μονάδες?
Περιεχόμενα2
Αποθήκη?
Πακετάρισμα402

-,--

Rosa Beau Monde Mixed 6 Srt

Διαθέσιμα στη αποθήκη
Height30 cm.
Pot size (cm)12
Ripeness2-3
Supplier infoMPS A
Thickness1
ΠροέλευσηNL
Παραγωγόςbm roses
Μονάδες?
Περιεχόμενα10
Αποθήκη?
Πακετάρισμα490

-,--

Saintpaulia Bicolor Mixed

Διαθέσιμα στη αποθήκη
Height15 cm.
Pot size (cm)9/9,5
Ripeness2-3
Supplier infoMPS B
ΠροέλευσηNL
Παραγωγόςkwekerij de bunder
Μονάδες?
Περιεχόμενα8
Αποθήκη?
Πακετάρισμα208

-,--

Saintpaulia Mixed

Διαθέσιμα στη αποθήκη
Height20 cm.
Nr of plants/pot1
Pot size (cm)12
Ripeness3
Supplier infoMPS A+
ΧρώμαMixed
ΠροέλευσηNL
Παραγωγόςkwekerij vlasman bv
Μονάδες?
Περιεχόμενα8
Αποθήκη?
Πακετάρισμα495

-,--

Schlumbergera Mixed

Διαθέσιμα στη αποθήκη
Height20 cm.
Nr. flower/pot30
Pot size (cm)9/9,5
Ripeness2-3
Supplier infoMPS A
ΠροέλευσηDK
Παραγωγόςfairytale flowers
Μονάδες?
Περιεχόμενα18
Αποθήκη?
Πακετάρισμα418

-,--

Schlumbergera Mixed

Διαθέσιμα στη αποθήκη
Height20 cm.
Nr. flower/pot30
Pot size (cm)9/9,5
Ripeness2-3
Supplier infoMPS A
ΠροέλευσηDK
Παραγωγόςfairytale flowers
Μονάδες?
Περιεχόμενα18
Αποθήκη?
Πακετάρισμα418

-,--

Schlumbergera Mixed 2 Colour

Διαθέσιμα στη αποθήκη
BloemkleurDIVERS KLEUREN
Height25 cm.
Nr. flower/pot18
Pot size (cm)10,5
Ripeness2-3
Supplier infoMPS A
ΠροέλευσηNL
Παραγωγόςj de vries potpl cult bv
Μονάδες?
Περιεχόμενα12
Αποθήκη?
Πακετάρισμα412

-,--

Schlumbergera Mixed 2 Colour

Διαθέσιμα στη αποθήκη
BloemkleurDIVERS KLEUREN
Height25 cm.
Nr. flower/pot12
Pot size (cm)9/9,5
Ripeness2-3
Supplier infoMPS A
ΠροέλευσηNL
Παραγωγόςj de vries potpl cult bv
Μονάδες?
Περιεχόμενα18
Αποθήκη?
Πακετάρισμα418

-,--

Schlumbergera Mixed 3 Colour

Διαθέσιμα στη αποθήκη
BloemkleurOVERIGE
Height26 cm.
Nr of plants/pot1
Nr. flower/pot30
Pot size (cm)10/10,5
Ripeness2-3
Supplier infoMPS A
ΠροέλευσηNL
Παραγωγόςhofland flowering plants
Μονάδες?
Περιεχόμενα10
Αποθήκη?
Πακετάρισμα410

-,--

Schlumbergera Mixed 3 Colour

Διαθέσιμα στη αποθήκη
Height10 cm.
Nr. flower/pot10
Pot size (cm)6
Ripeness2-3
Supplier infoMPS A+
ΠροέλευσηDK
Παραγωγόςgartneriet thoruplund
Μονάδες?
Περιεχόμενα20
Αποθήκη?
Πακετάρισμα220

-,--

Schlumbergera Mixed 3 Colour

Διαθέσιμα στη αποθήκη
BloemkleurOVERIGE
Height15 cm.
Nr of plants/pot1
Nr. flower/pot10
Pot size (cm)7
Ripeness1-2
Supplier infoMPS A
ΠροέλευσηNL
Παραγωγόςhofland flowering plants
Μονάδες?
Περιεχόμενα16
Αποθήκη?
Πακετάρισμα216

-,--

Schlumbergera Mixed 3 Colour

Διαθέσιμα στη αποθήκη
Height20 cm.
Nr. flower/pot30
Pot size (cm)9/9,5
Ripeness1-2
ΠροέλευσηNL
Παραγωγόςhouterman-klessens vof
Μονάδες?
Περιεχόμενα18
Αποθήκη?
Πακετάρισμα418

-,--

Schlumbergera Mixed 3 Colour

Διαθέσιμα στη αποθήκη
BloemkleurDIVERS KLEUREN
Height25 cm.
Nr. flower/pot20
Pot size (cm)9/9,5
Ripeness2-3
Supplier infoMPS A
ΠροέλευσηNL
Παραγωγόςj de vries potpl cult bv
Μονάδες?
Περιεχόμενα18
Αποθήκη?
Πακετάρισμα418

-,--

Schlumbergera White

Διαθέσιμα στη αποθήκη
Height25 cm.
Nr. flower/pot20
Pot size (cm)13
Ripeness2-3
Supplier infoMPS A+
ΠροέλευσηNL
Παραγωγόςkwekerij primavera
Μονάδες?
Περιεχόμενα8
Αποθήκη?
Πακετάρισμα408

-,--

Schlumbergera Zaraika Red

Διαθέσιμα στη αποθήκη
BloemkleurROOD
Height25 cm.
Nr of plants/pot1
Nr. flower/pot30
Pot size (cm)9/9,5
Ripeness2-3
Supplier infoMPS A
ΧρώμαRed
ΠροέλευσηNL
Παραγωγόςhofland flowering plants
Μονάδες?
Περιεχόμενα18
Αποθήκη?
Πακετάρισμα814

-,--

Senecio C Venezia Mixed

Διαθέσιμα στη αποθήκη
Height20 cm.
Plant diamtr20 cm.
Pot size (cm)13
Ripeness4
Supplier infoMPS A
ΧρώμαMixed
ΠροέλευσηNL
Παραγωγόςp. mostert plantenkw.
Μονάδες?
Περιεχόμενα6
Αποθήκη?
Πακετάρισμα406

-,--

Solanum Ps Albino Berry

Διαθέσιμα στη αποθήκη
Height25 cm.
Pot size (cm)10/10,5
Supplier infoMPS A
ΠροέλευσηNL
Παραγωγόςfa gebr r&w van dam
Μονάδες?
Περιεχόμενα10
Αποθήκη?
Πακετάρισμα410

-,--

Spathiphyllum Alana

Διαθέσιμα στη αποθήκη
Height30 cm.
HoesbedrukkingFANCY
Nr. flower/pot5
Pot size (cm)9/9,5
Thickness1
ΠροέλευσηNL
Παραγωγόςgebr. houtepen
Μονάδες?
Περιεχόμενα18
Αποθήκη?
Πακετάρισμα418

-,--

Spathiphyllum Chopin

Διαθέσιμα στη αποθήκη
Height30 cm.
HoesmateriaalGEEN HOES
Nr. flower/pot8
Pot size (cm)10,5
Ripeness1
Supplier infoMPS A
Thickness1
ΧρώμαWhite
ΠροέλευσηNL
Παραγωγόςchris van der voort
Μονάδες?
Περιεχόμενα8
Αποθήκη?
Πακετάρισμα208

-,--

Spathiphyllum Chopin

Διαθέσιμα στη αποθήκη
Height35 cm.
Nr. flower/pot10
Pot size (cm)17
Ripeness1
Supplier infoMPS A
Thickness1
ΧρώμαWhite
ΠροέλευσηNL
Παραγωγόςchris van der voort
Μονάδες?
Περιεχόμενα6
Αποθήκη?
Πακετάρισμα251

-,--

Spathiphyllum Chopin

Διαθέσιμα στη αποθήκη
Height35 cm.
Nr. flower/pot10
Pot size (cm)17
Ripeness1
Supplier infoMPS A
Thickness1
ΧρώμαWhite
ΠροέλευσηNL
Παραγωγόςchris van der voort
Μονάδες?
Περιεχόμενα6
Αποθήκη?
Πακετάρισμα251

-,--

Spathiphyllum Chopin

Διαθέσιμα στη αποθήκη
Height30 cm.
Nr. flower/pot3
Pot size (cm)9/9,5
Ripeness1
Supplier infoMPS A
Thickness1
ΧρώμαWhite
ΠροέλευσηNL
Παραγωγόςchris van der voort
Μονάδες?
Περιεχόμενα18
Αποθήκη?
Πακετάρισμα418

-,--

Spathiphyllum Chopin

Διαθέσιμα στη αποθήκη
Height30 cm.
Nr. flower/pot3
Pot size (cm)9/9,5
Ripeness1
Supplier infoMPS A
Thickness1
ΧρώμαWhite
ΠροέλευσηNL
Παραγωγόςchris van der voort
Μονάδες?
Περιεχόμενα18
Αποθήκη?
Πακετάρισμα418

-,--

Spathiphyllum Pearl Cupido

Διαθέσιμα στη αποθήκη
Extra toevoegingenMET STEEK ETIKET
Height35 cm.
HoesbedrukkingOVERIG BEDRUKKING
Nr. flower/pot8
Pot size (cm)15
Supplier infoFFP
Thickness1
ΠροέλευσηNL
Παραγωγόςkp holland
Μονάδες?
Περιεχόμενα6
Αποθήκη?
Πακετάρισμα496

-,--

Spathiphyllum Pearl Cupido

Διαθέσιμα στη αποθήκη
Extra toevoegingenMET STEEK ETIKET
Height35 cm.
HoesbedrukkingOVERIG BEDRUKKING
Nr. flower/pot8
Pot size (cm)15
Supplier infoFFP
Thickness1
ΠροέλευσηNL
Παραγωγόςkp holland
Μονάδες?
Περιεχόμενα6
Αποθήκη?
Πακετάρισμα496

-,--

Spathiphyllum Strauss

Διαθέσιμα στη αποθήκη
Height55 cm.
Nr. flower/pot3
Pot size (cm)13
Ripeness1
Supplier infoMPS A
Thickness1
ΠροέλευσηNL
Παραγωγόςchris van der voort
Μονάδες?
Περιεχόμενα8
Αποθήκη?
Πακετάρισμα408

-,--

Spathiphyllum Strauss

Διαθέσιμα στη αποθήκη
Height60 cm.
Nr. flower/pot3
Pot size (cm)13
Ripeness1
Supplier infoMPS A
Thickness1
ΠροέλευσηNL
Παραγωγόςchris van der voort
Μονάδες?
Περιεχόμενα8
Αποθήκη?
Πακετάρισμα408

-,--

Spathiphyllum Sweet Chico

Διαθέσιμα στη αποθήκη
Height75 cm.
Nr. flower/pot1
Pot size (cm)17
Thickness1
ΧρώμαWhite
ΠροέλευσηNL
Παραγωγόςstolk potplanten
Μονάδες?
Περιεχόμενα6
Αποθήκη?
Πακετάρισμα306

-,--

Spathiphyllum Sweet Silvio

Διαθέσιμα στη αποθήκη
BloemkleurNIET VAN TOEPASSING
Height70 cm.
Nr. flower/pot6
Pot size (cm)17
Supplier infoMPS A
Thickness1
ΠροέλευσηNL
Παραγωγόςwestland plant
Μονάδες?
Περιεχόμενα6
Αποθήκη?
Πακετάρισμα306

-,--

Spathiphyllum Sweet Silvio

Διαθέσιμα στη αποθήκη
BloemkleurNIET VAN TOEPASSING
Height70 cm.
Nr. flower/pot5
Pot size (cm)17
Supplier infoMPS A
Thickness1
ΠροέλευσηNL
Παραγωγόςwestland plant
Μονάδες?
Περιεχόμενα6
Αποθήκη?
Πακετάρισμα306

-,--

Stephanotis Floribunda 12-13 Tr Ceramique #

Διαθέσιμα στη αποθήκη
Height45 cm.
Pot size (cm)13
Supplier infoMPS A
ΧρώμαWhite
ΠροέλευσηNL
Παραγωγόςaltanova-sales
Μονάδες?
Περιεχόμενα6
Αποθήκη?
Πακετάρισμα236

-,--

Stephanotis Floribunda Boog 11-12

Διαθέσιμα στη αποθήκη
Height40 cm.
Pot size (cm)12
Supplier infoMPS A
ΧρώμαWhite
ΠροέλευσηNL
Παραγωγόςaltanova-sales
Μονάδες?
Περιεχόμενα6
Αποθήκη?
Πακετάρισμα206

-,--

Stephanotis Floribunda Boog 9-10 ceramics

Διαθέσιμα στη αποθήκη
Height45 cm.
Pot size (cm)13
Supplier infoMPS A
ΧρώμαWhite
ΠροέλευσηNL
Παραγωγόςaltanova-sales
Μονάδες?
Περιεχόμενα6
Αποθήκη?
Πακετάρισμα236

-,--

;